RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: The nature of the Masurian Landscape Park

Creator:

Kruszelnicki, Jerzy

Date issued/created:

2000

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; ilustracja ; bibliografia na stronach 86-87 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Abromeit J., Neuhoff W., Steffen H. 1898-1940. Flora von Ost- und Westpreussen. Berlin.
Berger L. 1960. Badania nad mięczakami (Mollusca) Pojezierza Mazurskiego. T. VI, Badania Fizjogr. nad Polską Zach., Poznań.
Chudyba H., Polakowski B. 1977. W sprawie utworzenia rezerwatu przyrody na rzece Krutyni. Chrońmy Przyr. Ojcz. 33, 5/6: 93-96.
Denisiuk Z., Profus P. 1990. Rezerwaty Biosfery w Polsce. Jezioro Łuknajno. Zakład Narodowy Imienia Ossolińskich, Wrocław-Warszawa -Kraków.
Głowaciński Z. (red.) 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa.
Hudaszek A. 1981. Flora torfowiskowa i warunki jej zachowania w projektowanym rezerwacie „Krutynia” im. Melchiora Wańkowicza na Pojezierzu Mazurskim. Mpis, Praca magisterska, Inst. Bot. UJ, Kraków.
Kondracki J. 1972. Polska Północno-Wschodnia. PWN, Warszawa.
Kruszelnicki J. 1981. Przyroda projektowanego rezerwatu „Krutynia" im. Melchiora Wańkowicza na Mazurach.
Kruszelnicki J. 1996. Ekologiczne podstawy ochrony i kształtowania ochrony przyrody Mazurskiego Parku Krajobrazowego. Mpis, Praca doktorska, Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN Kraków.
Polakowski B. i in. 1979. Zarys stosunków geobotanicznych Mazurskiego Parku Krajobrazowego. III. Stosunki florystyczne. Zesz. Nauk. AR-T w Olsztynie 26.
Polakowski B., Jutrzenka Trzebiatowski A., Hołdyński C. 1995. Roślinność rzeczywista Mazurskiego Parku Krajobrazowego. AR-T w Olsztynie, Olsztyn Białystok.
Tischler F. 1941. Die Vögel Ostpreussens und seiner Nachbargebiete. I-II, Königsberg/Berlin.
Tomiałojć L. 1990. Ptaki Polski. Rozmieszczenie i liczebność. Wyd. 2, PWN, Warszawa.
Żmudziński L. 1981. Ochrona reliktowej fauny jezior pomorskich i mazurskich. Chrońmy Przyr. Ojcz. 37, 6: 17-22.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

56

Issue:

6

Start page:

71

End page:

87

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:147822

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 4, 2020

In our library since:

Nov 20, 2020

Number of object content downloads / hits:

37

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/166561

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information