Object

Title: Estetyka kaprysu. W kręgu wizualizacji

Creator:

Popiel, Magdalena

Date issued/created:

2009

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 1-2 (2009)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

References:

1. G. Bachelard, Le Monde comme caprice et miniature, „Recherches Philosophiques” 1933-1934 nr 3, cyt. za tegoż, Il mondo come capriccio e miniature, red. F. Conte, Milano 1997. ; 2. R. Barthes, Arcimboldo ou rhetotiqueur et magicien, w: Oeuvres completes, éd. établie et présentée par É. Marty, t. 3, Seuil, Paris 1995, s. 493-511. ; 3. H. Belting, Antropologia obrazu. Szkice do nauki o obrazie, przeł. M. Bryl, Universitas, Kraków 2007. ; 4. J. Błoński, Wstęp do: G. Bachelard, Wyobraźnia poetycka. Wybór pism, wyb. H. Chudak, przeł. H. Chudak, A. Tatarkiewicz, przedm. J. Błoński, PIW, Warszawa 1975, s. 15. ; 5. G. Didi-Huberman, Ninfa Moderna. Essai sur le drapé tombé, Gallimard, Paris 2002. ; 6. Dizionario enciclopedico dell'arte, red. C. Flavio, Mondadori 2008, Dizionario di estetica, red. G. Carchia, P. D'Angelo, Laterza, Roma-Bari 2005. ; 7. C. Eisler, La Tempesta di Giorgione. Il primo "capriccio" della pittura veneziana, "Arte Veneta" 2002 vol. 59, s. 85-97. ; 8. Enciclopedia dell'Arte, Zanichelli 2004. ; 9. R. Kanz, Die Kunst des Capriccio. Kreativer Eigensinn in Renaissance und Barok, Deutscher Kunstverlag, München 2002. ; 10. P. Marivaux, Le Cabinet du philosophe, cyt. za G. Poulet, Metamorfozy czasu. Szkice krytyczne, wyb. J. Błoński i M. Głowiński, przedm. J. Błoński, przeł. W. Błońska i in., PIW, Warszawa 1977, s. 403. ; 11. J. Mukarovský, Semantyczna analiza utworu poetyckiego: "Absolutny grabarz" Nezvala, przeł. J. Baluch, w: tegoż, Wśród znaków i struktur. Wybór szkiców, red., wyb. i wstęp J. Sławiński, PIW, Warszawa 1970. ; 12. E. Panofsky, Die Perspektive als "symbolische Form", "Vortrage der Bibliotek Warburg" 1924-1925 t. 4, s. 258-330. ; 13. G. Poulet, Piranesi i romantyczni poeci francuscy, w: tegoż, Metamorfozy czasu. ; 14. C. Ripa, Ikonologia, przeł. I. Kania, Universitas, Kraków 2004, s. 83. ; 15. Scena e capriccio nelle tarsie del laboratorio di Ignazio e Ligi Ravelli ebanisti, "Studi Piemontesi" 1997 vol. 26, s. 383-390. ; 16. F. Schiller, Dzieła zebrane, wyb., wstęp i oprac. S.H. Kaszyński, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2006, s. 223. ; 17. G. Simmel, Wenecja, w: tegoż, Most i drzwi. Wybór esejów, przeł. M. Łukasiewicz, Oficyna Naukowa, Warszawa 2006. ; 18. J. Starobinski, Wynalezienie wolności 1700-1789, przeł. M. Ochab, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2006, s. 15. ; 19. W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, PWN, Warszawa 1976, s. 197. ; 20. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 3, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1967. ; 21. Trésor de Langue Francaise Informatisé, http://atilf.atilf.fr. ; 22. J. Vojvodík, Świat strachu i strach przed światem w czeskim surrealizmie lat trzydziestych i czterdziestych, "Teksty Drugie" 2007 nr 6. ; 23. A. Warburg, "La Nascita di Venere" e "La Primavera" di Sandro Botticelli (1893), Nimfa fiorentina (1900), Warburg Institute Archive, London III, 118,1.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

1-2

Start page:

94

End page:

104

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:49760 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Object collections:

Last modified:

Dec 20, 2018

In our library since:

Nov 14, 2014

Number of object content hits:

480

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/66082

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information