Object

Title: An appeal for the preservation of the nature reserves in the lower stretches of the Wełna river

Creator:

Kasprzak, Krzysztof

Date issued/created:

1977

Resource type:

Text

Contributor:

Research Centre for the Protection of Nature of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Państwowe Wydawnictwo Naukowe

Place of publishing:

Warszawa ; Kraków

Description:

21 cm ; ilustracje ; bibliografia na stronach 65-66 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Biesiadka E. 1970. Wodopójki (Hydracarina) dolnego biegu rzeki Wełny. Fragm. faun. 16, 5.
Iwanowski C., Łuczak Z., Mikstacki B. 1966. Przegląd wielkopolskich zabytków przyrody . PWRiL, Warszawa.
Kaj J. 1954. Projekt rezerwatu dla ryb w dolnym odcinku rzeki Wełny. Chrońmy przyr. ojcz. 10, 1.
Kaj J. 1959. Rzadsze i fizjograficznie interesujące gatunki ryb północno-zachodniej Polski. Przyr. Pol. Zach. 3/4, 5/6.
Kasprzak K. 1973. Badania ekologiczno-faunistyczne nad skąposzczetami (Oligochaeta) wód bieżących Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, IX Zjazd Pol. Tow. Hydrobiol., streszczenia referatów, Poznań, 74.
Kasprzak K. 1973. Eutrofizacja rzeki Wełny a zmiany w strukturze zgrupowań skąposzczetów (Oligochaeta). IX Zjazd Pol. Tow. Hydrobiol., streszczenia referatów, Poznań, 92.
Kasprzak K. 1976. Badania nad skąposzczetami (Oligochaeta) dolnego biegu rzeki Wełny - Investigations of Oligochaeta of the lower part of the Wełna River (Poland). Fragm. Faun. 20: 425-467.
Keffermüller M. 1956. Materiały do fauny jętek Wielkopolski. Pr. Kom. mat. przyr.Poz. TPN 18, 3.
Krawiec F. 1935. Ciekawe krasnorosty Hildenbrandia rivularis (Liebm.) I. Ag. i Thorea rumosissima Bory w Wielkopolsce. Acta Soc. Bot. Pol. 12, 3.
Mejbaum B. 1955. Chróściki (Trichoptera) dolnej Wełny (pow. obornicki). Spraw. Pozn. TPN 2(45).
Ratajczak E. 1967. Badania nad fauną jętek (Ephemeroptera) rzeki Wełny. Zakład Zool. Syst. Uniw. A. Mickiewicza, Poznań, maszynopis.
Urbański J. 1932. Godne ochrony gatunki i zespoły mięczaków województwa poznańskiego. Ochr. Przyr. 12.
Urbański J. 1933. Materiały do fauny mięczaków województwa poznańskiego. Fragm. faun. Muz. zool. pol. 2, 7.
Urbański J. 1938. Materiały do fauny mięczaków województwa poznańskiego II. Fragm. faun. Muz. zool. pol. 3, 22.
Urbański J. 1957. Projekt rezerwatu dla ochrony reofilnej fauny rzeki Wełny. Chrońmy przyr. ojcz. 13, 2.
Wodziczko A., Krawiec F., Urbański J. 1938. Pomniki i zabytki przyrody Wielkopolski. Wyd. Okr. Kom. Ochr. Przyr. Wielkopol., Poznań 8: 1—472.
Wróblewski A. 1939. Pluskwiaki różnoskrzydłe (Hemiptera - Heteroptera aquatica) okolic Poznania. Fragm. faun. Mus. zool. pol. 4, 6.
Wróblewski A. 1958. Krajowe gatunki z rodzaju Micronecta Kirk. (Heteroptera, Corixidae). Ann. Zool. 17, 10.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

33

Issue:

1

Start page:

60

End page:

66

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:147992

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Dec 1, 2020

In our library since:

Nov 20, 2020

Number of object content hits:

2

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/182062

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information