RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Citizens of Communist Poland as ‘Small Individualists’

Creator:

Jarosz, Dariusz (1959– ) ORCID

Date issued/created:

2012

Resource type:

Text

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 105 (2012)

Contributor:

Korecki, Tristan : Transl. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 157-177

Type of object:

Journal/Article

References:

Błażyński Zbigniew, Towarzysze zeznają. Z tajnych archiwów Komitetu Centralnego. Dekada Gierka 1970–1980 w tzw. Komisji Grabskiego (Warsaw, 1990).
Eisler Jerzy, Grudzień 1970. Geneza, przebieg, konsekwencje (Warsaw, 2000).
Eisler Jerzy, Marzec 1968. Geneza, przebieg, konsekwencje (Warsaw, 1991).
Friszke Andrzej and Paczkowski Andrzej (eds.), Opozycja i opór społeczny w Polsce (1945–1980). Materiały konwersatorium z 20 lutego 1991 r. (Prace Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk, Warsaw, 1991).
Friszke Andrzej, Opozycja polityczna w PRL 1945–1980 (London, 1994).
Harrison Lawrence E., ‘Why Culture Matters’, in idem and Samuel P. Huntingdon (eds.), Culture Matters: How Values Shape Human Progress (New York, 2000), XVIII-XXXIII.
Heumos Peter, ‘Workers under Communist Rule: Research in the Former Socialist Countries of Eastern-Central and South-Eastern Europe and in the Federal Republic of Germany’, International Review of Social History, lv, 1 (2010), 83–115.
Inglot Tomasz, Welfare States in East Central Europe 1919–2004 (Cambridge, 2008).
Jacek Kurczewski (ed.), Umowa o kartki (Obyczaje, Prawo i Polityka, Życie Codzienne, Warsaw, 2004).
Jarosz Dariusz and Pasztor Maria, Afera mięsna: fakty i konteksty (Toruń, 2004).
Jarosz Dariusz, ‘Peerelowskie drogi do mieszkania w latach siedemdziesiątych XX wieku (zarys problemu)’, in Grzegorz Miernik and Sebastian Piątkowski (eds.), Życie codzienne w PRL (1956–1989) (Radom and Starachowice, 2006), 183.
Jarosz Dariusz, ‘Peerelowskie lamenty mieszkaniowe’, in Krzysztof Persak et al. (eds.), Od Piłsudskiego do Wałęsy. Studia z dziejów Polski w XX wieku (Warsaw, 2008), 307–20.
Jarosz Dariusz, “Masy pracujące przede wszystkim”. Organizacja wypoczynku w Polsce 1945–1956 (Warsaw and Kielce, 2003).
Jarosz Dariusz, Mieszkanie się należy … Studium z peerelowskich praktyk społecznych (Warsaw, 2010).
Jarosz Dariusz, Polityka władz komunistycznych w Polsce w latach 1948–1956 a chłopi (Warsaw, 1998).
Kamiński Łukasz, ‘Opór społeczny jako element obrony polskiej tożsamości narodowej w okresie realnego socjalizmu’, in Magdalena Rupińska (ed.), Między irredentą, lojalnością a kolaboracją. O suwerenność państwową i niezależność narodową (1795–1989) (Polska myśl polityczna XIX i XX wieku, 11, Wrocław, 2001), 403–12.
Kamiński Łukasz, Polacy wobec nowej rzeczywistości 1944–1948. Formy pozainstytucjonalnego, żywiołowego oporu społecznego (Toruń, 2000).
Kersten Krystyna, ‘Społeczeństwo polskie wobec władzy ustanawianej przez komunistów 1944–1947’, in Mirosława Marody and Antoni Sułek (eds.), Rzeczywistość polska i sposoby radzenia sobie z nią. Praca zbiorowa (Warsaw, 1987), 9–36.
Kochanowski Jerzy, Tylnymi drzwiami. “Czarny rynek” w Polsce 1944–1989 (Warsaw, 2010).
Koralewicz-Zębik Jadwiga, ‘Postawy wobec zewnętrznego przymusu (podłoże psychospołeczne Sierpnia 1980)’, in Andrzej Siciński (ed.), Styl życia, obyczaje, ethos w Polsce lat siedemdziesiątych – z perspektywy roku 1981. Szkice. Praca zbiorowa (Warsaw, 1983), 19–35.
Kott Sandrine, Kula Marcin and Lindenberger Thomas (eds.), Socjalizm w życiu powszednim. Dyktatura a społeczeństwo w NRD i PRL (W Krainie PRL, Warsaw and Potsdam, 2006).
Kott Sandrine, Le communisme au quotidien: les enterprises d’État dans la société est-allemande (Socio-histoires, Paris, 2001).
Kwaśniewski Jerzy, Sobiech Robert and Zamecka Joanna, Zaradność społeczna. Z badań nad społecznymi inicjatywami w dziedzinie rozwiązywania problemów Polski lat osiemdziesiątych (Prace Sekcji Socjologii Dewiacji i Kontroli Społecznej, 3, Wrocław etc., 1990), 8.
Marody Mirosława, ‘Przemiany postaw ideologicznych i przystosowanie w systemie komu­nistycznym’, in Tomasz Szarota (ed.), Komunizm. Ideologia, system, ludzie (Warsaw, 2001).
Marody Mirosława, Warunki trwania i zmiany ładu społecznego w relacji do stanu świadomości społecznej (próba opisu i wyjaśnień) (Warsaw, 1986).
Mazurek Małgorzata, Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945–1989 (W Krainie PRL, Warsaw, 2010).
Merton Robert K., Social Theory and Social Structure (New York, 1968).
Narojek Winicjusz, Perspektywy pluralizmu w upaństwowionym społeczeństwie. Ocena sytuacji na podstawie polskich kryzysów (Warsaw, 1994).
Narojek Winicjusz, Socjalistyczne “welfare state”. Studium z psychologii społecznej Polski Ludowej (Biblioteka Kwartalnika Politycznego “Krytyka”, Warsaw, 1991), 50.
Rychard Andrzej, ‘Konflikt i przystosowanie: dwie koncepcje ładu społecznego w Polsce’, in Marody and Sułek (eds.), Rzeczywistość polska, 98.
Saxonberg Steven, The Fall: A Comparative Study of the End of Communism in Czechoslovakia, East Germany, Hungary and Poland (International Studies in Global Change, 11, Amsterdam, 2001).
Stola Dariusz, Kraj bez wyjścia? Migracje z Polski 1949–1989 (Warsaw, 2010).
Tarkowska Elżbieta, ‘O antropologii Winicjusza Narojka’, in Winicjusz Narojek, Jednostka wobec systemu. Antropologia trwania i zmiany (Warsaw, 1996).
Turkowski Romuald, Polskie Stronnictwo Ludowe w obronie demokracji 1945–1949 (Warsaw, 1992).
Wedel Janine R., The Private Poland (New York and Oxford, 1986).
Wolle Stefan, Die heile Welt der Diktatur: Alltag und Herrschaft in der DDR 1971–1989 (Schriftenreihe, 349, Bonn, 1998).
Zblewski Zdzisław, Między wolną Polską a “siedemnastą republiką”. Z dziejów oporu społecznego na terenie województwa krakowskiego w latach 1945–1947 (Wydawnictwa “Księgarni Akademickiej”, 50, Cracow, 1998).
Ziółkowski Marek (ed.), Robotnicy ’84–’85. Świadomość pracowników czterech wielkich zakładów przemysłowych (Wrocław etc., 1990).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

105

Start page:

157

End page:

177

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55700 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296 ; click here to follow the link

Language:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information