Object

This publication is protected and available only for logged users.
This publication is protected and available only for logged users.

Title: Kilka uwag o wykorzystaniu zbiorów archiwalnych IPN w badaniach nad najnowszymi dziejami Polski : dyskusja wokół tekstu Z. Zblewskiego : od Redakcji

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 117 nr 2 (2010), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 61-100 ; Discussion s. 75-100

References:

Bułhak Władysław. 2008. Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej. Warszawa : IPN.
Cenckiewicz Sławomir. Piotr Gontarczyk. 2008. SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii. Gdańsk : IPN.
Dudek Antoni. Zdzisław Zblewski. 2004. „Materiały operacyjne służb specjalnych PRL jako źródło historyczne. Uwagi metodologiczne”. Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 1 (1): 26-32.
Eisler Jerzy. 2006. Polski rok 1968. Warszawa : IPN.
Gaul Jerzy. 2001. Na tajnym froncie. Działalność wywiadowczo-informacyjna obozu niepodległościowego w latach 1914-1918. Warszawa : NDAP.
Gaul Jerzy. 2006. Służby wywiadowczo-informacyjne Austro-Węgier wobec radykalnego ruchu niepodległościowego w Królestwie Polskim 1914-1918. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe.
Grabowski Waldemar. 2003. Polska tajna administracja cywilna 1940-1945. Warszawa : PWN.
Jarosz Dariusz. Maria Pasztor. 1995. W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle plotek i pogłosek z lat 1949-1956. Warszawa : Fakt.
Kała Monika. Łukasz Kamiński. 2002. Młodzież w oporze społecznym 1944-1989. Wrocław : Wyd. UWr.
Kamiński Łukasz. 2003. Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944-1948. Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego. Toruń : UMK.
Kula Marcin. 2002. „Niemota ubezwłasnowolnionych”. Pamięć i Sprawiedliwość 1: 60-68.
Lesiakowski Krzysztof. Paweł Perzyna. Tomasz Toborek. 2004. Jarocin w obiektywie „bezpieki”. Warszawa : IPN.
Machcewicz Paweł. 1993. Polski rok 1956. Warszawa : ISP PAN.
Machcewicz Paweł. 2007. Monachijska menażeria. Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989. Warszawa : IPN.
Madej Krzysztof. 2008. „Wszyscy byli przemytnikami. Obraz przestępczości przemytniczej i dewizowej w latach 1956-1970”. Pamięć i Sprawiedliwość 2: 121-140.
Marszalec Janusz. 2005. „Na spotkanie ludziom z AK. Służba Bezpieczeństwa wobec środowisk akowskich po 1956 roku na Wybrzeżu Gdańskim”. Pamięć i Sprawiedliwość 1: 271-316.
Musiał Filip. 2006. „Osobowe źródła informacji”. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 10 : 53-67.
Musiał Filip. 2006. Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze. Kraków : IPN.
Musiał Filip. 2007. Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970-1989). Kraków : IPN.
Nowinowski Sławomir M. 2007. „Andrzeja Feliksa Grabskiego żywoty równoległe”. Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 1 (5): 234-269.
Paczoska Alicja. 2004. „Oskarżeni o separatyzm. Działania tajnych służb PRL wobec działaczy kaszubskich w latach 1945-1970”. Pamięć i Sprawiedliwość 2: 205-232.
Persak Krzysztof. 2000. Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990. Warszawa : ISP PAN.
Piotrowski Paweł. 2003. „Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975-1990”. Pamięć i Sprawiedliwość 1 : 51-107.
Romanowski Andrzej. 2007. Rozkosze lustracji. Kraków : Znak.
Ruzikowski Tadeusz. 2003. „Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950-1984”. Pamięć i Sprawiedliwość 1: 109-131.
Świętek R. 1993. „Józefa Piłsudskiego współpraca z wywiadem Austro-Węgier (1909-1915)”. Przegląd Historyczny 54, 2: 173-179.
Tarka Krzysztof. 2007. „Jest tylko jedna Polska. Bolesław Świderski – emigrant w służbie Polski Ludowej”. Pamięć i Sprawiedliwość 1 : 273-308.
Wiech Stanisław. 1998. „Projekt organizacji rosyjskich służb agenturalnych w Królestwie Polskim w 1897 r. skierowanych do walki z polskim ruchem narodowym i robotniczym”. Przegląd Historyczny 89, 4: 589-605.
Wiech Stanisław. 1999. „Walka o wpływy na tajną policję i agenturę Królestwa Polskiego w latach 1866-1900”. Kwartalnik Historyczny 106, 2: 15-31.
Wiech Stanisław. 2000. „Rola i udział żandarmerii w walce z Kościołem rzymskokatolickim w Królestwie Polskim w latach 1864-1905”. Kwartalnik Historyczny 107, 1: 25-61.
Wiech Stanisław. 2001. Lustracje urzędników administracji państwowej Królestwa Polskiego w latach 1866-1873. W Między irredentą a kolaboracją. Polacy w czas zaborów wobec obcych władz i systemów politycznych, 77-96. Olsztyn : Wydawnictwo Naukowe.
Wiech Stanisław. 2002. Rządy warszawskiego generała-gubernatora Piotra Albiedynskiego – lata nadziei, lata złudzeń. W Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Studia i materiały, 83-114. Warszawa : WUW.
Wiech Stanisław. 2003. Ludność żydowska Królestwa Polskiego w świetle raportów żandarmerii (1866-1896). W: Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, 119-140. Lublin Wydawnictwo Naukowe.
Wiech Stanisław. 2005. „Administracja rosyjska Królestwa Polskiego wobec wizyty cesarza Franciszka Józefa w Krakowie w 1880 r.”. Kwartalnik Historyczny 112, 4: 47-72.
Wiech Stanisław. 2006. Organizacja, działalność i walka żandarmerii o miejsce w strukturze władz Królestwa Polskiego po upadku powstania styczniowego (1864-1900). W Rosja i Europa Wschodnia - imperiologia stosowana, 281-305. Kraków WUJ.
Wiech Stanisław. 2007. Warszawscy generałowie-gubernatorzy o sytuacji społeczno-politycznej Królestwa Polskiego. Raporty Albiedynskiego i Szuwałowa z lat 1881 i 1896. Kielce : UJK.
Wiech Stanisław. Wiesław Caban. 1999. Sytuacja polityczna Królestwa Polskiego w świetle tajnych raportów naczelników Warszawskiego Okręgu Żandarmerii z lat 1867-1872 i 1878. Kielce : Wydawnictwo Naukowe.
Wnuk Rafał. Sławomir Poleszak. 2007. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956. Warszawa-Lublin : IPN.
Wołoszyn Jacek. 2007. Chronić i kontrolować. UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie (1944-1956). Warszawa : IPN.
Zblewski Zdzisław. 2002. „Dwa dokumenty dotyczące stosunku UB do akcji ujawniania żołnierzy AK w 1945 roku”. Zeszyty Historyczne WiN-u” 17 : 251-255.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:11574

Source:

IH PAN, sygn. A.52/117/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/117/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Rights:

Rights Reserved - Restricted Access

Terms of use:

Copyright-protected material. Access only on terminals at the Institute of History of the Polish Academy of Sciences, may be used within the limits of statutory user freedoms.

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Edition name Date
Przeglądy - Polemiki - Propozycje Sep 16, 2015

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information