RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Andrzeja Morsztyna gry z czytelnikiem

Creator:

Gruchała, Janusz S.

Date issued/created:

1997

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1997)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. M. Adamczyk, B. Chrząstowska, J. T. Pokrzywniak, Starożytność - oświecenie. Podręcznik literatury dla klasy pierwszej szkoły średniej. Warszawa 1988, s. 332-333.
2. E. R. Curtius, Literatura europejska i łacińskie średniowiecze, tłum. i oprac. A. Borowski, Kraków 1997, s. 103-107.
3. B. Falęcka, Sztuka tworzenia. Podmiot autorski w poezji kunsztownej polskiego baroku, Wrocław 1983, s. 36-37.
4. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej, Warszawa 1991, s. 147-149.
5. C. Hernas, Barok, Warszawa 1973, s. 244-247.
6. J. Kotarska, Erotyk staropolski. Inspiracje i odmiany, Wrocław 1980, s. 181-182.
7. J. Kotarska, Jedna czy dwie poetyki Jana Andrzeja Morsztyna, „Zeszyty Naukowe Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego. Prace Historycznoliterackie" 1974 nr 3, s. 120.
8. E. Kotarski, Poezje Jana Andrzeja Morsztyna, Warszawa 1972, s. 54-60.
9. L. Kukulski, Komentarz, w: J. A. Morsztyn Utwory zebrane, Warszawa 1971, s. 1038.
10. L. Kukulski, Schematy i wzory enumeracyjnych epigramów Andrzeja Morsztyna, w: For Wiktor Weintraub Essays in Polish Literature, Language, and History, ed. by V. Erlich, R. Jacobson et al., The Hague-Paris 1975, s. 257-266.
11. J. Lewański, Polskie przekłady Jana Baptysty Marina, Wrocław 1974, s. 144-145.
12. M. Marullus, Epigrammata et hymni, Argentorati 1509, k. b4.
13. K. Niklewiczówna, Sonety Lopego de Vega prawzorem czterech wierszy Jana Andrzeja Morsztyna, „Pamiętnik Literacki" 1986 z. 1, s. 192-193.
14. A. Nowicka-Jeżowa, Dyskusja z platońską koncepcją miłości w erotyce J. A. Morsztyna, w: Literatura polskiego baroku w kręgu idei, pod red. A. Nowickiej-Jeżowej, M. Hanusiewicz i A. Karpińskiego, Lublin 1995, s. 433.
15. A. Nowicka-Jeżowa, Morsztyn i Marino - poeci dwóch kultur, „Barok" 1994 nr 1, s. 41-42.
16. E. Porębowicz, Andrzej Morsztyn, przedstawiciel baroku w poezji polskiej, „Rozprawy Akademii Umiejętności. Wydział Filologiczny", ser. 2, t. 6 (og. zbioru t. 21), Kraków 1894, s. 272.
17. P. Stępień, Miłość, śmierć, mistyka. O liryce erotycznej Jana Andrzeja Morsztyna, „Pamiętnik Literacki" 1992 z. 1, s. 126-127.
18. P. Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci. Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn, Warszawa 1996.
19. B. Tomczak, O wierszach wprowadzających do „Lutni" Jana Andrzeja Morsztyna, w: Barokowe przypomnienia i inne szkice historycznoliterackie, pod red. R. Ocieczek i M. Piechoty, Katowice 1994, s. 86-88.
20. W. Walecki, Doceniamy Morsztyna, w: Literackie wizje i re-wizje, pod red. M. Stępnia i W. Waleckiego, Warszawa 1980, s. 47-54.
21. W. Weintraub, Wstęp do: J. A. Morsztyn, Wybór poezji, Wrocław 1988, s. XXXV-XLV, LI-LII.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

29

End page:

40

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66489 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Oct 16, 2018

Number of object content downloads / hits:

2152

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/72636

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information