Object

Title: Filologia i mitologia : węgierska książka o historycznych i mitycznych początkach Polski

Creator:

Bagi, Dániel

Date issued/created:

2012

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 3 (2012)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 555-565 ; Sum. eng ; Reviewed book : László Tapolcai, Lengyelország történeti és mitikus kezdetei : a tér alakulása, Budapest 2010, ELTE BTK Történelemtudományok. Doktori Iskola, ss. 407

References:

Bagi Dániel. 2008. Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima. Kraków: WUJ.
Dalewski Zbigniew. 1996. Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władzy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w. Warszawa: IH PAN.
Deptuła Czesław. 2000. Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiofilozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego. Lublin: Wydawnictwo Naukowe. UMCS.
Gawlas Sławomir. 2000. O kszałt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski. Warszawa: Semper.
Michałowski Roman. 1993. Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X–XIII wieku. Warszawa: PWN.
Modzelewski Karol. 2000. Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego. Warszawa: PWN.
Modzelewski Karol. 2004. Barbarzyńska Europa. Warszawa: Iskry.
Spychała Lesław. 2011. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. Między pulpitem średniowiecznego skryby a warsztatem współczesnego badacza. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UWr.
Szymaczkowa Alicja. 2009. Człowiek między biologią a historią. Łódź: Wydawnictwo Naukowe UŁ.
Tapolcai László. 2010. Lengyelország történeti és mitikus kezdetei. A tér alakulása, Budapest: ELTE BTK.
Urbańczyk Przemysław. 2008. Trudne początki Polski. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uwr.
Wiszewski Przemysław. 2008. Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UWr.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

119

Issue:

3

Start page:

555

End page:

565

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:38494

Source:

IH PAN, sygn. A.52/119/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/119/3 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

This page uses 'cookies'. More information