Obiekt

Tytuł: Jews and Their Attitude towards Christians in Medieval Poland

Twórca:

Zaremska, Hanna (1948– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2010

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Acta Poloniae Historica. T. 101 (2010)

Współtwórca:

Madejski, Bartłomiej : Tł. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe Semper

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 125-161

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Agus Irving A., Urban Civilization in Pre-Crusade Europe: A Study of Organized Town-Life in Northwestern Europe during the Tenth and Eleventh Centuries Based on the Responsa Literature, 2 vols. (New York, 1965).
Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej z Archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, 25 vols. (Lwów, 1868-1935).
Antiquissimae constitutiones synodales provinciae Gneznensis, ed. Romuald Hube (Petropoli, Saint Petersburg, 1856).
Baldwin John W, ‘The Medieval Theories of the Just Price: Romanists, Canonists and Theologians in the Twelfth and Thirteenth Centuries’, Transactions of the American Philosophical Society, s.n. 49 (1959), 1-92.
Bałaban Majer, Historia Żydów w Krakowie i na Kazimierzu, 1304-1868, 2 vols. (Cracow, 1931).
Bałaban Majer, ‘Jakob Polak, der Baal Chillukim im Krakau und seine Zeit’, Monatsschrift für Gechichte und Wissenschaft des Judentums, lvii (1913), 196-210.
Baron Salo Wittmayer, ‘„Plenitude of apostolic powers” and medieval „Jewish Serfdom”‘, in Baron Salo Wittmayer, Ancient and Medieval Jewish History: Essays, ed. Leon A. Feldman (New Brunswick, 1972), 284-307.
Berend Nóra, At the Gate of Christendom: Jews, Muslims and ‘Pagans’ in Medieval Hungary, c. 1000-c. 1300 (Cambridge, 2001), 74-84.
Blumenkranz Bernhard, Juifs et chrétiens dans le monde occidentale, 430-1096 (Paris and La Haye, 1960).
Bogucka Maria and Henryk Samsonowicz, Dzieje miast i mieszczaństwa w Polsce przedrozbiorowej (Wrocław, 1986).
Borkowska Urszula, Treści ideowe w dziełach Długosza (Lublin, 1983).
Bylina Stanisław, ‘„Die fleisch das nicht taug den Juden zu essen”. Miasta wobec problemu żydowskiego uboju rytualnego’, in Civitas & Villa. Miasto i wieś w średniowiecznej Europie Środkowej (Warsaw and Pułtusk, 2002), 299-308.
Bynum Caroline W., Wonderful Blood: Theology and Practice in Late Medieval Northern Germany and Beyond (Philadelphia, 2007).
Chazan Robert (ed.), Church, State and Jew in the Middle Ages (New York, 1980).
Chazan Robert, European Jewry and the First Crusade (Berkeley, 1996).
Cohen Jeremy, ‘„Slay them not”: Augustine and the Jews in modern Scholarship’, Medieval Encounters, iv, 1 (1998), 78-92.
Cosmae Pragensis Chronica Bohemorum, ed. Bertold Bertholz, Monumenta Germaniae Historica, Scriptores rerum Germanicarum, n.s., ii (Berlin, 1923).
Das Formelbuch des Domherrn Arnold von Protzan, in Codex diplomaticus Silesiae, ed. Wilhelm Wattenbach (Breslau, 1862).
Eidelberg Shlomo, Jewish Life in Austria in the 15th Century: As Reflected in the Legal Writings of Rabbi Israel Isserlein and Contemporaries (Philadelphia, 1962).
Fabre-Vassas Claudine, La bête singulière. Les juifs, les chrétiens et le cochon (Paris, 1994).
Fijałkowski Paweł, ‘Początki obecności Żydów na Mazowszu (do 1526 r.)’, Biuletyn Żydowskiego Instytutu Historycznego, cxcviii, 2 (2001), 182-5.
Finkelstein Louis, Jewish Self-Government in the Middle Ages (New York, 1924).
Fram Edward, ‘Perception and Reception of Repentant Apostates in Medieval Ashkenaz and Premodern Poland’, AJS Review, xxi, 2 (1996), 299-339.
Friedberg Emil, Corpus Iuris Canonici, 2 vols. (Leipzig, 1879-81).
Gawlas Sławomir, ‘Komercjalizacja jako mechanizm europeizacji peryferii na przykładzie Polski’, in Roman Czaja et al., Ziemie polskie wobec Zachodu. Studia nad rozwojem średniowiecznej Europy (Warsaw, 2006), 25-116.
Geremek Bronisław, ‘Activité économique et exclusion sociale: métiers maudites’, in Annalisa Guarducci (ed.), Gerarchie economiche e gerarchie sociali. Secoli XII-XVIII (Istituto internazionale di storia economica F. Datini, serie 2: Atti delle Settimane di Studi e altri convegni, 12, Florence, 1990), 797-816.
Gieysztor Aleksander, ‘Les juifs et leur activités économiques en Europe Orientale’, in Gli ebrei nell’alto medioevo (Spoleto, 1980, Settimane di studio del Centro italiano di studi sull’alto medioevo, 26), 489-522.
Goldin Simha, ‘Juifs et Juifs convertis au Moyen Age: “es-tu encore mon frère”?’, Annales. Histoire, Sciences Sociale, liv, 4 (1999), 851-74.
Goliński Mateusz, Wrocławskie spisy zastawów, długów i mienia żydowskiego z 1453 roku. Studium z historii kredytu i kultury materialnej (Wrocław, 2006).
Gourévitch Edouard, Jehuda ben Chemouel Le Hassid (Paris, 1988).
Graboïs Arieh, Les sources hébraïques médiévales, i: Chroniques, Lettres et „Responsa” (Turnhout, 1987).
Grayzel Solomon, The Church and the Jews in the XIIIth Century, ed. Kenneth R. Stow (New York, 1989).
Grayzel Solomon, The Church and the Jews in the 13th Century (New York, 1966).
Grinberg Daniel, ‘Fenomen historiografii żydowskiej w II Rzeczypospolitej’, Studia Judaica, i (1998), 18-32.
Grodecki Roman, ‘Dzieje Żydów w Polsce do końca XIV wieku’, in Grodecki Roman, Polska piastowska, ed. Jerzy Wyrozumski (Warsaw, 1969).
Gumplowicz Ludwik, Prawodawstwo polskie względem Żydów (Cracow, 1867), 161-76.
Horn Maurycy, ‘Jewish Jurisdiction’s Dependence on Royal Power in Poland and Lithuania up to 1548’, Acta Poloniae Historica, lxxvi (1997), 5-17.
Janeczek Andrzej, ‘Ethnicity, Religious Disparity and the Formation of the Multicultural Society of Red Ruthenia in the Middle Ages’, in Thomas Wünsch and Andrzej Janeczek (eds.), On the Frontier of Latin Europe: Integration and Segregation in Red Ruthenia, 1350-1600 (Warsaw, 2004), 15-45.
Janeczek Andrzej, ‘Miasta Rusi Czerwonej w nurcie modernizacji. Kontekst reform XIV-XVI w.’, Kwartalnik Historii Kultury Materialnej, xliii, 1 (1995), 55-66.
Jehudah ben Chemouel le Hassid, Sefer Hassidim. Le guide des hassidim, transl. Eduard Gourévitch (Paris, 1988).
Joannis Dlugossi Annales seu cronicae incliti Regni Poloniae, ed. Jan Dąbrowski et al., 11 vols. (Warsaw, 1964-2005).
Jurek Tomasz, ‘Matrimonium sub fide Judaica contractum: Were mixed Christian-Jewish marriages possible in late medieval Poland?’, in Piotr Górecki and Nancy van Deusen (eds.), Central and Eastern Europe in the Middle Ages: A Cultural History (London and New York, 2009), 241-8.
Jurek Tomasz, ‘Żydzi w późnośredniowiecznym Kaliszu’, Rocznik Kaliski xxiv (1992/3), 29-53.
Katz Solomon, The Jews in the Visigothic and Frankish Kingdoms of Spain and Gaul (repr. New York, 1970).
Koczerska Maria, ‘Mentalność Jana Długosza w świetle jego twórczości’, Studia Źródłoznawcze, xv (1971), 109-40.
Kowalska Zofia, ‘Die großpolnischen und schlesichen Judenschutzbriefe des 13. Jahrhunderts im Verhältnis zu den Privilegien Kaiser Friedrichs II (1238) und Herzog Friedrichs II von Österreich (1244). Filiation der Dokumente und inhaltliche Analyse’, Zeitschrift für Ostmitteleuropa-Forschung, xlvii (1998), 1-20.
Kracauer Isidor, Geschichte der Juden in Frankfurt a. M. (1150-1824), 2 vols. (Frankfurt a. M., 1925-7).
Kutrzeba Stanisław, ‘Stanowisko prawne Żydów w XV wieku’, Przewodnik Naukowy i Literacki, xxix (1901), 1007-156.
Lane Frederic C. and Reinhold C. Mueller, Money and Banking in Medieval and Renaissance Venice, i: Coins and Moneys of Account (Baltimore and London, 1985).
Le Bras Gabriel, ‘Usure (La doctrine ecclésiastique de l’usure à l’époque classique [XII-XV siècle])’, in Dictionnaire de Théologie Catholique, xv, 2 (Paris, 1950).
Lewin Izaak, Klątwa żydowska na Litwie w XVII i XVIII wieku (Lwów, 1932).
Litman Jacob, The Economic Role of Jews in Medieval Poland: The Contribution of Yitzhak Schipper (Lanham, 1984).
Marcus Ivan G., Piety and Society: The Jewish Pietists of Medieval Germany (Leiden, 1981).
Marcus Ivan G., Rituals of Childhood: Jewish Acculturation in Medieval Europe (New Haven, 1996).
Moore Robert I., La persécution: sa formation en Europe (X-XIII siècle) (transl. from Eng. by Catherine Malamoud, Paris, 1991).
Muszyński Lech and Bronek Bergman, ‘Sylwetki poznańskich rabinów’, in Jacek Wiesiołowski (ed.), Poznańscy Żydzi, 2 vols. (Poznań, 2006-9) ), i, 14-38.
Olendzki Krzysztof, ‘Moralność i kredyt. Kontrakt kupna-sprzedaży w traktatach uczonych środkowoeuropejskich z przełomu XIV i XV’, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, lvii (1996-7), 26-69.
Privilegiia evreiam Vitautasa Velikogo 1388 goda, ed. Stanislovas Lazutka and Édvardas Gudavičjus, (Moscow and Jerusalem, 1993).
Ptaśnik Jan, Obrazki z przeszłości Krakowa, ser. 2, (Biblioteka Krakowska, 23, Cracow, 1903).
Reiner Elchanan, Kroke – Kazimierz – Krakow. Mechkarim be-toldot Jehudei Krakow (Tel Awiw, 2001).
Ringelblum Emanuel, ‘Dzieje zewnętrzne Żydów w dawnej Rzeczypospolitej’, in Ignacy Schiper, Arie Tartakower and Aleksander Hafftka (eds.), Żydzi w Polsce Odrodzonej, 2 vols. (Warsaw, 1932, 1933), i, 37-80.
Ringelblum Emanuel, Żydzi w Warszawie od czasów najdawniejszych do ostatniego wygnania w r. 1527 (Warsaw, 1932).
Rosensweig Bernard, Ashkenazic Jewry in Transition (Waterloo Ont., 1975).
Rutkowski Adam, ‘Kredyt żydowski na rynku lokalnym Warszawy w pierwszej połowie XV wieku’, Przegląd Historyczny, lxx, 2 (1979), 267-84.
Sadek Vladimir, ‘Medieval Jewish Scholars in Prague’, Review of the Society for History of Czechoslovak Jews, v (1992-3), 135-49.
Sadek Vladimir, ‘Yom Tov Lipman Mulhausen and His Rationalistic Way of Thinking’, Judaica Bohemiae, xxiv (1988), 98-113.
Shmeruk Chone, The Esterke Story in Yiddish and Polish Literature: A Case Study in the Mutual Relations of Two Cultural Traditions (Studies of the Center for Research on the History and Culture of Polish Jews, Sidrat meḥḳarim shel ha-Merkaz le-ḥeḳer toldot Yehude Polin ṿe-tarbutam, Jerusalem, 1985).
Starodawne Prawa Polskiego Pomniki, 12 vols. (Warsaw and Cracow, 1856-1921), ii, ed. Antoni Z. Helcel (Cracow, 1870).
Ta-Shma Israel M., ‘On the History of the Jews in Twefth- and Thirteenth-Century Poland’, Polin, x (1997), 287-317.
Teksty źródłowe do nauki historji Żydów w Polsce i we wschodniej Europie, Emanuel Ringelblum and Rafał Mahler (eds.), vol. 1a, (Warsaw, 1930).
The Annals of Jan Dlugosz: A History of Eastern Europe from A.D. 965 to A.D. 1480, Maurice Michael (transl. and abr.) (Chichester, 1997).
Ulanowski Bolesław (ed.), Acta capitulorum nec non iudiciorum ecclesiasticorum selecta, 3 vols. (Cracow, 1894-1918).
Ulanowski Bolesław, ‘Najdawniejszy układ systematyczny prawa polskiego z XV wieku’, Archiwum Komisji Prawniczej, v (Cracow, 1897).
Wyrozumska Bożena (ed.), Życie w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich, (Cracow, 1995).
Yassif Eli, ‘Entre culture populaire et culture savante. Les exempla dans Sefer Hassidim’, Annales. Histoire, Sciences Sociales, xlix, 5 (1994), 1197-222.
Zaremska Hanna, ‘Aspekty porównawcze w badaniach nad historią Żydów w średniowiecznej Polsce’, Rocznik Mazowiecki, xiii (2001), 177-92.
Zaremska Hanna, ‘Iuramentum Iudaeorum. Żydowska przysięga w średniowiecznej Polsce’, in E scientia et amicitia. Studia poświęcone Profesorowi Edwardowi Potkowskiemu (Warsaw and Pułtusk, 1999), 229-44.
Zaremska Hanna, ‘Jan Dlugosz o tumulcie krakowskim w 1407 roku’, in Cezary Kuklo (ed.), Między polityką a kulturą (Warsaw, 1999), 155-67.
Zaremska Hanna, ‘Jewish Converts to Christianity in the Fifteenth-Century’, Gal-Ed, xxi (2007), 15-28.
Zaremska Hanna, Jewish Street (Platea Judeorum) in Cracow: the 14th – the first half of the 15th c.’, Acta Poloniae Historica, 83 (2001), 5-26.
Zaremska Hanna, Kontakty gmin żydowskich Europy Środkowej z rabinami zachodniej diaspory aszkenazyjskiej, in Halina Manikowska and Hanna Zaremska (eds.), Ecclesia et civitas. Kościół i życie religijne w mieście średniowiecznym (Warsaw, 2002), 515-26.
Zaremska Hanna, ‘Przywileje Kazimierza Wielkiego dla Żydów i ich średniowieczne konfirmacje’, in Marcin Wodziński and Anna Michałowska-Mycielska (eds.), Małżeństwo z rozsądku: Żydzi w społeczeństwie dawnej Rzeczypospolitej (Wrocław, 2007), 11-34.
Zaremska Hanna, Rzecz skradziona w żydowskim zastawie’, in Wojciech Brojer (ed.), Kościół, kultura, społeczeństwo. Studia z dziejów średniowiecza i czasów nowożytnych (Warsaw, 2000), 337-50.
Zaremska Hanna, ‘Statut Bolesława Pobożnego dla Żydów. Uwagi w sprawie genezy’, Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych, lxiv (2004), 107-34.
Zaremska Hanna, ‘Uwagi o organizacji gmin żydowskich w średniowiecznej Polsce’, in: Manikowska Halina, Agnieszka Bartoszewicz and Wojciech Fałkowski (eds.), Aetas media – aetas moderna. Studia ofiarowane profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Warsaw, 2000), 147-64.
Zaremska Hanna, Żydzi w średniowiecznej Europie Środkowej: w Czechach, Polsce i na Węgrzech (Poznań, 2005).
Zimmer Eric, Harmony and Discord: An Analysis of the Decline of Jewish Self-Government in the 15th Century Central Europe (New York, 1970).
Zimmer Eric, Jewish Synods in Germany During the Late Middle Ages (1286-1603) (New York, 1978).
Zur Geschichte der Juden in Böhmen, Mähren und Schlesien, von 906 bis 1620, 2 vols., Gottlieb Bondy and František Dworskỳ (eds.), i: 906-1576 (Prague, 1906).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

101

Strona pocz.:

125

Strona końc.:

161

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:25102 ; 0001-6829

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295/101 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/101 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji