Object

Title: Kyrillos Loukaris and the Confessional Problems in the Polish-Lithuanian Commonwealth at the Turn of the Seventeenth Century

Creator:

Kempa, Tomasz (1969- )

Date issued/created:

2011

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Acta Poloniae Historica T. 104 (2011)

Contributor:

Kołodziejczyk, Dariusz (1962- ). Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 103-128

References:

Akademia Zamojska i Akademia Ostrogska w perspektywie historyczno-kulturowej. Współczesne implikacje dla współpracy transgranicznej, Henryk Chałupczak, Justyna Misiągiewicz, and Eduard Balashov (eds.) (Zamość, 2010). ; Akty, otnosyashchiesya k istorii Zapadnoĭ Rossii sobrannye i izdannye Arkheograficheskoĭ Komissieĭ, iv (St Petersburg, 1848). ; Andreae Wengerscii libri quattuor Slavoniae reformatae, ed. Janusz Tazbir (Warsaw, 1973). ; Athanasius G. Welykyj (ed.), Documenta unionis Berestensis eiusque auctorum (Analecta OSBM II–3, Rome, 1970). ; ‘Barkulabov­skaya letopis’, ed. Aleksandr N. Mal’tsev, Arkheograficheskiĭ Ezhegodnik za 1960 god (1962). ; Bendza Marian, ‘Prawosławno-protestanckie tendencje unijne w XVI wieku ze szczególnym uwzględnieniem terenu ziem Rzeczypospolitej’, Rocznik Teologiczny, xxv, 2 (1983), 179–94. ; Bogdan Ioan (ed.), Documente privitoare la istoria românilor, Supliment II, i: (1510–1600): Documente culese din arhive şi biblioteci polone (Bucharest, 1893). ; Borkowski Andrzej, ‘Patriarcha konstantynopolitański Jeremiasz II Tranos w Rzeczypospolitej (1588–1589)’, in Antoni Mironowicz, Urszula Pawluczuk, and Wojciech Walczak (eds.), The Orthodox Church in the Balkans and Poland: Connections and Common Tradition (Białystok, 2007), 55–75. ; Broniewski Marcin, Apokrisis abo odpowiedź na książki o synodzie brzeskim, ed. Janusz Byliński and Józef Długosz (Wrocław, 1994). ; Broniewski Marcin, Ekthesis abo krótkie zebranie spraw, które się działy na partykularnym, to jest pomiastnym Synodzie w Brześciu Litewskim, ed. Janusz Byliński and Józef Długosz (Wrocław, 1995). ; Byliński Janusz, Marcin Broniewski – trybun szlachty wielkopolskiej w czasach Zygmunta III (Wrocław, 1994). ; Chodynicki Kazimierz, Kościół prawosławny a Rzeczpospolita Polska. Zarys historyczny 1370–1632 (Warsaw, 19340). ; Germanos, Metropolitan of Thyateira, Kyrillos Loukaris 1572–1638: A Struggle for Preponderance Between Catholic and Protestant Powers in the Orthodox East (London, 1951). ; Grushevs’kyĭ Mykhaĭlo, Istoriya ukraïnskoï literatury, vi (Kiev, 1995). ; Gudziak Borys A., ‘The Sixteenth-Century Muscovite Church and Patriarch Jeremiah II’s Journey to Muscovy 1588–1589: Some Comments Concerning the Historiography and Sources’, Harvard Ukrainian Studies, 19 (1995), 200–25. ; Gudziak Borys A., Crisis and Reform: The Kyivan Metropolitanate, the Patriarchate of Constantinople, and the Genesis of the Union of Brest (Cambridge, MA, 1998). ; Hadjiantoniou Georg A. (Georgios A. Chatzeantoniou), “Protestant patriarch”: The Life of Cyril Lucaris 1572–1638, Patriarch of Constantinopole (Richmond, 1961). ; Halecki Oskar, From Florence to Brest (1439–1596) (Rome, 1958). ; Hering Gunnar, Ökumenisches Patriarchat und europäische Politik 1620–1638 (Wiesbaden, 1968). ; Hofmann Georg, ‘Patriarch Kyrillos Lukaris und die Römische Päpste’, Orientalia Christiana, xv, 1 (1929). ; Iorga Nicolae, ‘Nichifor Dascălul. Exarh patriarhal şi legăturile lui cu tările noastre (1580–1599)’, Analele Academiei Romăne, s. II, vol. xxvii (1905), 183–200. ; Jarmiński Leszek, Bez użycia siły. Działalność polityczna protestantów w Rzeczypospolitej u schyłku XVI wieku (Warsaw, 1992). ; Jordt Jørgensen Kai E., Ökumenische Bestrebungen unter den polnischen Protestanten bis zum Jahre 1645 (Copenhagen, 1942). ; Kempa Tomasz, ‘Animatorzy współpracy protestancko-prawosławnej w okresie kontrreformacji’, in Tomasz Ciesielski and Anna Filipczak-Kocur (eds.), Rzeczpospolita państwem wielu narodowości i wyznań. XVI-XVIII wiek (Warsaw and Opole, 2008). ; Kempa Tomasz, ‘Konflikt między kanclerzem Janem Zamoyskim a książętami Ostrogskimi i jego wpływ na sytuację wewnętrzną i zewnętrzną Rzeczypospolitej w końcu XVI wieku’, Sotsium: al’manakh sotsial’noï istoriï, 9 (2010), 67–96. ; Kempa Tomasz, ‘Konstanty Wasyl Ostrogski wobec katolicyzmu i wyznań protestanckich’, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 40 (1996), 17–36. ; Kempa Tomasz, ‘Mikołaj Krzysztof Radziwiłł Sierotka a unia brzeska’, Czasy Nowożytne, ii (1997), 47–63. ; Kempa Tomasz, ‘Nieznane listy dotyczące genezy unii brzeskiej (1595/1596)’, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 44 (2000), 107–28. ; Kempa Tomasz, ‘Nieznane listy metropolity kijowskiego Hipacego Pocieja – ważne źródło do początków unii brzeskiej’, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 54 (2010), 179–218. ; Kempa Tomasz, ‘Prawosławni a synod protestancki w Toruniu w 1595 roku. U początków współpracy dyzunitów z dysydentami’, Zapiski Historyczne, lxii, 1 (1997), 39–52. ; Kempa Tomasz, ‘Proces Nicefora na sejmie w Warszawie w 1597 roku’, in Zbigniew Karpus, Tomasz Kempa and Dorota Michaluk (eds.), Europa Orientalis. Polska i jej wschodni sąsiedzi od średniowiecza po współczesność. Studia i materiały ofiarowane Profesorowi Stanisławowi Alexandrowiczowi w 65 rocznicę urodzin (Toruń, 1996), 145–69. ; Kempa Tomasz, ‘Religious Relations and the Issue of the Religious Tolerance in Poland and Lithuania in the 16th and 17th Century’, Sarmatia Europaea. Polish Review of Early Modern History, 1 (2010), 31–66. ; Kempa Tomasz, Akademia i Drukarnia Ostrogska (Biały Dunajec and Ostróg, 2006). ; Kempa Tomasz, Konstanty Wasyl Ostrogski (ok. 1524/1525–1608), wojewoda kijowski i marszałek ziemi wołyńskiej (Toruń, 1997). ; Kempa Tomasz, Wobec kontrreformacji. Protestanci i prawosławni w obronie swobód wyznaniowych w Rzeczypospolitej w końcu XVI i w pierwszej połowie XVII wieku (Toruń, 2007). ; Kharlampovich Konstantin, Zapadno-russkie pravoslavnye shkoly XVI i nachala XVII v., ­otnoshenie ikh k inoslavnym, religioznoe obuchenie v nikh i zaslugi ikh v dele zashchity pravoslavnoĭ very i tserkvi (Kazan’, 1898). ; Krajcar Jan, ‘Konstantin Basil Ostrožskij and Rome in 1582–1584’, Orientalia Christiana Periodica, xxxv, 1 (1969), 193–214. ; Krylovskiĭ Ambrosiĭ S., L’vovskoe Stavropigial’noe bratstvo: Opyt tserkovno-istoricheskogo issledovaniya (Kiev, 1904). ; Legrand Emile, Bibliographie hellénique ou description raisonée des ouvrages publiés par des Grecs au dix-septième siècle, iv (Paris, 1896). ; Levshun Lyubov’ V., ‘“Eresi” osuzhdennye novagradskim 1596 g. cerkovnym soborom (k voprosu ob obryadovykh i dogmaticheskikh nestroyeniyakh v VKL nakanune unii )’, in Aleksandr B. Bendin et al. (eds.), IV Mezhdunarodnye Kirillo-Mefodievskie chteniya, posvyashchennye Dnyam slavyanskoĭ pis’mennosti i kul’tury (Minsk, 24–26 maya 1998 g.): Materiyaly chteniĭ (Minsk, 1999), 78–96. ; Lewicki Kazimierz, Książę Konstanty Ostrogski a unia brzeska 1596 r. (Lviv, 1933). ; Lyubashchenko Viktoriya, Kirill Lukaris i protestantizm. Opyt mezhtserkovnogo dialoga (Odessa, 2001). ; Lyubashchenko Viktoriya, ‘Poiski al’ternativnoĭ unii: pravoslavnye i protestanty v kontekste Beresta (Kirill Lukaris i Ukraina)’, in Johann Marte and Oleh Turij (eds.), Die Union von Brest (1596) in Geschichte und Geschichtsschreibung: Versuch einer Zwischenbilanz (Lviv, 2008). ; Łukaszewicz Józef, Dzieje kościołów wyznania helweckiego w Litwie, i (Poznań, 1842). ; Michaelides George P., ‘The Greek Orthodox Position on the Confession of Cyril Lucaris’, Church History, xii, 2 (1943), 118–29. ; Mits’ko Igor, Ostroz’ka slov’yano-greko-latyns’ka akademiya (1576–1636) (Kiev, 1990). ; Monumenta Confraternitatis Stauropigianae Leopoliensis, ed. Wladimirus Milkowicz, vol. i, pt. 2 (Lviv, 1895). ; Ovsyannikov Evgraf, Konstantinopol’skiĭ patriarkh Kirill Lukaris i ego bor’ba s rimsko-katolicheskoĭ propagandoĭ na Vostoke, 2 pts (Novocherkassk, 1903). ; Podskalsky Gerhard, Griechische Theologie in der Zeit der Türkenherrschaft (1453–1821). Die Orthodoxie im Spannungsfeld der nachreformatorischen Konfessionen des Westens (Munich, 1988). ; Rozemond Keetje, ‘Patriarch Kyrill Lukaris und seine Begegnung mit dem Protestantismus des 17. Jahrhunderts’, Kirche im Osten, 13 (1970), 9–17. ; Runciman Steven, The Great Church in Captivity: A Study of the Patriarchate of Constantinople from the Eve of the Turkish Conquest to the Greek War of Independence (Cambridge, 1968). ; Schlier Richard, Der Patriarch Kyrill Lukaris von Konstantinopel: sein Leben und sein Glaubensbekenntnis (Marburg, 1927). ; Skarga Piotr, O jedności Kościoła Bożego pod jednym pasterzem .. oraz Synod brzeski i obrona synodu brzeskiego (Cracow, 1885). ; Sławiński Wojciech, ‘Projekty politycznej współpracy protestancko-prawosławnej i unii religijnej obu wyznań w świetle obrad toruńskiego synodu generalnego 1595 roku i późniejszych planów braci czeskich’, in Jacek Staszewski, Krzysztof Mikulski and Jarosław Dumanowski (eds.), Między Zachodem a Wschodem, i: Studia z dziejów Rzeczypospolitej w epoce nowożytnej (Toruń, 2002), 348–64. ; Smith Thomas, Collectanea de Cyrillo Lucario, patriarcha constantinopolitano (London, 1707). ; Sokolov Ivan I., ‘Pro vidnosyny Ukraïns’koï Tserkvy do grets’kogo Skhodu naprykintsi XVI ta na pochatku XVII st. za novovydanymy materialamy: Istorychnyĭ narys’, Zapysky istorychno-filologichnogo viddilu Ukraïns’koï Akademiï Nauk, 1 (1919). ; Szaraniewicz Izydor, ‘Patryjarchat wschodni wobec Kościoła ruskiego i Rzeczypospolitej Polskiej’, Rozprawy i Sprawozdania Wydziału Historyczno-Filozoficznego Akademii Umiejętności, 8 (1878). ; Tymoshenko Leonid V., ‘Z istoriï kul’turnych vzaemyn Ukraïny u XVII stolitti (misiya Kirila Lukarisa v Ukraïnu v 1600–1601 r.)’, in Zbirnyk na poshanu profesora Marka Gol’berga: Do 50-richchya naukovoï diyal’nosti ta 80-richchya vid dnya narodzhennya (Drohobych, 2002). ; Tymoshenko Leonid V., Beresteĭs’ka uniya 1596 r. (Drohobych, 2004). ; Welykyj Athanasius G. (ed.), Litterae episcoporum historiam Ucrainae illustrantes, i: 1600–1640 (Analecta Ordinis S. Basilii M. Series II. Sectio III. Documenta Romana Ecclesiae Catholicae in Terris Ucrainae et Bielarusiae, Rome, 1972). ; Zhukovich Platon, Seĭmovaya bor’ba pravoslavnago zapadno-russkogo dvoryanstva s tserkovnoĭ uniyeĭ (do 1609 g.) (St Petersburg, 1901). ; Zubritskiĭ Denis I., Letopis’ L’vovskogo Stavropigial’nogo bratstva (Lviv, 1926).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

104

Start page:

103

End page:

128

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55685 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/104 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/104 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information