Object

Title: New Versions of the Tales of Gallus Anonymus in the Chronicle of Master Vincentius

Creator:

Żmudzki, Paweł (1970- )

Date issued/created:

2015

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Acta Poloniae Historica. T. 112 (2015), Studies on Medieval Historiography

Contributor:

Hamerski, Michał. Tr. ; Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 141-157 ; Sum. eng.

References:

Banaszkiewicz Jacek, Podanie o Piaście i Popielu. Studium porównawcze nad wczesnośredniowiecznymi tradycjami dynastycznymi, 2nd edn. (Warszawa, 2010).
Banaszkiewicz Jacek, Polskie dzieje bajeczne mistrza Wincentego Kadłubka, 2nd edn. (Wrocław 2002).
Kürbis Brygida, Pollexianorum cervicosa feritas. Dzikość i barbarzyństwo w opinii Mistrza Wincentego, in Jerzy Ochmański (ed.), Słowianie w dziejach Europy. Studia historyczne ku uczczeniu 75 rocznicy urodzin i 50-lecia pracy naukowej profesora Henryka Łowmiańskiego (Poznań, 1974), 131–8.
Propp Władimir, Morfologia bajki, trans. Wiesława Wojtyga-Zagórska (Warszawa, 1976).
Skibiński Edward, Biskup i monarcha, in Krzysztof Kaczmarek and Jarosław Nikodem (eds.), Docendo discimus. Studia historyczne ofi arowane Profesorowi Zbigniewowi Wielgoszowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin (Poznań, 2000), 99–109.
Żmudzki Paweł, Władca i wojownicy. Narracje o wodzach, drużynach i wojnach w najdawniejszej historiografi i Polski i Rusi (Wrocław, 2009).

Relation:

Acta Poloniae Historica

Volume:

112

Start page:

141

End page:

157

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:58469 ; 0001-6829

Source:

IH PAN, sygn. A.295 Podr. ; IH PAN, sygn. A.296 ; click here to follow the link

Language:

eng

Language of abstract:

eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Programme Innovative Economy, 2010-2014, Priority Axis 2. R&D infrastructure ; European Union. European Regional Development Fund

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information