Obiekt

Tytuł: Filologia i mitologia : węgierska książka o historycznych i mitycznych początkach Polski

Twórca:

Bagi, Dániel

Data wydania/powstania:

2012

Typ zasobu:

Artykuł recenzyjny (recenzja naukowa)

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 119 nr 3 (2012)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 555-565 ; Streszcz. ang. ; Tytuł pracy recenzowanej : László Tapolcai, Lengyelország történeti és mitikus kezdetei : a tér alakulása, Budapest 2010, ELTE BTK Történelemtudományok. Doktori Iskola, ss. 407

Bibliografia:

Bagi Dániel. 2008. Królowie węgierscy w Kronice Galla Anonima. Kraków: WUJ.
Dalewski Zbigniew. 1996. Władza, przestrzeń, ceremoniał. Miejsce i uroczystość inauguracji władzy w Polsce średniowiecznej do końca XIV w. Warszawa: IH PAN.
Deptuła Czesław. 2000. Galla Anonima mit genezy Polski. Studium z historiofilozofii i hermeneutyki symboli dziejopisarstwa średniowiecznego. Lublin: Wydawnictwo Naukowe. UMCS.
Gawlas Sławomir. 2000. O kszałt zjednoczonego Królestwa. Niemieckie władztwo terytorialne a geneza społeczno-ustrojowej odrębności Polski. Warszawa: Semper.
Michałowski Roman. 1993. Princeps fundator. Studium z dziejów kultury politycznej w Polsce X–XIII wieku. Warszawa: PWN.
Modzelewski Karol. 2000. Organizacja gospodarcza państwa piastowskiego. Warszawa: PWN.
Modzelewski Karol. 2004. Barbarzyńska Europa. Warszawa: Iskry.
Spychała Lesław. 2011. Studia nad legendą dynastyczną Arpadów. Między pulpitem średniowiecznego skryby a warsztatem współczesnego badacza. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UWr.
Szymaczkowa Alicja. 2009. Człowiek między biologią a historią. Łódź: Wydawnictwo Naukowe UŁ.
Tapolcai László. 2010. Lengyelország történeti és mitikus kezdetei. A tér alakulása, Budapest: ELTE BTK.
Urbańczyk Przemysław. 2008. Trudne początki Polski. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Uwr.
Wiszewski Przemysław. 2008. Domus Bolezlai. W poszukiwaniu tradycji dynastycznej Piastów (do około 1138 roku). Wrocław: Wydawnictwo Naukowe UWr.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

119

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

555

Strona końc.:

565

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:38494 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/119/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/119/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji