Object

Title: Habitats Directive: species of the European conservation interest in Poland

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; bibliografia na stronach 58-60 ; ISSN 0009-6172

References:

Buszko J. 1997. Atlas rozmieszczenia motyli dziennych w Polsce 1986-1995. Oficyna Wyd. Turpress, Toruń. ; Cieśliński S., Czyżewska K., Fabiszewski J. 1992. Czerwona lista porostów zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków: 57-74. ; Council Directive 79∣409∣EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds. Luxembourg. ; Council Directive 92∣43∣EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora. Brussels. ; Denisiuk Z. (red.) 1990. Ochrona rezerwatowa w Polsce - stan aktualny i kierunki rozwoju. Studia Naturae A, 35. ; Dyduch-Falniowska A., Makomaska-Juchiewicz M., Kaźmierczakowa R., Mróz W., Perzanowska-Sucharska J., Tworek S., 2000. Ocena stanu zagrożenia wybranych gatunków roślin i zwierząt objętych ochroną gatunkową, postanowieniami konwencji międzynarodowych oraz dyrektywami Unii Europejskiej. Raport, maszynopis, Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. ; Głowaciński Z. (red.) 1992. Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce. Zakład Ochrony Przyrody PAN, Kraków. ; Głowaciński Z. (red.) 1992. Polska czerwona księga zwierząt. PWRiL, Warszawa. ; Głowaciński Z. (red.) 2001. Polska czerwona księga zwierząt. Kręgowce. PWRiL, Warszawa. ; Heese T., Witkowski A. 1996. Ochrona rzadkich i zagrożonych ryb w Polsce, stan aktualny i perspektywy. Zoologica Polon. 41, suppl.: 5-6. ; Hilton-Taylor C. (compiler) 2000. 2000 IUCN red list of threatened species. IUCN, Gland, Switzerland and Cambridge, UK. ; Kucharczyk M., Wójciak J. 1995. Ginące i zagrożone gatunki roślin naczyniowych Wyżyny Lubelskiej, Roztocza, Wołynia Zachodniego i Polesia Lubelskiego. Ochr. Przyr. 52: 33—46. ; Łabędzki A., Buczyński P., Tończyk G. 1999. Zagrożenia i ochrona ważek (Odonata) w Polsce. W: Konferencja Naukowa „Ochrona owadów w Polsce - u progu integracji z Unią Europejską”. Kraków, 23-24 IX 1999 (red. Bucholz L., Nowacki J.). Polskie Towarzystwo Entomologiczne, Instytut Ochrony Przyrody PAN, Poznań-Kraków: 21-23. ; Mirek Z., Piękoś-Mirkowa H. 1992. Contemporary threat to the vascular flora of the Polish Carpathians (S. Poland). Veröff. Geobot. Inst. Stiftung Rübel, Zurich 107: 151-162. ; Mirek Z., Piękoś-Mirkowa, Zając A., Zając M. 1995. Vascular plants of Poland a checklist. Polish Bot. Stud., Guidebook ser. 15, W. Szafer Inst. of Bot. PAS, Kraków. ; Mitchell-Jones A.J., Amori G., Bogdanowicz W., Kryštufek B., Reijnders P. J. H., Spitzenberger F., Stubbe M., Thissen J. B. M., Vohralik V., Zima J. 1999. The atlas of European mammals. T & A. D. Poyser Natural History, London. ; Ochyra R. 1992. Czerwona lista mchów zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z). Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków: 79-85. ; Ochyra R., Szmajda P. 1978. An annotated list of Polish mosses - Wykaz mchów Polski. Fragm. Flor. et Geobot. 24, 1: 93-145. ; Parusel J. B. (red.) 1996. Czerwona lista roślin naczyniowych Górnego Śląska. Centr. Dziedzictwa Przyr. Górnego Śląska, Raporty, Opinie: 1: 8-42. ; Pawłowski J., Witkowski Z. J. 2000. Formy ochrony owadów w Polsce w świetle doświadczeń innych krajów i zaleceń Unii Europejskiej. Wiad. Entomol. 18, supl. 2: 15-26. ; Razowski J. (red.) 1991. Wykaz zwierząt Polski. Krak. Wyd. Zool., Kraków. ; Witkowski A., Błachuta J., Kotusz J., Hesse T. 1999. Czerwona lista słodkowodnej ichtiofauny Polski, Chrońmy Przyr. Ojcz. 55, 4: 5-19. ; Zając A., Zając M. (red.) 1997. Atlas rozmieszczenia roślin naczyniowych chronionych w Polsce. Prac. Chorol. Komput., Inst. Bot. UJ, Kraków. ; Zalewska J. 1999. The genus Najas (Najadaceae) in Poland: remarks on taxonomy, ecology, distribution and conservation. Fragm. Flor. et Geobot. 44, 2: 401-422. ; Zarzycki K., Kaźmierczakowa R. (red.) 1993. Polska czerwona księga roślin. Inst. Bot. im. W. Szafera PAN i Inst. Ochr. Przyr. PAN, Kraków. ; Zarzycki K., Szeląg Z. 1992. Czerwona lista roślin naczyniowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Wyd. 2, Inst. Bot. im. W. Szafera PAN, Kraków: 87-98. ; Żukowski W., Jackowiak B. 1995. Lista roślin naczyniowych wymierających i zagrożonych na Pomorzu Zachodnim i w Wielkopolsce. W: Ginące i zagrożone rośliny naczyniowe Pomorza Zachodniego i Wielkopolski (red. Żukowski W., Jackowiak B.). Prace Zakł. Takson. Roślin UAM 3: 1-141.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

57

Issue:

2

Start page:

5

End page:

60

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:141627

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Oct 7, 2020

In our library since:

Oct 7, 2020

Number of object content hits:

0

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/167932

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information