Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Extreme water level fluctuations along the Polish coast

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 82 No. 1 (2009)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

The paper examines annual extreme sea levels along the Polish Baltic coast. The analysis is based on water level data sets collected at gauging stations in Świnoujście, Kołobrzeg, Ustka, and Gdańsk in the years 1946-2001. The article also draws upon historical data. The results of the study show that differences between the maximum and minimum levels have increased, particularly during the last 50 years. Sea level amplitudes tend to be wider in the western part of the Baltic coast than in the eastern part. Extreme sea levels occur in the autumn and winter months.

Bibliografia:

1. Cyberski, J., Wróblewski, A. (1999), Recent and Forecast Changes in Sea Level Along the Polish Coast During the Period 1900 -2100, Quaternary Studies in Poland, Special issue, 77-83.
2. Dziadziuszko, Z. (1992), Średnie roczne i maksymalne poziomy morza w portach polskich [The mean annual and maximum sea levels in Polish ports], Unpublished typescrpit, Gdynia.
3. Dziadziuszko, Z., Jednorał, T. (1996), Zagrożenia powodziowe powodowane spiętrzeniami sztormowymi u brzegów Bałtyku i Zalewu Wiślanego [Flooding threat caused by storm surges at the coast of Baltic Sea and Vistula Lagoon], Wiadomości IMGW, 19 (15), 3:123-133.
4. Majewski, A. (1986), Skrajne wahania poziomu wody u polskich wybrzeży Bałtyku [Extreme water level fluctuations along the Baltic coast], Inżynieria Morska, 2:46-50.
5. Majewski, A., Dziadziuszko, Z. (1985), Niskie stany wody Południowego Bałtyku, Materiały monograficzne [Low water levels of the southern Baltic, Monograph materials], Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW), Warszawa.
6. Majewski, A., Dziadziuszko, Z., Wiśniewski, A. (1983), Monografia powodzi sztormowych 1951-1975 [Monograph of storm floods 1951-1975], Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa.
7. Sztobryn, M., Stigge, H.J. (eds.) (2005), Wezbrania sztormowe wzdłuż południowego Bałtyku (zachodnia i środkowa część) [Storm surges along the southern Baltic Sea (western and central part)], Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Warszawa,
8. Wiśniewski, B. (2003), The influence of low–pressure systems on water levels in the Odra estuary, in: Trudy analiz, prognozirovanie i uspravlenie v slozhnyh sistemah, Seviero-Zapadnyj Gosudarstvenyj Zaochnyj Tehnicheskij Universitet, ST. Petersburg, 183-193.
9. Wiśniewski, B. (2005), Contribution of long-term tide components to sea level variations, Oceanological and Hydrobiological Studies, 34 (2): 5-14.
10. Wiśniewski, B., Kowalewska-Kalkowska, H. (2001), Wpływ warunków meteorologicznych na wahania poziomu morza i cech fizycznych wód w estuarium Odry [Effects of meteorological conditions on fluctuations of the sea level and of water properties in the Odra estuary], Inżynieria Morska i Geotechnika, 5:236-240.
11. Wiśniewski, B., Wolski, T., Kowalewska-Kalkowska, H. (2005), Wahania poziomu morza w Świnoujściu i poziomów wód w rejonie ujścia Odry [Sea level fluctuations in Świnoujście and water level variations in the Odra mouth area], in Borówka, R.K. and Musielak, S. (eds.), Środowisko przyrodnicze wybrzeży Zatoki Pomorskiej i Zalewu Szczecińskiego [Natural environment of the coasts of the Pomeranian Bay and Szczecin Lagoon], Wydawnictwo Oficyna IN PLUS, Szczecin, 113-125.
12. Wróblewski, A. (1975), Prawdopodobieństwo maksymalnych rocznych poziomów Morza Bałtyckiego w Nowym Porcie, Kołobrzegu i Świnoujściu [The probability of maximum annual Baltic sea levels in Nowy Port, Kołobrzeg and Świnoujście], Oceanology, 6:37-53.
13. Wróblewski, A. (1982), Prawdopodobieństwo minimalnych rocznych poziomów Morza Bałtyckiego w Nowym Porcie, Kołobrzegu i Świnoujściu [The probability of minimum annual Baltic sea levels in Nowy Port, Kołobrzeg and Świnoujście], Archiwum Hydrotechniki, 29(4):507-516
14. Wróblewski, A. (1992), Analysis and forecast of long-term sea level changes along the Polish Baltic Sea coast, Part I, Annual sea level maxima, Oceanologia, 33: 65–85.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

82

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

99

Strona końc.:

107

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Format:

Rozmiar pliku 1,4 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55505 ; 0016-7282 ; 10.7163/GPol.2009.1.9

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Dostęp:

Otwarty

Obiekty Podobne

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji