Obiekt

Tytuł: The Gentry of the Polish-Ottoman Borderlands: The Case of the Moldavian-Polish Family of Turkuł/Turculeţ

Twórca:

Kaczka, Mariusz Wiesław

Data wydania/powstania:

2011

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Acta Poloniae Historica T. 104 (2011)

Współtwórca:

Torr, Guy Russell : Tł. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 129-150

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Akta grodzkie i ziemskie z czasów Rzeczypospolitej Polskiej: z archiwum tzw. bernardyńskiego we Lwowie, x (Lviv, 1884).
Bogdan Ioan (ed.), Documente privitoare la istoria românilor urmare la colecţiunea lui Eudoxiu de Hurmuzaki, suppl. II, vol. III, fas. 1a: 1641–1703 (Bucharest, 1900).
Cernovodeanu Paul, ‘Din corespondenţa diplomatică a lui Constantin Brâncoveanu (IV)’, Revista Arhivelor, 3 (1986).
Cernovodeanu Paul, ‘O familie de diplomaţi români din Transilvania la cumpăna dintre veacurile XVII şi XVIII. Corbea Din Şcheii Braşovului’, Studii şi Materiale de Istorie Medie, xxiii (2005), 145–58.
Chołodecki Józef Białynia, Cmentarzyska i groby naszych bohaterów z lat 1794–1864 na terenie wschodniej Małopolski (Lviv, 1928).
Chowaniec Czesław, ‘Wyprawa Sobieskiego do Mołdawii w 1686 roku’, Przegląd Historyczno-Wojskowy, iv (1931).
Czamańska Ilona, ‘Rumuńska emigracja polityczna w Polsce w XVII wieku’, Balcanica Posnaniensia. Acta et Studia, vi (1993), 5–21.
Czamańska lona (ed.), Poselstwo Rafała Leszczyńskiego do Turcji w 1700 r. Diariusze i inne materiały (Leszno, 1998).
Dávid Géza and Pál Fodor (eds.), Ottomans, Hungarians and Habsburgs in Central Europe: The Military Confines in the Era of Ottoman Conquest (The Ottoman Empire and Its Heritage, 20, Leiden, etc., 2001).
Duzinchevici Gheorghe, Documente din arhivele polone relative la istoria românilor [secolele XVI-XIX] (Bucharest, 1935).
Fuat Köprülu Mehmet, Les origines de l’Empire ottoman (Paris, 1935).
Gierowski Józef A., ‘Stolica apostolska wobec groźby tureckiego najazdu na Polskę w 1713 roku’, in Marian Surdacki (ed.), Religie, edukacja, kultura. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Stanisławowi Litakowi (Lublin, 2002), 97–107.
Heywood Colin, ‘The Frontier in Ottoman History: Old Ideas and New Myths’, in Daniel Power and Naomi Standen (eds.), Frontiers in Question: Eurasian Borderlands, 700–1700 (Themes in Focus, Houndmills, etc., 1999), 228–51.
Hickok Michael R., Ottoman Military Administration in Eighteenth-Century Bosnia (Leiden, 1997).
Kaczka Mariusz, ‘Służba wywiadowcza i dyplomatyczna A. M. Sieniawskiego na początku XVIII wieku. Próba nowego ujęcia’, Rocznik Przemyski, xliv, 1: Historia Wojskowości (2008), 43–55.
Kafadar Cemal, Between Two Worlds: The Construction of the Ottoman State (Berkeley, etc., 1995).
Kołodziejczyk Dariusz, Ottoman-Polish Diplomatic Relations (15th–18th Century): An Annotated Edition of ‘Ahdnames and Other Documents (The Ottoman Empire and Its Heritage, 18, Leiden, etc., 2000).
Kołodziejczyk Dariusz, Podole pod panowaniem tureckim. Ejalet Kamieniecki 1672–1699 (Warsaw, 1994).
Korwin Kruczkowski Sylwester, Poczet Polaków wyniesionych do godności szlacheckiej przez monarchów austrjackich w czasie od roku 1773 do 1918 (Lviv, 1935).
Kuras Katarzyna, Współpracownicy i klienci Augusta A. Czartoryskiego w czasach saskich (Cracow, 2010).
Latopiseţul Ţării Moldovei de la Istratie Dabija până la domnia a doua a lui Antioh Cantemir 1661–1705, ed. Constantin Giurescu (Bucharest, 1913).
Lattimore Owen, ‘The Frontier in History’, in Lattimore Owen, Studies in Frontier History: Collected Papers 1928–1958 (London, 1962), 469–92.
Link-Lenczowski Andrzej K., ‘Dyplomacja hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniaw­skiego w latach 1706–1725’, unpublished PhD thesis, Cracow, Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dokt. 77/80.
Link-Lenczowski Andrzej K., ‘Na pograniczu świata islamu’, in Adam Kaźmierczyk et al. (eds.), Rzeczpospolita wielu wyznań. Materiały z międzynarodowej konferencji, Kraków, 18–20 listopada 2002 (Cracow, 2004), 437–40.
Link-Lenczowski Andrzej K., ‘Południowo-wschodnie pogranicze Rzeczypospolitej u schyłku wojny północnej. W kręgu aktywności hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego po Połtawie’, in Bogdan Rok and Jerzy Maroń (eds.), Między Lwowem a Wrocławiem. Księga jubileuszowa profesora Krystyna Matwijowskiego (Toruń, 2006), 1149–63.
Link-Lenczowski Andrzej K., Hetman Adam Mikołaj Sieniawski a niektóre aspekty finansowe polityki polskiej wobec Porty i Krymu w początkach XVIII w.’, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, xxxvii, 3–4 (1982), 457–65.
Link-Lenczowski Andrzej K., ‘W kręgu ograniczonych możliwości. Wywiad hetmana wielkiego koronnego Adama Mikołaja Sieniawskiego po restauracji Augusta’, Śląski Kwartalnik Historyczny Sobótka, xlvii, 1–2 (1992), 145–54.
Link-Lenczowski Andrzej K., ‘Wokół kryzysu wschodniego z lat 1711–1713. Tureccy i tatarscy dyplomaci w Rzeczpos­politej’, in Jarosław Dumanowski et al. (eds.), Między Zachodem a Wschodem. Studia ku czci profesora Jacka Staszewskiego, ii (Toruń, 2003), 355–69.
Listy Jana Jerzego Przebendowskiego podskarbiego wielkiego koronnego do Adama Mikołaja Sieniawskiego wojewody bełskiego i hetmana wielkiego koronnego z lat 1704–1725: “Interes WM Pana wspomniałem Królowi Jmci”, ed. Adam Perłakowski (Cracow, 2007).
Moga Ioan, Rivalitatea polono-austriacă şi orientarea politică a Ţărilor Române la sfârşitul secolului XVII (Cluj, 1933).
Neculce Ion, Latopiseţul Ţării Moldovei şi o samă de cuvinte, ed. Gabriel Ştrempel (Bucharest, 1982).
Nimet Kurat Akdes, ‘Letters of Poniatowski on the Pruth Campaign 1711’, The Slavonic and East European Review, xxvi, 66 (Nov. 1947), 239–58.
Nimet Kurat Akdes, İsveç Krali XII Karl’in Türkiye’de Kaldığı Zamana ait Metinler ve Vesikalar (AÜDTCF Tarih Araştırmaları Dergisi, 5/1, Ekler I, Istanbul, 1943).
Pis’ma i bumagi imperatora Petra Velikogo, Yanvar’ – Dekabr’ 1709 goda, ed. Boris B. Kafengauz, ix, 2 (Moscow, 1952).
Poniatowski Stanisław, ‘Le journal d’un frère d’armes de Charles XII’, ed. Serge M. Goriaïnov, in Revue contemporaine (St Petersburg, 1910), no. 7.
Power Daniel, ‘Frontiers: Terms, Concepts, and the Historians of Medieval and Early Modern Europe’, in Daniel Power and Naomi Standen (eds.), Frontiers in Question: Eurasian Borderlands, 700–1700 (Themes in Focus, Houndmills, etc., 1999), 1–12.
Rendiuk Teofil, ‘Primele contacte ale hatmanului ucrainei, I. Mazepa, cu Moldova şi Ţara Românească şi evoluţia lor până în anul 1708’, Romanoslavica, xliv (2009), 273–88.
Reychman Jan, Życie polskie w Stambule w XVIII wieku (Warsaw, 1959).
Sarnecki Kazimierz, Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego. Diariusz i relacje z lat 1691–1696, ed. Janusz Woliński (Wrocław, 1958).
Schwind Martin, Allgemeine Staatengeographie (Lehrbuch der allgemeinen Geographie, 8, Berlin and New York, 1972).
Stein Mark L., Guarding the Frontier: Ottoman Border Forts and Garrisons in Europe (London, 2007).
The Despatches of Sir Robert Sutton, Ambassador in Constantinople (1710–1714), ed. Akdes Nimet Kurat (Camden Third Series, lxxviii, London, 1953).
Turkułł Jan, Gawędy familijne. Pamiętnik z XIX wieku, ed. Ludwik Żychliński (Cracow, 1897).
Turner Frederick J., The Significance of the Frontier in American History (Madison, 1894).
Vlasova Lidiya V., Moldavsko-pol’skie politicheskie svyazi v posledney chetverti XVII-nachale XVIII v. (Kishinev, 1980).
Wagner Marek, ‘Pogranicze polsko-mołdawskie w końcu XVII wieku’, in Krzysztof Mikulski and Agnieszka Zielińska-Nowicka (eds.), Etniczne, kulturowe i religijne pogranicza Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku (Między Zachodem a Wschodem, 3, Toruń, 2006), 38–46.
Wimmer Jan, ‘Materiały do zagadnienia organizacji i liczebności armii koronnej w latach 1683–1689’, Studia i Materiały do Historii Wojskowości, viii, 1 (1962).
Wittek Paul, The Rise of the Ottoman Empire (London, 1938).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

104

Strona pocz.:

129

Strona końc.:

150

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55686 ; 0001-6829

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295/104 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/104 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji