RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Extreme water level fluctuations along the Polish coast

Subtitle:

Geographia Polonica Vol. 82 No. 1 (2009)

Publisher:

IGiPZ PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

24 cm

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The paper examines annual extreme sea levels along the Polish Baltic coast. The analysis is based on water level data sets collected at gauging stations in Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, and Gdańsk in the years 1946-2001. The article also draws upon historical data. The results of the study show that differences between the maximum and minimum levels have increased, particularly during the last 50 years. Sea level amplitudes tend to be wider in the western part of the Baltic coast than in the eastern part. Extreme sea levels occur in the autumn and winter months.

References:

1. Cyberski, J., Wróblewski, A. (1999), Recent and Forecast Changes in Sea Level Along the Polish Coast During the Period 1900 -2100, Quaternary Studies in Poland, Special issue, 77-83.
2. Dziadziuszko, Z. (1992), Średnie roczne i maksymalne poziomy morza w portach polskich [The mean annual and maximum sea levels in Polish ports], Unpublished typescrpit, Gdynia.
3. Dziadziuszko, Z., Jednorał, T. (1996), Zagrożenia powodziowe powodowane spiętrzeniami sztormowymi u brzegów Bałtyku i Zalewu Wiślanego [Flooding threat caused by storm surges at the coast of Baltic Sea and Vistula Lagoon], Wiadomości IMGW, 19 (15), 3:123-133.
4. Majewski, A. (1986), Skrajne wahania poziomu wody u polskich wybrzeży Bałtyku [Extreme water level fluctuations along the Baltic coast], Inżynieria Morska, 2:46-50.
5. Majewski, A., Dziadziuszko, Z. (1985), Niskie stany wody Południowego Bałtyku, Materiały monograficzne [Low water levels of the southern Baltic, Monograph materials], Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Warszawa.
6. Majewski, A., Dziadziuszko, Z., Wiśniewski, A. (1983), Monografia powodzi sztormowych 1951-1975 [Monograph of storm floods 1951-1975], Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
7. Sztobryn, M., Stigge, H.J. (eds.) (2005), Wezbrania sztormowe wzdłuż południowego Bałtyku (zachodnia i środkowa część) [Storm surges along the southern Baltic Sea (western and central part)], Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa,
8. Wiśniewski, B. (2003), The influence of low–pressure systems on water levels in the Odra estuary, in: Trudy analiz, prognozirovanie i uspravlenie v slozhnyh sistemah, Seviero-Zapadnyj Gosudarstvenyj Zaochnyj Tehnicheskij Universitet, ST. Petersburg, 183-193.
9. Wiśniewski, B. (2005), Contribution of long-term tide components to sea level variations, Oceanological and Hydrobiological Studies, 34 (2): 5-14.
10. Wiśniewski, B., Kowalewska-Kalkowska, H. (2001), Wpływ warunków meteorologicznych na wahania poziomu morza i cech fizycznych wód w estuarium Odry [Effects of meteorological conditions on fluctuations of the sea level and of water properties in the Odra estuary], Inżynieria Morska i Geotechnika, 5:236-240.
11. Wiśniewski, B., Wolski, T., Kowalewska-Kalkowska, H. (2005), Wahania poziomu morza w Świnoujściu i poziomów wód w rejonie ujścia Odry [Sea level fluctuations in Świnoujście and water level variations in the Odra mouth area], in Borówka, R.K. and Musielak, S. (eds.), Środowisko przyrodnicze wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego [Natural environment of the coasts of the Pomeranian Bay and Szczecin Lagoon], Wydawnictwo Oficyna IN PLUS, Szczecin, 113-125.
12. Wróblewski, A. (1975), Prawdopodobieństwo maksymalnych rocznych poziomów Morza Bałtyckiego w Nowym Porcie, Kołobrzegu i Świnoujściu [The probability of maximum annual Baltic sea levels in Nowy Port, Kołobrzeg and Świnoujście], Oceanology, 6:37-53.
13. Wróblewski, A. (1982), Prawdopodobieństwo minimalnych rocznych poziomów Morza Bałtyckiego w Nowym Porcie, Kołobrzegu i Świnoujściu [The probability of minimum annual Baltic sea levels in Nowy Port, Kołobrzeg and Świnoujście], Archiwum Hydrotechniki, 29(4):507-516
14. Wróblewski, A. (1992), Analysis and forecast of long-term sea level changes along the Polish Baltic Sea coast, Part I, Annual sea level maxima, Oceanologia, 33: 65–85.

Relation:

Geographia Polonica

Volume:

82

Issue:

1

Start page:

99

End page:

107

Detailed Resource Type:

Article

Format:

File size 1,4 MB ; application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55505 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.2009.1.9

Source:

CBGiOS. IGiPZ PAN, call nos.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Geography and Spatial Organization of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Central Library of Geography and Environmental Protection. Institute of Geography and Spatial Organization PAS

Projects co-financed by:

European Union. European Regional Development Fund ; Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure

Access:

Open

Objects Similar

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information