RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Kazimierz Sprawiedliwy - władca idealny mistrza Wincentego ("Chronica Polonorum", lib. 4)

Creator:

Bubczyk, Robert

Date issued/created:

2009

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 116 nr 1 (2009)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 31-53

References:

Bieniak Janusz. 2001. Mistrz Wincenty w życiu politycznym Polski przełomu XII i XIII wieku. W Mistrz Wincenty Kadłubek. Człowiek i dzieło, pośmiertny kult i legenda. Materiały sesji naukowej – Kraków 10 marca 2000, 60-70. Kraków Universitas.
Bubczyk Robert. 2003. „Gry w szachy i kości w średniowiecznej Polsce jako element europejskiej kultury rycerskiej”. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego, n.s. 6: 10-14.
Bubczyk Robert. 2005. Szachy i rycerze. O grach planszowych w angielskiej kulturze wyższej późniejszego średniowiecza. Lublin : Wydawnictwo Naukowe F.
Dobosz Józef. 1994. „Najstarsze świadectwa działalności fundacyjnej Kazimierza Sprawiedliwego”. Studia Źródłoznawcze 35: 65-77.
Dobosz Józef. 1995. Działalność fundacyjna Kazimierza Sprawiedliwego. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.
Dobosz Józef. 2002. Monarchia i możni wobec Kościoła w Polsce do początku XIII wieku. Poznań : Wydawnictwo UAM.
Giergiel Tomisław. 2004. Rycerstwo Ziemi Sandomierskiej. Podstawa kształtowania się rycerstwa sandomierskiego do połowy XIII wieku. Warszawa : Wydawnictwo Semper.
Kras Paweł. A. Januszek. Wojciech Polak. A. Zalewajek. 2006. Ecclesia – cultura – potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Kraków : WUJ.
Kusiak Franciszek. 2002. Rycerze średniowiecznej Europy łacińskiej. Warszawa : Iskry.
Spież Jan Andrzej. 1997. W kręgu żywotów świętego Wojciecha. Kraków : Universitas.
Wyrwa Andrzej M. 1999. Pozostanie zakonu cystersów i jego rozwój na ziemiach polskich w średniowieczu. W Monasticon Cisterciense Poloniae. Dzieje i kultura męskich klasztorów cysterskich na ziemiach polskich i dawnej Rzeczypospolitej od średniowiecza do czasów współczesnych, 170-200. Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

116

Issue:

1

Start page:

31

End page:

53

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:6588

Source:

IH PAN, sygn. A.52/116/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/116/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information