Obiekt

Tytuł: Markowskie modele procesów edukacyjnych

Inny tytuł:

Raport Badawczy = Research Report ; RB/63/2004

Wydawca:

Instytut Badań Systemowych. Polska Akademia Nauk ; Systems Research Institute. Polish Academy of Sciences

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

80 stron ; 21 cm ; Bibliografia s. 48-50

Abstrakt:

W pracy - na przykła­dzie szkoły wyższej - są przedstawione wyniki badań prowadzonych przez autorów nad za­stosowaniem łańcuchów Markowa do modelowania dynamiki procesu edukacyjnego. Omówiono podstawowy kontekst zadania modelowania tego procesu kładąc szczególny akcent na uwarunkowania wynikające z realizowanej w kraju reformy edukacji. Wskazano na metodologiczną niepoprawność przyjmowania a priori, że ciąg stanów procesu edukacyjnego jest jednorodnym łańcuchem Markowa pierwszego rzę­du. Przedstawiono test do weryfikowania hipotezy o niezależności, test do sprawdzania jednorodności łańcucha i test do weryfikacji hipotezy o rzędzie łańcucha. Dużo uwagi po­święcono nieokreśloności procesu edukacyjnego: przedstawiono możliwość jej oceny za pomocą entropii informacyjnej oraz możliwość wykorzystania znajomości entropii stanu procesu edukacyjnego do oceny rzędu łańcucha. Skonstruowano model procesu edukacyj­nego realizowanego na poziomie szkoły wyższej. Zwrócono również uwagę na potrzebę rozwinięcia modelu przez wprowadzenie elementów sterowania procesem edukacyjnym.

Czasopismo/Seria/cykl:

Raport Badawczy = Research Report

Szczegółowy typ zasobu:

Raport

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:139587

Źródło:

RB-2004-63

Język:

pol

Język streszczenia:

pol

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Badań Systemowych Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Systemowych PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Obiekty

Podobne
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji