Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Kilka uwag o wykorzystaniu zbiorów archiwalnych IPN w badaniach nad najnowszymi dziejami Polski : dyskusja wokół tekstu Z. Zblewskiego : od Redakcji

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 117 nr 2 (2010), Przeglądy - Polemiki - Propozycje

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

61-100 ; Zapis dyskusji s. 75-100

Bibliografia:

Bułhak Władysław. 2008. Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej. Warszawa : IPN.
Cenckiewicz Sławomir. Piotr Gontarczyk. 2008. SB a Lech Wałęsa. Przyczynek do biografii. Gdańsk : IPN.
Dudek Antoni. Zdzisław Zblewski. 2004. „Materiały operacyjne służb specjalnych PRL jako źródło historyczne. Uwagi metodologiczne”. Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 1 (1): 26-32.
Eisler Jerzy. 2006. Polski rok 1968. Warszawa : IPN.
Gaul Jerzy. 2001. Na tajnym froncie. Działalność wywiadowczo-informacyjna obozu niepodległościowego w latach 1914-1918. Warszawa : NDAP.
Gaul Jerzy. 2006. Służby wywiadowczo-informacyjne Austro-Węgier wobec radykalnego ruchu niepodległościowego w Królestwie Polskim 1914-1918. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe.
Grabowski Waldemar. 2003. Polska tajna administracja cywilna 1940-1945. Warszawa : PWN.
Jarosz Dariusz. Maria Pasztor. 1995. W krzywym zwierciadle. Polityka władz komunistycznych w Polsce w świetle plotek i pogłosek z lat 1949-1956. Warszawa : Fakt.
Kała Monika. Łukasz Kamiński. 2002. Młodzież w oporze społecznym 1944-1989. Wrocław : Wyd. UWr.
Kamiński Łukasz. 2003. Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944-1948. Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego. Toruń : UMK.
Kula Marcin. 2002. „Niemota ubezwłasnowolnionych”. Pamięć i Sprawiedliwość 1: 60-68.
Lesiakowski Krzysztof. Paweł Perzyna. Tomasz Toborek. 2004. Jarocin w obiektywie „bezpieki”. Warszawa : IPN.
Machcewicz Paweł. 1993. Polski rok 1956. Warszawa : ISP PAN.
Machcewicz Paweł. 2007. Monachijska menażeria. Walka z Radiem Wolna Europa 1950-1989. Warszawa : IPN.
Madej Krzysztof. 2008. „Wszyscy byli przemytnikami. Obraz przestępczości przemytniczej i dewizowej w latach 1956-1970”. Pamięć i Sprawiedliwość 2: 121-140.
Marszalec Janusz. 2005. „Na spotkanie ludziom z AK. Służba Bezpieczeństwa wobec środowisk akowskich po 1956 roku na Wybrzeżu Gdańskim”. Pamięć i Sprawiedliwość 1: 271-316.
Musiał Filip. 2006. „Osobowe źródła informacji”. Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej 10 : 53-67.
Musiał Filip. 2006. Wokół teczek bezpieki – zagadnienia metodologiczno-źródłoznawcze. Kraków : IPN.
Musiał Filip. 2007. Podręcznik bezpieki. Teoria pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w świetle wydawnictw resortowych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych PRL (1970-1989). Kraków : IPN.
Nowinowski Sławomir M. 2007. „Andrzeja Feliksa Grabskiego żywoty równoległe”. Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989 1 (5): 234-269.
Paczoska Alicja. 2004. „Oskarżeni o separatyzm. Działania tajnych służb PRL wobec działaczy kaszubskich w latach 1945-1970”. Pamięć i Sprawiedliwość 2: 205-232.
Persak Krzysztof. 2000. Informator o strukturze i obsadzie personalnej centralnego aparatu PZPR 1948-1990. Warszawa : ISP PAN.
Piotrowski Paweł. 2003. „Struktury Służby Bezpieczeństwa MSW 1975-1990”. Pamięć i Sprawiedliwość 1 : 51-107.
Romanowski Andrzej. 2007. Rozkosze lustracji. Kraków : Znak.
Ruzikowski Tadeusz. 2003. „Tajni współpracownicy pionów operacyjnych aparatu bezpieczeństwa 1950-1984”. Pamięć i Sprawiedliwość 1: 109-131.
Świętek R. 1993. „Józefa Piłsudskiego współpraca z wywiadem Austro-Węgier (1909-1915)”. Przegląd Historyczny 54, 2: 173-179.
Tarka Krzysztof. 2007. „Jest tylko jedna Polska. Bolesław Świderski – emigrant w służbie Polski Ludowej”. Pamięć i Sprawiedliwość 1 : 273-308.
Wiech Stanisław. 1998. „Projekt organizacji rosyjskich służb agenturalnych w Królestwie Polskim w 1897 r. skierowanych do walki z polskim ruchem narodowym i robotniczym”. Przegląd Historyczny 89, 4: 589-605.
Wiech Stanisław. 1999. „Walka o wpływy na tajną policję i agenturę Królestwa Polskiego w latach 1866-1900”. Kwartalnik Historyczny 106, 2: 15-31.
Wiech Stanisław. 2000. „Rola i udział żandarmerii w walce z Kościołem rzymskokatolickim w Królestwie Polskim w latach 1864-1905”. Kwartalnik Historyczny 107, 1: 25-61.
Wiech Stanisław. 2001. Lustracje urzędników administracji państwowej Królestwa Polskiego w latach 1866-1873. W Między irredentą a kolaboracją. Polacy w czas zaborów wobec obcych władz i systemów politycznych, 77-96. Olsztyn : Wydawnictwo Naukowe.
Wiech Stanisław. 2002. Rządy warszawskiego generała-gubernatora Piotra Albiedynskiego – lata nadziei, lata złudzeń. W Unifikacja za wszelką cenę. Sprawy polskie w polityce rosyjskiej na przełomie XIX i XX wieku. Studia i materiały, 83-114. Warszawa : WUW.
Wiech Stanisław. 2003. Ludność żydowska Królestwa Polskiego w świetle raportów żandarmerii (1866-1896). W: Ortodoksja. Emancypacja. Asymilacja. Studia z dziejów ludności żydowskiej na ziemiach polskich w okresie rozbiorów, 119-140. Lublin Wydawnictwo Naukowe.
Wiech Stanisław. 2005. „Administracja rosyjska Królestwa Polskiego wobec wizyty cesarza Franciszka Józefa w Krakowie w 1880 r.”. Kwartalnik Historyczny 112, 4: 47-72.
Wiech Stanisław. 2006. Organizacja, działalność i walka żandarmerii o miejsce w strukturze władz Królestwa Polskiego po upadku powstania styczniowego (1864-1900). W Rosja i Europa Wschodnia - imperiologia stosowana, 281-305. Kraków WUJ.
Wiech Stanisław. 2007. Warszawscy generałowie-gubernatorzy o sytuacji społeczno-politycznej Królestwa Polskiego. Raporty Albiedynskiego i Szuwałowa z lat 1881 i 1896. Kielce : UJK.
Wiech Stanisław. Wiesław Caban. 1999. Sytuacja polityczna Królestwa Polskiego w świetle tajnych raportów naczelników Warszawskiego Okręgu Żandarmerii z lat 1867-1872 i 1878. Kielce : Wydawnictwo Naukowe.
Wnuk Rafał. Sławomir Poleszak. 2007. Atlas polskiego podziemia niepodległościowego 1944-1956. Warszawa-Lublin : IPN.
Wołoszyn Jacek. 2007. Chronić i kontrolować. UB wobec środowisk i organizacji konspiracyjnych młodzieży na Lubelszczyźnie (1944-1956). Warszawa : IPN.
Zblewski Zdzisław. 2002. „Dwa dokumenty dotyczące stosunku UB do akcji ujawniania żołnierzy AK w 1945 roku”. Zeszyty Historyczne WiN-u” 17 : 251-255.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:11574 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/117/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/117/2 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Historii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Nazwa wydania Data
Przeglądy - Polemiki - Propozycje 2015-09-16

Obiekty

Podobne

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji