Object

Title: Gender and Labour in Post-War Communist Poland: Female Unemployment 1945–1970

Creator:

Jarska, Natalia (1981- )

Date issued/created:

2014

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 110 (2014)

Contributor:

Korecki, Tristan. Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Wydawnictwo Naukowe "Semper"

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 49-85

References:

Andrzejewska Irena and Wrochno Krystyna (eds.), Z doświadczeń komisji kobiet pracujących związków zawodowych (Warsaw, 1964). ; Caban Wiesław, Absencja w przemyśle włókienniczym na przykładzie Zakładów Przemysłu Bawełnianego im. F. Dzierżyńskiego w Łodzi (Lodz, 1963). ; Chumiński Jędrzej, Ruch zawodowy w Polsce w warunkach kształtującego się systemu totalitarnego 1944-1956 (Wrocław, 1999). ; Chyra-Rolicz Zofia, Spółdzielczość pracy w aktywizacji zawodowej kobiet (Warsaw, 1980). ; Drozdek Zygmunt, Preiss-Zajdowa Anna, Stosunek kobiet do pracy zawodowej (Warsaw, 1962). ; Duchen Claire, Women’s Rights and Women’s Lives in France 1944-1968 (London and New York, 1994). ; Fidelis Małgorzata, ‘Czy nowy matriarchat? Kobiety bez mężczyzn w Polsce po drugiej wojnie światowej’, in Anna Żarnowska and Andrzej Szwarc (eds.), Kobieta i rewolucja obyczajowa: społeczno-kulturowe aspekty seksualności. Wiek XIX i XX (Warsaw, 2006), 421-36. ; Fidelis Małgorzata, ‘Equality through Protection: The Politics of Women’s Employment in Postwar Poland, 1945-1956’, Slavic Review, 63 (2004), no. 2, pp. 301-24. ; Fidelis Małgorzata, Women, Communism, and Industrialization in Postwar Poland 1945-1956 (Cambridge, 2010). ; Goldman Wendy Z., Women at the Gates: Gender and Industry in Stalin’s Russia (Cambridge, 2002). ; Haan Francisca de, ‘Women as the “Motor of Modern Life”. Women’s Work in Europe West and East since 1945’, in Joanna Regulska and Bonnie G. Smith (eds.), Women and Gender in Postwar Europe: From Cold War to European Union (New York, 2012), 87-103. ; Jarosz Dariusz, ‘Kobiety a praca zawodowa w Polsce w latach 1944-1956 (główne problemy w świetle nowych badań źródłowych)’, in Anna Żarnowska and Andrzej Szwarc (eds.), Kobieta i praca. Wiek XIX i XX (Warsaw, 2000), 217-41. ; Jarosz Dariusz, Polacy a stalinizm 1948-1956 (Warsaw, 2000). ; Jarska Natalia, ‘Frauen in der polnischen kommunistischen Partei – die Paradoxe der Frauenpolitik 1945-1960’, Jahrbuch für historische Kommunismusforschung, 2015, 75–94. ; Jarska Natalia, ‘Praca zawodowa robotnic w Polsce w latach 1945-1960’ [Institute of History, Polish Academy of Sciences, PhD thesis (typescript)]. ; Kobieta w Polsce (Warsaw, 1960). ; Kochanowski Jerzy, Tylnymi drzwiami. “Czarny rynek” w Polsce 1944-1989 (Warsaw, 2010). ; Kulbaka Jacek, ‘Matka, dziecko i rodzina w zasobach archiwalnych Archiwum Akt Nowych w Warszawie z pierwszych lat po II wojnie światowej’, in Krzysztof Jakubiak (ed.), Partnerka, matka, opiekunka. Status kobiety w dziejach nowożytnych od XVI do XX wieku (Bydgoszcz, 2000). ; Kurzynowski Adam, Ciągłość pracy a macierzyństwo (Warsaw, 1967). ; Leszczyński Adam, Sprawy do załatwienia. Listy do “Po Prostu” 1955-1957 (Warsaw, 2000). ; Machcewicz Paweł, Polski rok 1956 (Warsaw, 1993). ; Mazurek Małgorzata, Socjalistyczny zakład pracy. Porównanie fabrycznej codzienności w PRL i NRD u progu lat sześćdziesiątych (Warsaw, 2005). ; Mazurek Małgorzata, Społeczeństwo kolejki. O doświadczeniach niedoboru 1945-1989 (W Krainie PRL, Warsaw, 2010). ; Najduchowska Halina, Pozycja społeczna starych robotników przemysłu metalowego (fragmenty opracowanych badań) (Wrocław, Warsaw, and Cracow, 1965). ; Piotrowski Jerzy (ed.), Struktura robotniczej załogi w jednej z fabryk warszawskich (Warsaw, 1961). ; Scott Joan Wallach, ‘Gender: A Useful Category of Historical Analysis’, American Historical Review, xci, 5 (1986), 1053-75. ; Sobczak Lech, Rynek pracy w Polsce Ludowej w latach 1950-1965 (Warsaw, 1967). ; Waluk Janina, ‘Postawy kobiet wobec własnej pracy zawodowej’, Studia Socjologiczne, iii, 3 (1963), 137-60. ; Zaremba Marcin, Wielka Trwoga. Polska 1944-1947. Ludowa reakcja na kryzys (Cracow and Warsaw, 2012). ; Zawistowski Andrzej, Kombinat. Dzieje Zambrowskich Zakładów Przemysłu Bawełnianego – wielkiej inwestycji planu sześcioletniego (Warsaw and Białystok, 2009).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

110

Start page:

49

End page:

85

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:55764 ; oai:rcin.org.pl:55764 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295/110 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296/110 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information