RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Poeta z logogryfu. O " Wizerunku złocistej przyjaźnią zdrady" Adama Korczyńskiego

Creator:

Grześkowiak, Radosław ORCID

Date issued/created:

1997

Resource type:

Text

Subtitle:

Teksty Drugie Nr 4 (1997)

Publisher:

IBL PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

21 cm

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Bibliografia literatury polskiej „Nowy Korbut", t. 2: Piśmiennictwo staropolskie, oprac, zespół pod kier. R. Pollaka, Warszawa 1964, s. 389.
2. A. Brückner, Bericht des Prof. A. Brückner über seine von der Königlichen Akademie subventionierte Reise, 1889/1890 (1890), w: tegoż Kultura, piśmiennictwo, folklor, red. W. Berbelicki, T. Ulewicz, Warszawa 1974, s. 429.
3. A. Brückner, Dodatki, w: J. T. Trembecki, Wirydarz poetycki, t. 1-2, wyd. A. Brückner, Lwów 1910-1911.
4. A. Brückner, Ratusz, [hasło w:] Encyklopedia staropolska, oprac, A. Bruckner, Warszawa 1990, t. 2, szp. 343.
5. J. S. Bystroń, Dzieje obyczajów w dawnej Polsce. Wiek XVI-XVIII, Kraków 1932, s. 215.
6. J. S. Bystroń, Napisy, 1927, w: Tematy, które mi odradzano. Pisma etnograficzne rozproszone, oprac. L. Stomma, Warszawa 1980, s. 115 i przyp. 25, s. 165.
7. K. Chłędowski, Rokoko we Włoszech, Warszawa 1959, s. 43.
8. G. Cnapius, Adagia Polonica..., Kraków 1632, s. 1231.
9. Cz. Hernas, Hejnały polskie. Studium z historii poezji nielicznej, Studia Staropolskie, t. IX, Wrocław 1961, s. 9.
10. Cz. Hernas ,Poezja a malarstwo późnego baroku. Wokół warunków konfrontacji, w: Rokoko. Studia nad sztuką pierwszej połowy XVIII w., Warszawa 1970, s. 74.
11. Cz. Hernas, M. Hanusiewicz, Słowo wstępne, w: Religijność literatury polskiego baroku, red. tychże, Lublin 1995, s. 7.
12. Katalog rękopisów polskich (poezyj) wywiezionych niegdyś do Cesarskiej Biblioteki Publicznej w Petersburgu, znajdujących się obecnie w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie, Kraków 1929, s. 49, nr 56.
13. W. Kopaliński, Słownik mitów i tradycji kultury, Warszawa 1985, s. 1161.
14. A. Korczyński, Fraszki, wyd. i oprac. R. Pollak, BN I 134, Wrocław 1950.
15. A. Korczyński, Fraszki dotąd nie wydane, oprac. R. Leszczyński, Łódź 1982.
16. A. Korczyński, Złocista przyjaźnią zdrada, oprac. R. Pollak, przy współpr. S. Saskiego, BPP 89, Kraków 1949.
17. E. Kotarski, O imionnikach XVI i XVII wieku, w: Staropolska kultura rękopisu, red. H. Dziechcińska, Warszawa 1990, s. 101.
18. A. Kuczera, Sandomierszczyzna. Ilustrowana monografia miasta Sambora i ekonomii samborskiej, t. 1, Sambor 1935.
19. J. Lewański, Polskie przekłady Jana Baptysty Marina, Studia staropolskie, t. XXXIX, Wrocław 1974, s. 6-7, 30-34, 152-171.
20. S. H. Lubomirski, Poezje zebrane, wyd. A. Karpiński, t. 1, Warszawa 1995, s. 337.
21. M. Malicki, „Summarius wierszów" przypisywany Hieronimowi Morsztynowi i odmiany jego tekstu. Miscellanea staropolskie, t. 6, red. T. Ulewicz, Wrocław 1990, s. 244.
22. L. Marinelli, K. Mrowcewicz, Wprowadzenie, w: G. Marino, Adon, przeł. Anonim, oprac, tychże, t. 2, Roma-Warszawa 1993, s. 29.
23. T. Mikulski, Rzeczy staropolskie, wstęp W. Weintraub, oprac. D. Maniewska, Z. Mikulska, T. Witczak, Studia staropolskie, t. XIV, Wrocław 1964, s. 478.
24. K. Mrowcewicz, „Canocchiale Sarmatico ", czyli staropolska konstelacja Marina, „Rocznik Towarzystwa Literackiego im. A Mickiewicza", 1994 t. XXIX, s. 33, przyp. 54.
25. Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich, oprac, zespół pod kier. J. Krzyżanowskiego, t. 3, Warszawa 1972, s. 491-492.
26. M. Orłowicz, Ilustrowany przewodnik po Mazurach Pruskich i Warmii, podali do druku G. Jasiński, A Rzempołuch, R. Traba, Olsztyn [b. r.], s. 274.
27. R. Pollak, Korczyński Adam, [hasło w:] Polski słownik biograficzny, t. XIV/1 (z. 60), Wrocław 1968, s. 48.
28. R. Pollak, Marynistyczne motywy w powieści A. Korczyńskiego, „Studia i Materiały do Dziejów Nauki Polskiej", seria A, z. 12, Warszawa 1968, s. 275-278.
29. R. Pollak, Notatki na marginesie utworów A. Korczyńskiego, „Pamiętnik Literacki" 1952, s. 599-603.
30. R. Pollak, Obserwacje psychologiczne Korczyńskiego (1963), w: tegoż Wśród literatów staropolskich, Warszawa 1966, s. 481-497.
31. R. Pollak, Ze studiów nad powieścią Adama Korczyńskiego, w: tegoż Od renesansu do baroku, Warszawa 1969, s. 263 i przyp. 1.
32. Poncyjan, Historia siedmiu mędrców, przekładania Jana z Koszyczek, wyd. J. Krzyżanowski, BPP 79, Kraków 1927, s. 92-100 nr 25.
33. W. Potocki, Moralia [1688], wyd. T. Grabowski, J. Łoś, BPP 73, t. 3, Kraków 1918, s. 520.
34. W. Potocki, Ogród fraszek, oprac. A. Brückner, t. 1, Lwów 1907, s. 455, II 363.
35. W. Potocki, Wojna chocimska, oprac. A. Brückner, BN 1 75, Kraków 1924, s. 352.
36. M. Prejs, Poezja późnego baroku. Główne kierunki przemian, Warszawa 1989, s. 304, 314.
37. J. Rudnicka, Bibliografia powieści polskiej 1601-1800, Wrocław 1964, s. 216-217, nr 566-567.
38. W. Tatarkiewicz, Łazienki w Warszawie, Warszawa 1968, s. 43.
39. W. Weintraub, Uwagi o artyzmie „Złocistej przyjaźnią zdrady" (1962), w: tegoż Od Reja do Boya, Warszawa 1977, s. 154-164.
40. J. A. Załuski, Bibliotheca Poetarum Polonorum quipatrio sermone scriptorunt, Warszawa 1753, s. 53.
41. K. Żera, Vorago rerum. Torba śmiechu, groch z kapustą, a każdy pies z innej wsi..., oprac. K. Żukowska, Warszawa 1980, s. 276 nr 220.

Relation:

Teksty Drugie

Issue:

4

Start page:

51

End page:

67

Detailed Resource Type:

Article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:66491 ; 0867-0633

Source:

IBL PAN, call no. P.I.2524 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Jul 5, 2022

In our library since:

Oct 16, 2018

Number of object content downloads / hits:

845

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/72638

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information