Obiekt

O niektórych wyrażeniach w polskim piśmiennictwie archeologicznym
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Sprawdź zasady wykorzystania w opisie publikacji.

Tytuł: O niektórych wyrażeniach w polskim piśmiennictwie archeologicznym

Twórca:

Malinowski, Tadeusz

Data wydania/powstania:

2014

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Archeologia Polski T. 59 Z. 1-2 (2014)

Współtwórca:

Zych, Iwona. Tł.

Wydawca:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

25 cm

Abstrakt:

Autor wskazuje na coraz częściej pojawiające się w polskich opracowaniach archeologicznych określenia (a także ich znaczenia) zaczerpnięte przede wszystkim z języka angielskiego, ale i niemieckiego. Ograniczają one stosowanie niektórych wyrażeń od bardzo dawna występujących w polskiej terminologii archeologicznej

Bibliografia:

Acta Universitatis Nicolai Copernici, Archeologia, t. 32, 2012 , Toruń ; „Archäologie Bern / Archéologie bernoise”, R. 2008–2012, Bern ; „Archäologie in Sachsen-Anhalt”, t. 5, 6, 2011–2012 , Halle (Saale) ; „Archäologisches Korrespondenzblatt”, R. 42, 2012, Mainz ; „Archeologia Środkowego Nadodrza”, t. 2, 2002, Zielona Góra ; „Archeologické rozhledy”, R. 61–65, 2009-2013, Praha ; „Archeologiczne Zeszyty Autostradowe Instytutu Archeologii i Etnologii PAN”, z. 4, 2005, Wrocław ; Berestowski A. 2013. Łyżka dziegciu, „Angora”, R. 24, nr 40 (1216), s. 6 ; Bralczyk J. 2001. Mówi się. Porady językowe profesora Bralczyka, Warszawa ; Bulas K., Whitfield F. J. 1961. The Kościuszko Foundation Dictionary, t. 1, English-Polish, The Hague ; Czerniak L. 2008. Najstarsze społeczności rolnicze. Nowa epoka, [w:] Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza, M. Kobusiewicz red., Poznań, s. 147–201 ; Dąbrowski J. 2005. Na styku kultur. Specyfika metali epoki brązu w północnej Polsce, „Pomorania Antiqua”, t. 20, s. 73–95 ; Dąbrowski J. 2009. Polska przed trzema tysiącami lat. Czasy kultury łużyckiej, Warszawa ; Domańska L. red. 2011. Spatium archaeologicum 2, t. 1 i 2, Łódź ; Doroszewski W. red. 1978. Słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa ; „Folia Praehistorica Posnaniensia”, t. 13/14, 2005, Poznań ; Graudonis J. 1994. Arheoloğijas terminu vārdnīca, Rīga ; Gruszka B. red. 2008. Ad Oderam fluvium. Księga dedykowana pamięci Edwarda Dąbrowskiego, Zielona Góra ; Hussong L. 1928. Zur Technik der attischen Gefässkeramik, Heidelberg ; „Jahresschrift für mitteldeutsche Vorgeschichte”, t. 89–93, 2005-2009, Halle (Salle) ; Keller C. 1999. Gefässkeramik aus Basel: Untersuchungen zur spätmittelalterlichen und frühneuzeitlichen Gefässkeramik aus Basel. Typologie, Technologie, Funktion, Handwerk, Basel ; Kneisel J., Behnke H. J., Schopper F. red. 2013. Frühbronzezeit – Mittelbronzezeit. Neue Erkenntnisse zur Besiedlung zwischen Elbe und Warthe und angrenzender Regionen (2000–1400 v. Chr.), Bonn ; Kostrzewski J. 1921. Słowniczek prehistoryczny niemiecko-polski, Warszawa ; Kowalewska B. 2004. Wörterbuch der Ur- und Frühgeschichte. Słownik terminologii prehistorycznej. Deutsch-Polnisch/Polnisch-Deutsch, niemiecko-polski/polsko-niemiecki, Wien ; „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 34, 1986, Warszawa ; „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. 39, 1991, Warszawa ; „Łódzkie Sprawozdania Archeologiczne”, t. 9, 2004-2005, Łódź ; Malinowski M. 2013. Obcy język polski (611). Inteligentne (urządzenie), „Angora”, R. 24, nr 40 (1216), s. 63 ; Malinowski M. 2013. Obcy język polski (612). Pomylić się, „Angora”, R. 24, nr 41 (1217), s. 63 ; Malinowski M. 2013. Obcy język polski (617). Twarde dowody, „Angora”, R. 24, nr 46 (1222), s. 63 ; Markowski A. red. 1999. Nowy słownik poprawnej polszczyzny PWN, Warszawa ; „Materiały Zachodniopomorskie”, nowa seria, t. 1, z. 1, 2004, Szczecin ; Ostoja-Zagórski J. 2008. Społeczności epoki brązu i żelaza, [w:] Pradzieje Wielkopolski. Od epoki kamienia do średniowiecza, M. Kobusiewicz red., Poznań, s. 203–242 ; Owen L. R. 1991. Fachwörterbuch zur Ur- und Frühgeschichte. English-German/Deutsch-Englisch, Tübingen ; „Památky archeologické”, t. 100–103, 2009-2012, Praha ; Pisarek W. 1978. Słownik języka niby-polskiego, czyli błędy językowe w prasie, Wrocław–Warszawa–Kraków–Gdańsk ; „Poznańskie Studia Archeologiczne”, t. 6, 2011, Poznań ; „Praehistorische Zeitschrift”, t. 82–87, 2007-2012, Berlin–New York ; Rukówna J. 1951. Słowniczek prehistoryczny francusko-polski i polsko-francuski, Poznań ; Schebek A. 2007 Deutsch-tschechische archäologische Terminologie – Německo-česká archeologická terminologie, Praha ; Schild R., Milisauskas S., Kruk J. 2013. Słownik archeologii prehistorycznej (z aneksami przyrodniczymi) polsko-angielski, angielsko-polski, Kraków ; „Slovenská archeológia”, t. 67–70, 2009-2012, Nitra ; „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 58, 2006, Kraków ; „Sprawozdania Archeologiczne”, t. 62, 2010, Kraków ; Stasiak M. 1994. Ceramika z cmentarzyska kultury przeworskiej w Opoce, Lublin ; Tappert C. 2006. Die Gefässkeramik der latènezeitlichen Siedlung Straubing-Bajuwarenstrasse, Kallmünz ; Tokarski J. red. 1978. Słownik wyrazów obcych PWN, Warszawa ; Wołągiewicz R. 1993. Ceramika kultury wielbarskiej między Bałtykiem a Morzem Czarnym, Szczecin

Czasopismo/Seria/cykl:

Archeologia Polski

Tom:

59

Zeszyt:

1-2

Strona pocz.:

285

Strona końc.:

291

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:54918 ; 0003-8180

Źródło:

IAiE PAN, sygn. P 320 ; IAiE PAN, sygn. P 321 ; IAiE PAN, sygn. P 319 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Archeologii i Etnologii PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Archeologii i Etnologii PAN

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji