Object

Title: History and Memory: The Social Frames of Contemporary Polish Historiography

Creator:

Wawrzyniak, Joanna (1975– )

Date issued/created:

2011

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica T. 103 (2011)

Contributor:

Torr, Guy Russell : Transl. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 127-146

Type of object:

Journal/Article

References:

Albert Andrzej [Wojciech Roszkowski], Najnowsza historia Polski 1918–1980, 4 vols. (Warsaw, 1983–7).
Appleby Joyce, Powiedzieć prawdę o historii, trans. Stefan Amsterdamski (Poznań, 2000).
Assmann Jan, Pamięć kulturowa. Pismo, zapamiętywanie i polityczna tożsamość w cywilizacjach starożytnych, trans. Anna Kryczyńska-Pham (Warsaw, 2008).
Assorodobraj Nina, ‘Żywa historia. Świadomość historyczna: symptomy i propozycje badawcze’, Studia Socjologiczne, iii, 2 (1963), 5–45.
Bernacki Włodzimierz et al., Kronika komunizmu w Polsce (Cracow, 2009).
Betts Paul, ‘The Twilight of the Idols: East German Memory and Material Culture’, The Journal of Modern History, lxxii, 3 (2000), 731–65.
Boyer Dominic, ‘Ostalgie and the Politics of the Future in Eastern Germany’, Public Culture, xviii, 2 (2006), 361–81.
Boym Svetlana, The Future of Nostalgia (New York, 2002), Maria Todorova and Zsuzsa Gille (eds.), Post-Communist Nostalgia (New York, 2010).
Brzechczyn Krzysztof, (ed.), Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce (Poznań, 2008); Polska 1944/45–1989: studia i materiały, vol. 8: Historycy o badaniach dziejów Polski Ludowej: ankieta (Warsaw, 2008).
Brzostek Błażej, ‘Kultura duchowa’, in Paweł Skibiński et al. (eds.), Spojrzenie w przeszłość. Konferencja Muzeum Historii Polski, Jadwisin, 25–26 października 2007, ii: Wiek XIX, XX (Materiały pokonferencyjne, Warsaw, 2009).
Brzostek Błażej and Marcin Zaremba, ‘Polska 1956–1976. W poszukiwaniu paradygmatu’, Pamięć i Sprawiedliwość, x, 2 (2006), 25–37.
Burke Peter, The French Historical Revolution: The Annales School 1929–89 (Stanford, 1990).
Cooke Paul, Representing East Germany since Unification: From Colonization to Nostalgia (Oxford, 2005).
Friszke Andrzej, Przystosowanie i opór. Studia z dziejów PRL (Warsaw, 2007).
Góra Władysław, Polska Ludowa 1944–1984: zarys dziejów politycznych (Lublin, 1985).
Góra Władysław, Polska Zjednoczona Partia Robotnicza: od I do VII Zjazdu: (1948–1978) (Warsaw, 1978).
Górny Maciej, ‘From the Splendid Past into the Unknown Future: Historical Studies in Poland after 1989’, in Sorin Antohi, Balázs Trencsényi and Péter Apor (eds.), Narratives Unbound: Historical Studies in Post-communist Eastern Europe (Budapest, 2007), 101–72.
Grabowska Mirosława and Tadeusz Szawiel, Budowanie demokracji. Podziały społeczne, partie polityczne i społeczeństwo obywatelskie w postkomunistycznej Polsce (Warsaw, 2001).
Grotek Agnieszka, ‘Brak czasu na lekcje o stanie wojennym’, Rzeczpospolita, 12 Dec. 2007.
Hałas Elżbieta, ‘Polityka symboliczna i pamięć zbiorowa. Zmiany nazw ulic po komunizmie’, in Mirosława Marody (ed.), Zmiana czy stagnacja? Społeczeństwo polskie po czternastu latach transformacji (Warsaw, 2004), 128–51.
Halbwachs Maurice, The Collective Memory, trans. Francis J. Ditter and Vida Yazdi Ditter (New York, 1980).
Holzer Jerzy, “Solidarność” 1980–1981: geneza i historia (Paris, 1984).
Hutton Patrick H., History as an Art of Memory (Hanover, 1993).
Kałwa Dobrochna, ‘Historia mówiona w krajach postkomunistycznych. Rekonesans’, Kultura i Historia, 18 (2010), <http://www.kulturaihistoria.umcs.lublin.pl/archives/1887> (Accessed: 1 Sept. 2011).
Kałwa Dobrochna, ‘Pamięć zbiorowa o PRL. Między polityką historyczną a prywatnym doświadczeniem’, in Zdzisław Noga and Martin Schulze Wessel (eds.), Pamięć polska, pamięć niemiecka. Od XIX do XXI wieku. Wybrane problemy (Toruń, 2009), 197–222.
Kamiński Łukasz (ed.), Wokół praskiej wiosny. Polska i Czechosłowacja w 1968 roku (Warsaw, 2004).
Kenney Padraic, ‘After the Blank Spots are Filled: Recent Perspectives on Modern Poland’, The Journal of Modern History, lxxix, 1 (2007), 134–61.
Kersten Krystyna, Historia polityczna Polski: 1944–1956 (Warszawa, 1982).
Kersten Krystyna, Między wyzwoleniem a zniewoleniem. Polska 1944–1956 (London, 1993).
Kraśko Nina, ‘Polska Ludowa w programach partyjnych i działaniu politycznym w III Rzeczypospolitej’, in Joanna Kurczewska (ed.), Kultura narodowa i polityka (Warsaw, 2000), 325–40.
Kwiatkowski Piotr T., Pamięć zbiorowa społeczeństwa polskiego w okresie transformacji, (Warsaw, 2008).
Kwiatkowski Piotr T., Lech M. Nijakowski, Barbara Szacka and Andrzej Szpociński, Między codziennością a wielką historią. Druga wojna światowa w pamięci zbiorowej społeczeństwa polskiego (Warsaw, 2010).
Mikołajczyk Magdalena, Jak się pisało o historii… Problemy polityczne powojennej Polski w publikacjach drugiego obiegu lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych (Cracow, 1998).
Niethammer Lutz, ‘Diesseits des “Floating Gap”. Das kollektive Gedächtnis und die Konstruktion von Identität im wissenschaftlichen Diskurs’, in Kristin Platt and Mihran Dabag (eds.), Generation und Gedächtnis. Erinnerungen und Kollektive Identitäten (Opladen, 1995), 25–50.
Paczkowski Andrzej, Historia polityczna Polski: 1944–1948 (Warsaw, 1985).
Paczkowski Andrzej, Od sfałszowanego zwycięstwa do prawdziwej klęski. Szkice do portretu PRL (Cracow, 1999).
Persak Krzysztof and Łukasz Kamiński (eds.), Handbook of the Communist Security Apparatus in East Central Europe 1944–1989, trans. David L. Burnett et al. (Warsaw, 2005).
Pleskot Patryk, Intelektualni sąsiedzi. Kontakty historyków polskich ze środowiskiem ‘Annales’ 1945–1989 (Warsaw, 2010).
Polska 1944/45–1989: studia i materiały, viii: Historycy o badaniach dziejów Polski Ludowej: ankieta (Warsaw, 2008).
Pomian Krzysztof, Historia: nauka wobec pamięci (Lublin, 2006).
Prusik Monika, ‘Raj utracony? Nostalgia za PRL-em – rola mechanizmów pamięci kolektywnej’, unpublished PhD thesis (2011), Department of Psychology, University of Warsaw.
Ricoeur Paul, Memory, History, Forgetting, trans. Kathleen Blamey and David Pellauer (Chicago, 2006).
Ryszka Franciszek (ed.), Polska Ludowa: 1944–1950. Przemiany społeczne (Wrocław, 1974).
Skibiński Paweł et al. (eds.), Spojrzenie w przeszłość. Konferencja Muzeum Historii Polski, Jadwisin, 25–26 października 2007, ii: Wiek XIX, XX (Materiały pokonferencyjne, Warsaw, 2009).
Słabek Henryk, O społecznej historii Polski 1945–1989 (Warsaw, 2009).
Słomczyński Kazimierz M. and Katarzyna M. Wilk, ‘Who Still Likes Socialism and Why? Time Variation of Political Opinions in Poland’, International Journal of Sociology, xxxii, 3 (2002), 64–77.
Snyder Timothy, The Reconstruction of Nations: Poland, Ukraine, Lithuania, Belarus, 1569–1999 (New Haven and London, 2003).
Sosnowska Anna, Zrozumieć zacofanie. Spory historyków o Europę Wschodnią (1947–1994) (Warsaw, 2004).
Stobiecki Rafał, Historiografia PRL. Ani dobra, ani mądra, ani piękna… ale skomplikowana. Studia i szkice (Warsaw, 2007).
Stola Dariusz, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989 (Warsaw, 2010).
Stola Dariusz, ‘O dalszy rozwój badań nad socjalistycznymi praktykami społecznymi. Uwagi o stanie i możliwościach refleksji nad charakterem PRL’, in Krzysztof Brzechczyn (ed.), Obrazy PRL. O konceptualizacji realnego socjalizmu w Polsce (Poznań, 2008).
Straughn Jeremy Brooke, ‘Culture, Memory, and Structural Change: Explaining Support for “Socialism” in a Post-Socialist Society’, Theory and Society, xxxviii, 5 (2009), 485–525.
Szacka Barbara, ‘Historia i pamięć zbiorowa’, Kultura i Społeczeństwo, xlvii, 4 (2003), 3–15.
Szaynok Bożena, Z historią i Moskwą w tle. Polska a Izrael 1944–1968 (Warsaw, 2007).
Szpociński Andrzej, ‘Formy przeszłości a komunikacja społeczna’, in Andrzej Szpociński and Kwiatkowski Piotr T., Przeszłość jako przedmiot przekazu (Współczesne Społeczeństwo Polskie wobec Przeszłości, 1, Warsaw, 2006), 9–26.
Śpiewak Paweł, Pamięć po komunizmie (Gdańsk, 2005).
Trutkowski Cezary, ‘Społeczne reprezentacje historii PRL’, in Jacek Raciborski (ed.), Elity rządowe III RP, 1997–2004. Portret socjologiczny (Warsaw, 2006), 183–214.
Vansina Jan, Oral Tradition as History (Madison, 1985).
Viola Lynnne, ‘The Cold War in American Soviet Historiography and the End of the Soviet Union’, The Russian Review, 61, 1 (2002), 25–34.

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

103

Start page:

127

End page:

146

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:25095 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/103 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/103 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information