Obiekt

Tytuł: Nowe stanowisko zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska) ; A new location of the snowdrop anemone Anemone sylvestris in the buffer zone of the Ojców National Park (Kraków Upland)

Twórca:

Janicka, Maria

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

24 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronie 144 ; ISSN 0009-6172

Bibliografia:

Bąba W. 2002/2003. Ekologiczne podstawy ochrony aktywnej i kształtowania ekosystemów muraw kserotermicznych w OPN i otulinie. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera 13: 51–114.
Bąba W. 2003. Changes in the structure and floristic composition of the limestone grasslands after cutting trees and shrubs and mowing. Acta Societatis Botanicorum Poloniae 72 (1): 61–69.
Bąba W. 2013. Nowe naturalne stanowisko zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris w Ojcowskim Parku Narodowym. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 69 (1): 78–80.
Bąba W., Kurowska M., Kompała-Bąba A., Wilczek A., Długosz J., Szarejko I. 2012. Genetic diversity of populations of Brachypodium pinnatum (L.) P. Beauv.: expansive grass in a fragmented landscape. Polish Journal of Ecology 60 (1): 31–40.
Berdau F. 1859a. Flora Cracoviensis. Cracoviae, Typis C. R. Universitatis Jagiellonicae.
Berdau F. 1859b. Kilka słów o roślinności i florze Ojcowa jako dodatek do flory Królestwa Polskiego. Biblioteka Warszawska 3: 496–511.
Besser W.S. 1809. Primitiae Florae Galiciae Austriacae utriusque. 2. Sumptibus Ant. Doll. Vienna.
Elenkin A. 1901. Flora Ojcovskoj Doliny. Tipografija Varšavskogo Učebnogo Okruga, Varšava.
Janicka M. 2011. Rzadkie i interesujące gatunki roślin naczyniowych ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 18 (1): 39–45.
Janicka M. 2012. Brioflora ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 19 (1): 117–123.
Janicka M. 2013. Trawy w zbiorowiskach roślinnych ostańców wapiennych w otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego (Wyżyna Krakowska). Fragmenta Floristica et Geobotanica Polonica 20 (2): 245–252.
Janicka M. 2014. Expansion of alien species in meadows in the Ojców National Park (southern Poland) during last 50 years. W: Proceedings of the 11th International Conference “Synanthropization of Flora and Vegetation” September 11–13 2014, Poznań & Obrzycko, Poland. Biodiversity Research and Conservation, Supplement 1: 50–51.
Kędra M. 1998. Wybrane zagadnienia biologii populacji zawilca wielkokwiatowego (Anemone sylvestris L.). Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera 11–12: 207–218.
Michalik S. 1974. Antropogeniczne przemiany szaty roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego od początków XIX wieku do 1960 roku. Ochrona Przyrody 39: 65–154.
Michalik S. 1978. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. Studia Naturae A, 16: 1–171.
Michalik S. 1993. Zanikanie stanowisk roślin naczyniowych w Ojcowskim Parku Narodowym w okresie minionego trzydziestolecia. Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera 7–8: 339–344.
Michalik S. 2008. Rośliny naczyniowe Ojcowskiego Parku Narodowego. W: Klasa A., Partyka J. (red.). Monografia Ojcowskiego Parku Narodowego. Przyroda. OPN, Muzeum im. prof. Władysława Szafera, Ojców: 149–178.
Sapalski J. 1862. Pogląd na historyą naturalną Guberni Radomskiej. Drukiem Edwarda Kołakowskiego, Kielce.
Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B. 2009. Skuteczność dotychczasowych form ochrony flory i szaty roślinnej w Ojcowskim Parku Narodowym. Ochrona Środowiska i Zasobów Naturalnych 39: 89–102.
Sołtys-Lelek A., Barabasz-Krasny B. 2010. Ekspansja wybranych gatunków obcego pochodzenia we florze i szacie roślinnej Ojcowskiego Parku Narodowego (Południowa Polska). Prądnik. Prace i Materiały Muzeum im. prof. Władysława Szafera 20: 333–376.
Sołtys A., Wiśniowski B. 2005. Reintrodukcja zawilca wielkokwiatowego Anemone sylvestris L. w Ojcowskim Parku Narodowym. Parki Narodowe 4: 27–29.
Urbisz A. 2004. Konspekt flory roślin naczyniowych Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice.
Zając A., Zając M. (red.). 2001. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych w Polsce. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.
Zając A., Zając M. 2009. Elementy geograficzne rodzimej flory Polski. Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.
Zając M., Zając A., Zemanek B. (red.). 2006. Flora Cracoviensis Secunda (Atlas). Pracownia Chorologii Komputerowej Instytutu Botaniki UJ, Kraków.

Czasopismo/Seria/cykl:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Tom:

72

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

141

Strona końc.:

145

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:144296

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-12-01

Data dodania obiektu:

2020-10-26

Liczba wyświetleń treści obiektu:

0

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/160042

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji