Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Toleration, or Church–State Relations? The Determinant in Negotiating Religions in the Modern Polish-Lithuanian Commonwealth

Twórca:

Kriegseisen, Wojciech (1955– ) ORCID

Data wydania/powstania:

2013

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Acta Poloniae Historica. T. 107 (2013)

Współtwórca:

Korecki, Tristan : Tł. ; Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Wydawca:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 83-99

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Allen John W., A History of Political Thought in the Sixteenth Century (London, 1941).
Ashcraft Richard, Revolutionary politics and Locke’s Two Treatises of Government (Princeton, 1986).
Balzer Oswald, Geneza Trybunału Koronnego. Studyum z dziejów sądownictwa polskiego XVI w. (Warsaw, 1886).
Barta Gábor, ‘O problemie tolerancji religijnej w szesnastowiecznym Siedmiogrodzie’, in Antoni Cetnarowicz, Csaba G. Kiss, and István Kovács (eds.), Węgry – Polska w Europie Środkowej. Historia – literatura. Księga pamiątkowa ku czci Profesora Wacława Felczaka (Cracow, 1997), 59–65.
Binder Ludwig, Grundlagen und Formen der Toleranz in Siebenbürgen bis zur Mitte des 17. Jahrhunderts (Siebenbürgisches Archiv, 3rd Ser., 11, Cologne and Vienna, 1976).
Biskup Marian (ed.), Historia Torunia, ii, 3: Między barokiem a oświeceniem (1660–1793) (Toruń, 1996), 182–205.
Burckhardt Carl J., ‘Calvin und die theokratische Staatsform’, in idem, Vier historische Betrachtungen (Zurich, 1953), 5–13.
Champion J. A., The Pillars of Priestcraft Shaken: The Church of England and its Enemies, 1660–1730 (Cambridge Studies in Early Modern British History, Cambridge, 1992).
Christin Olivier, La paix de religion. L’autonomisation de la raison politique au XVIe siècle (Paris, 1997).
De Tex Jan, Locke en Spinoza over de tolerantie (Amsterdam, 1926).
Deventer Jörg, Gegenreformation in Schlesien. Die habsburgische Rekatholisierungspolitik in Glogau und Schweidnitz 1526–1707 (Cologne et al., 2003).
Domański Juliusz, ‘Der Einfluß des Erasmianismus und die Reformation in Polen’, Acta Poloniae Historica, 55 (1987), 41–56.
Fata Márta, Ungarn, das Reich der Stephanskrone, im Zeit­alter der Reformation und Konfessionalisierung. Multiethnizität, Land und Konfession 1500 bis 1700 (Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 60, Münster 2000).
Feldman Józef, ‘Sprawa dysydencka za Augusta II’, Reformacja w Polsce, iii, 9–10 (1924), 89–116.
Francek Jindřich (ed.), Rekatolizace v Českých zemích. Sborník příspĕvků z konference v Jičínĕ, konané 10. září 1993 (Pardubice, 1995).
Fukuda Arihiro, Sovereignty and the Sword: Harrington, Hobbes, and Mixed Government in the English Civil Wars (Oxford, 1997), 141–53.
Gargett Graham, Voltaire and Protestantism (Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 188, Oxford, 1980), 471–9.
Grell Chantal, ‘The sacre of Louis XVI: The End of a Myth’, in Michael Schaich (ed.), Monarchy and Religion: The Transformation of Royal Culture in Eighteenth-Century Europe (Studies of the German Historical Institute London, Oxford et al., 2007).
Grell Ole P. and Porter Roy, ‘Toleration in Enlightenment Europe’, in iidem (eds.), Toleration in Enlightenment Europe, 1–22.
Guggisberg Hans R., ‘Wandel der Argumente für religiöse Toleranz und Glaubensfreiheit im 16. und 17. Jahrhundert’, in H. Lutz (ed.), Zur Geschichte der Toleranz und Religionsfreiheit (Wege der Forschung, 246, Darmstadt, 1977).
Haustein Jörg, ‘Religionsfreiheit im lateinischen Westen. Das Edikt von Nantes und seine Folgen’ in Gunter Frank, Jörg Haustein, and Albert de Lange (eds.), Asyl, Toleranz und Religionsfreiheit. Historische Erfahrungen und aktuelle Herausforderungen (Göttingen, 2000), 101–20.
Israel Jonathan I., Enlightenment Contested: Philosophy, Modernity, and the Emancipation of Man 1670–1752 (Oxford and New York, 2008), 135–63.
Israel Jonathan I., Radical Enlightenment: Philosophy and the Making of Modernity 1650–1750 (Oxford, 2001).
Israel Jonathan I., ‘Spinoza, Locke and the Enlightenment Battle for Toleration’, in Ole P. Grell and Roy Porter (eds.), Toleration in Enlightenment Europe (Cambridge, 2000), 102–13.
Kant Immanuel, Metafizyka moralności, trans. Ewa Nowak, (Biblioteka Klasyków Filozofii, Warsaw, 2007).
Kizwalter Tomasz, O nowoczesności narodu. Przypadek polski (Warsaw, 1999).
Knoz Tomáš (ed.), Morava v době renesance a reformace. (Sborník príspevku proslovených ve dnech 6. ledna az 24. února 1999 v rámci prednáskového cyklu Moravského zemského muzea v Brne) (Brno, 2001).
Kołakowski Leszek, Jednostka i nieskończoność. Wolność i antynomie wolności w filozofii Spinozy (Warsaw, 1958).
Kołakowski Leszek, ‘Krótka rozprawa o teokracji’, in idem, Czy Pan Bóg jest szczęśliwy i inne pytania, ed. Zbigniew Mentzel (Cracow, 2009).
Korespondencja Erazma z Rotterdamu z Polakami, trans. and ed. Maria Cytowska (Warsaw, 1965).
Kossmann Ernst H., Political Thought in the Dutch Republic: Three Studies (Amsterdam, 2000).
Kriegseisen Wojciech, ‘Between Intolerance and Persecution: Polish and Lithuanian Protestants in the 18th Century’, Acta Poloniae Historica, 73 (1996), 13–27.
Lewitter L. R., ‘Peter the Great and Polish Dissenters’, Slavonic and East European Review, xxxiii (80) (1954/5), 75–101.
Lubieniecki Andrzej, Poloneutychia, ed. Alina Linda et al. (Warsaw and Lodz, 1982).
Mączak Antoni, Rządzący i rządzeni. Władza i społeczeństwo w Europie wczesno­nowożytnej (2nd edn, Warsaw, 2002).
Marshall John, John Locke, Toleration and Early Enlightenment Culture (Cambridge Studies in Early Modern British History, Cambridge, 2006).
Marshall John, John Locke: Resistance, Religion, Responsibility (Cambridge Studies in Early Modern British History, Cambridge, 1994).
McGrath Alister E., A Life of John Calvin: A Study in the Shaping of Western Culture (Oxford, 1990). The Polish edition of the book, Jan Kalwin. Studium kształtowania kultury Zachodu, trans. Jerzy Wolak (Warsaw, 2009).
Michalski Jerzy, Rousseau i sarmacki republikanizm (Warsaw, 1977).
Michalski Jerzy, Sarmacki republikanizm w oczach Francuza. Mably i konfederaci barscy (Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław, 1995).
Miller Perry, Roger Williams: His Contribution to the American Tradition (Indianapolis, 1953).
Monter William, ‘Heresy Executions in Reformation Europe’, in Ole P. Grell and Bob Scribner (eds.), Tolerance and Intolerance in the European Reformation (Cambridge, 1996), 48–65.
Mout Marianne E.H.N., ‘Calvinoturcisme in de zeventiende eeuw. Comenius, Leidse oriëntalisten en de Turkse bijbel’, Tijdschrift voor Geschiedenis, xci, 4 (1978), 576–607.
Nadler Steven, Spinoza: A Life (Cambridge, 1999). The Polish edition of the book, Spinoza, trans. Władysław Jeżewski (Warszawa, 2002).
Newman John H., A Letter Addressed to His Grace the Duke of Norfolk on Occasion of Mr. Gladstone’s Recent Expostulation, <http://www.newmanreader.org/works/anglicans/volume2/gladstone/index.html> [Accessed 30 April 2013].
Nosov Boris V., Ustanovlenie rossiĭskogo gospodstva v Rechi Pospolitoĭ 1756–1768 gg. (Moscow, 2004).
Oakeshott Michael, Hobbes on Civil Association (Oxford, 1975).
Ogonowski Zbigniew, Filozofia polityczna w Polsce XVII w. i tradycje demokracji europejskiej (Renesans i reformacja, studia z historii filozofii i idei, 9, Warsaw, 1992).
Ogonowski Zbigniew, Socynianizm a oświecenie. Studia nad myślą filozoficzno-polityczną arian w Polsce XVII wieku (Warsaw, 1966).
Pocock J.G.A., Barbarism and religion, i: The Enlightenment of Edward Gibbon, 1737–1764 (Cambridge, 1999).
Rhode Gotthold, Brandenburg-Preußen und die Protestanten in Polen 1640–1740. Ein Jahrhundert preußischer Schutzpolitik für eine unterdrückte Minderheit (Leipzig, 1941).
Rostworowski Emanuel, ‘Voltaire et la Pologne’, Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 62 (1968), 101–21.
Salmon John H. M., ‘Catholic Resistance Theory, Ultramontanism, and the Royalist Response, 1580–1620’, in J. H. Burns and Mark Goldie (eds.), The Cambridge History of Political Thought, 1450–1700 (Cambridge, 1991), 219–53.
Salmonowicz Stanisław, ‘O toruńskim tumulcie z roku 1724’, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, 28 (1983), 161–84.
Seredyka Jan, ‘Sir Tomasz Roe o polityce wyznaniowej Zygmunta III’, Sprawozdania Opolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Ser. A, 18 (1981).
Spinoza, Opera. Werke, i: Tractatus theologico-politicus. Theologisch-politischer Traktat, ed. Günter Gawlick and Friedrich Niewohner (Darmstadt, 1989).
Stankiewicz Władysław J., Politics and Religion in Seventeenth-Century France: A Study of Political Ideas from Monarchomachs to Bayle, as Reflected in the Toleration Controversy (Berkeley and Los Angeles, 1960).
Stasiewski Bernhard, ‘Zur Kirchenpolitik der Nachbarstaaten Polen-Litauens in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts’, in Friedhelm B. Kaiser and Bernhard Stasiewski (eds.), Die erste polnische Teilung 1772 (Cologne and Vienna, 1974), 96–115.
Tazbir Janusz, ‘Ksenofobia w Polsce XVI i XVII w.’, in idem, Arianie i katolicy (Warsaw, 1971), 238–78.
Tazbir Janusz, ‘Polskie i obce opinie o konfederacji warszawskiej’, Odrodzenie i Reformacja w Polsce, xix (1974), 151–60.
Tazbir Janusz, ‘Reformacja jako ruch umysłowy’, in idem, Szlachta i teologowie. Studia z dziejów polskiej kontrreformacji (Warsaw, 1987).
Tazbir Janusz, ‘Stosunek do obcych w dobie baroku’, in Zofia Stefanowska (ed.), Swojskość i cudzoziemszczyzna w dziejach kultury polskiej (Warsaw, 1973), 80–112.
The Oceana and Other Works of James Harrington … with an Exact Account of his Life, ed. John Toland (London, 1771, rep., Aalen, 1980).
Tindal Matthew, ‘Of the Liberty of the Press’, in idem, Four Discourses on the Following Subjects … (London, 1709).
Toland John, Anglia libera: Or the Limitation and Succession of the Crown of England explain’d and Asserted (London, 1701, rep. New York, 1979).
Toland John, The State-anatomy of Great Britain … (London, 1717), 21, 95–6.
Trevor-Roper Hugh R., ‘The Religious Origins of the Enlightenment’, in idem, Religion, the Reformation and Social Change, and Other Essays (London, 1967), 193–236.
Van der Wall Ernestine, ‘The Tractatus Theologico-Politicus and Dutch Calvinism, 1670–1700’, Studia Spinozana, 11 (1995), 201–26.
Von Zesen Philipp, Wider den Gewissenzwang, ed. Ferdinand van Ingen, in Philipp von Zesen, Sämtliche Werke, xiii (Berlin and New York, 1984).
Wajsblum Marek, ‘Juxta jus scriptum judicabo…’, in idem, Ex regestro arianismi. Szkice z dziejów upadku protestantyzmu w Małopolsce (Cracow, 1937–48), 65–95.
Williams George H., ‘Erasmianism in Poland: An Account of a Major, though Ever Diminishing, Current in Sixteenth-Century Polish Humanism and Religion, 1518–1605’, The Polish Review, xxii, 3 (1977), 3–50.
Williams Roger, The bloudy tenent of persecution, for Cause of Conscience: Discussed in a Conference between Truth and Peace, ed. Samuel L. Caldwell, in The Complete Writings of Roger Williams, iii (New York, 1963).
Wojtyska Henryk D., ‘Polonia “il Regno di Erasmo” nella prima metà del XVI secolo’, in The Common Christian Roots of the European Nations: An International Colloquium in the Vatican, ii (Florence, 1982), 88–93.
Wołoszyński Ryszard W., Polska w opiniach Francuzów w XVIII w. Rulhière i jego współcześni (Warsaw, 1964).
Wood James B. ‘The Impact of the Wars of Religion: A View of France in 1581’, The Sixteenth Century Journal, xv, 2 (1984), 131–68.
Zach Krista, ‘Zur Geschichte der Konfessionen in Siebenbürgen im 16. bis 18. Jahrhundert’, Süddeutsches Archiv, 24/5 (1981/2), 40–89.
Zieliński Tadeusz J., Roger Williams. Twórca nowoczesnych stosunków państwo-kościół (Warsaw, 1997).
Zurbuchen Simone, ‘Republicanism and Toleration’, in Martin van Gelderen and Quentin Skinner (eds.), Republicanism: A Shared European Heritage, ii: The Values of Republicanism in Early Modern Europe (Cambridge, 2002).

Czasopismo/Seria/cykl:

Acta Poloniae Historica

Tom:

107

Strona pocz.:

83

Strona końc.:

99

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:55730 ; 0001-6829

Źródło:

IH PAN, sygn. A.295 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji