Obiekt

Tytuł: Modelling of the social, economic and spatial transformations in the Province of Masovia

Twórca:

Owsiński, Jan W. ; Śleszyński, Przemysław

Data wydania/powstania:

2016

Typ zasobu:

Artykuł

Inny tytuł:

Geographia Polonica Vol. 89 No. 2 (2016)

Wydawca:

IGiPZ PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

24 cm

Bibliografia:

1. Czapiewski K., 2010. Koncepcja wiejskich obszarów sukcesu społeczno-gospodarczego i ich rozpoznanie w województwie mazowieckim. Studia Obszarów Wiejskich, 22, Warszawa: IGiPZ PAN, PTG.
2. Gadomski J., Owsiński J.W., 2008. Ekonometryczny model do badania wpływu unijnej i krajowej polityki rolnej na wyniki polskiego rolnictwa [in:] A. Kowalski, M. Wigier (eds.), Rozwój sektora rolno-spożywczego w Polsce na tle tendencji światowych, Warszawa: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – PIB, pp. 101-124.
3. Komornicki T., Śleszyński P., Rosik P., Pomianowski W., Stępniak M., Siłka P., 2009. Dostępność przestrzenna jako przesłanka kształtowania polskiej polityki transportowej. Biuletyn KPZK, 241, Warszawa: Komitet Przestrzennego Zagospodarowania Kraju PAN.
4. Owsiński J.W., Kałuszko A., 1998. The demography and its model [in:] J.W. Owsiński (ed.), A dynamic model of Polish economy in transition, Warszawa: Polish Operational and Systems Research Society, pp. 182-213.
5. Owsiński J.W., Andrzejewski M., 2010. Rural municipalities in Poland: Development types, paths and perspectives. Preliminary results – the spatial aspect [in:] A. Fieldsend (ed.), Linking competitiveness with equity and sustainability: New ideas for the socio-economic development of rural areas, Rural Areas and Development, vol. 7, Warsaw-Debrecen: Institute of Agricultural and Food Economics – National Research Institute, Debrecen Centre of Agricultural Sciences and Engineering, pp. 177-196.
6. Owsiński J.W., 2009. How can we read out life quality assessments from the official socio-economic data on Polish municipalities? [in:] W. Ostasiewicz (ed.), Quality of life improvement through social cohesion, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 73, Wrocław: Publishing House of Wrocław University of Economics, pp. 50-63.
7. Solon J., 2008. Kierunki standaryzacji metod badań krajobrazu do celów praktycznych. Przegląd Geograficzny, vol. 80, no. 1, pp. 39-54.
8. Solon J., 2008. Łąki, bociany i ludzie – powiązania między systemem przyrodniczym i systemem społeczno-ekonomicznym w województwie podlaskim. Czasopismo Geograficzne, vol. 79, no. 3, pp. 244-255.
9. Śleszyński P., 2007. Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieście na przykładzie Warszawy. Przegląd Geograficzny, vol. 79, no. 3-4, pp. 533-566.

Czasopismo/Seria/cykl:

Geographia Polonica

Tom:

89

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

251

Strona końc.:

257

Format:

Rozmiar pliku 0,8 MB ; application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:59010 ; 0016-7282

Źródło:

CBGiOS. IGiPZ PAN, sygn.: Cz.2085, Cz.2173, Cz.2406 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-SA 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Centralna Biblioteka Geografii i Ochrony Środowiska Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN

Dofinansowane ze środków:

Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ; Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji