RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Krok w kierunku syntezy dziejów i kultury średniowiecznej Europy Wschodniej – kompendium Florina Curty Eastern Europe In The Middle Ages (500–1300)

Creator:

Paroń, Aleksander (1973– ) ORCID

Date issued/created:

2022

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny, R. 129 nr 2 (2022), Artykuły recenzyjne i recenzje

Institutional creator:

Polskie Towarzystwo Historyczne ISNI ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla ISNI

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Tadeusz Manteuffel Institute of History Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa ; Warszawa

Description:

p. 469-488 ; Concerns book: Florin Curta, Eastern Europe in the Middle Ages (500–1300), t. 1–2, Brill, Leiden–Boston 2019 (Brill’s Companion to European History, t. 19), ss. XXI, 1356, 88 il., 12 tablic. <br>

Abstract:

The article presents the latest compendium of the history and culture of the medieval Eastern Europe (500–1300). A critical analysis of an extensive publication allows us to consider it an important, however in some respects disputable, study that contests the existing patterns of describing the past of this European region and paves the way for new and innovative studies. <br>

References:

Abu-Lughod Janet L., Before European Hegemony. The World System, A.D. 1250–1350, Oxford University Press, New York–Oxford 1989 (Europa na peryferiach. Średniowieczny system-świat w latach 1250–1350, tłum. Arkadiusz Bugaj, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2012)
Bartlett Robert, The Making of Europe. Conquest, Colonization and Cultural Change, 950– 1350, Allen Lane, London 1993 (Tworzenie Europy. Podbój, kolonizacja i przemiany kulturowe 950–1350, tłum. Grażyna Waluga, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Poznań 2003)
Bentley Jerry H., Old World Encounters. Cross-Cultural Contacts and Exchanges in Pre-Modern Times, Oxford University Press, New York–Oxford 1993
Brojer Wojciech, Polska – Ruś w XI–XII wieku. Granica misyjności, w: Granica wschodnia cywilizacji zachodniej w średniowieczu, red. Zbigniew Dalewski, IH PAN, Warszawa 2014, s. 297–373
Christian David, A History of Russia, Central Asia and Mongolia, t. 1: Inner Asia from Prehistory to the Mongol Empire, Blackwell Publishers, Oxford–Malden 1998
Di Cosmo Nicola, Ancient Inner Asian Nomads. Their Economic Basis and Its Significance in Chinese History, „Journal of Asian Studies” 53, 1994, s. 1092–1126
Dudek Jarosław, Chazarowie. Polityka – kultura – religia. VII–XI wiek, PWN, Warszawa 2017
Gawlas Sławomir, O kształt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski, wyd. 2. popr., DiG, Warszawa 2000
Irgang Winfried, „Libertas ecclesiae” und Landesherrliche Gewalt – Vergleich zwischen dem Reich und Polen, w: Winfried Irgang, Schlesien im Mittelalter. Siedlung – Kirche – Urkunden. Ausgewählte Aufsätze, red. Norbert Kersken, Jürgen Warmbrunn, Herder Institut, Marburg 2007, s. 93–118
Ivanov Sergei A., Mission Impossible. Ups and Downs in Byzantine Missionary Activity from the Eleventh to the Fifteenth Century, w: The Expansion of Orthodox Europe. Byzantium, the Balkans and Russia, red. Jonathan Shepard, Routledge, Aldershot– Burlington 2007, s. 251–265
Ivantchik Askold I., The Funeral of Scythian Kings. The Historical Reality and the Description of Herodotus (4.71–72), w: The Barbarians of Ancient Europe. Realities and Interactions, red. Larissa Bofante, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2011, s. 71–106
Jusupović Adrian, Medieval Rus’ in Polish Research of the Last Twenty Years, „RussianStudiesHu” 3, 2021, 2, s. 71–101
Khazanov Anatoly M., Nomads and the Outside World, University of Wisconsin Press, Madison 1994
Leciejewicz Lech, Początki nadmorskich miast na Pomorzu Zachodnim, Ossolineum, Wrocław 1962
Leciejewicz Lech, Nowa postać świata. Narodziny średniowiecznej cywilizacji europejskiej, Funna, Wrocław 2000 [wyd. 2, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007]
Michałowski Roman, Historia powszechna. Średniowiecze, PWN, Warszawa 2009
Modzelewski Karol, Barbarzyńska Europa, Iskry, Warszawa 2004
Moździoch Sławomir, Archeologiczne ślady kultu pogańskiego na Śląsku wczesnośredniowiecznym, w: Człowiek, sacrum, środowisko. Miejsca kultu we wczesnym średniowieczu, red. Sławomir Moździoch, IAE PAN, Wrocław 2000, s. 175–189
Moździoch Sławomir, Śląsk wczesnośredniowieczny w świetle badań archeologicznych i historycznych – crambe bis cocta?, w: Civitas Schinesghe cum pertinentiis, red. Wojciech Chudziak, Wydawnictwo UMK, Toruń 2003, s. 51–87
Paroń Aleksander, Pieczyngowie. Koczownicy w krajobrazie politycznym i kulturowym średniowiecznej Europy, IAE PAN, Wrocław 2015
Piskorski Jan M., Pomorze plemienne. Historia – archeologia – językoznawstwo, PTPN, Sorus, Poznań–Szczecin 2002
Sikorski Dariusz A., Religie dawnych Słowian. Przewodnik dla zdezorientowanych, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2018
Sinor Denis, Introduction. The concept of Inner Asia, w: The Cambridge History of Early Inner Asia, red. Denis Sinor, Cambridge University Press, Cambridge 1990, s. 1–18
The Routledge Handbook of East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 500–1300, red. Florin Curta, Routledge, London–New York 2022
Zhivkov Boris, Khazaria in the Ninth and Tenth Centuries, Brill, Leiden–Boston 2015
Иванов Сергей А., Византийское миссионерство: Можно ли сделать из „варвара” христианина?, Языки славянской культуры, Москва 2003

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

129

Issue:

2

Start page:

469

End page:

488

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:235833 ; 2451-1315 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2022.129.2.06

Source:

IH PAN, sygn. A.52/129/2 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/129/2 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information