Object

Title: Wielka Emigracja w Belgii (1831–1870) — wizerunek bez heroizmu

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 123 nr 1 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 103-124 ; Sum. eng. ; Concerns book: La grande émigration polonaise en Belgique, 1831-1870 : élites et masses en exil à l'époque romantique / Idesbald Goddeeris. - Frankfurt : Peter Lang, cop. 2013.

Abstract:

This article reflects on Polish political émigrés at the time of the nineteenth-century national uprisings (1831–1870), and specifically those refugees who found themselves in Belgium. A pretext for embarking upon this topic was provided by the book by the Belgian historian Idesbald Goddeeris. The study in question applied a prosopographic method based on an extensive source survey conceived as a foundation for the formulation of theses and conclusions and often verifying mistaken convictions propagated in previous historical writings.

References:

Barszczewska-Krupa, Alina. Generacja powstańcza 1830–1831. Z badań nad świadomością społeczną i polityczną XIX w. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1985.
Barszczewska-Krupa, Alina. Reforma czy rewolucja. Koncepcje przekształcenia społeczeństwa polskiego w myśli politycznej Wielkiej Emigracji 1832–1863. Łódź: Wydawnictwo Łódzkie, 1979.
Goddeeris, Idesbald. La Grande Émigration polonaise en Belgique (1831–1870). Élites et masses en exil à l’époque romantique. Frankfurt am Main: Peter Lang, 2013.
Goddeeris, Idesbald. Polonia belgijska w pierwszych latach po II wojnie światowej. Warszawa: Semper, 2005.
Goddeeris, Idesbald. De Poolse migratie in België 1945–1950: politieke mobilisatie en sociale differentiatie. Amsterdam: Aksant, 2005.
Goddeeris, Idesbald. Spioneren voor het communisme: Belgische prominenten en Poolse geheim agenten. Levende histories. Leuven: LannooCampus, 2013.
Janion, Maria. Wobec zła. Chotomów: Verba, 1989.
Janion, Maria. Życie pośmiertne Konrada Wallenroda. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1990.
Kalembka, Sławomir. „Emigracje polityczne w powiedeńskiej Europie”. W Europa i świat w epoce restauracji, romantyzmu i rewolucji 1815–1849, t. 2, red. W. Zajewski, 94–133, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1991.
Kalembka, Sławomir. „Polskie wychodźstwa popowstaniowe i inne emigracje polityczne w Europie w XIX wieku”. W Polska XIX wieku. Państwo, społeczeństwo, kultura, red. S. Kieniewicz, 194–252, Warszawa: Wiedza Powszechna, 1982.
Kasznik, Aleksandra H. Między Francją a Algierią — z dziejów emigracji polskiej 1832–1856, Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
Kledzik, Maciej. Oficerowie dwóch armii. Polscy oficerowie, współorganizatorzy armii Królestwa Belgii w latach 1832–1853, Olsztyn, PTH oddział w Olsztynie, 2014.
Rostocki, Władysław. „Jeszcze o próbach stworzenia legionu polskiego w Portugalii”. Annales UMCS, Sect. F. Humaniora 37 (1982): 257–278.
Skowronek, Jerzy. „Dyplomacja czy polityka? Spory o charakter działalności Hotelu Lambert”. W Z dziejów polityki i dyplomacji polskiej. Studia poświęcone pamięci Edwarda hr. Raczyńskiego Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na wychodźstwie, red. H. Bułhak i in., 122–135. Warszawa: Wydawnictwo Sejmowe, 1994.
Witkowska, Alina. Cześć i skandale. O emigracyjnym doświadczeniu Polaków. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 1997.
Witkowska, Alina. Wielkie stulecie Polaków. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
Wróblewska, Elwira. „Emigranci polistopadowi w Hiszpanii”. W Rozprawy z dziejów XIX i XX wieku, red. S. Kalembka, 89–104. Toruń: Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1978.
Żurawski vel Grajewski, Radosław Paweł. Działalność księcia Adama Jerzego Czartoryskiego w Wielkiej Brytanii (1831–1832). Warszawa: Semper, 1999.
Żurawski vel Grajewski, Radosław. „Działalność polityczna księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec Wielkiej Brytanii w sprawie belgijskiej (1838–1839), Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 66 (1999): 5–20.
Żurawski vel Grajewski, Radosław. „Sprawa belgijska w działalności politycznej księcia Adama Jerzego Czartoryskiego wobec Wielkiej Brytanii (1831–1833)”. Acta Universitatis Lodziensis, Folia Historica 65 (1999): 5–30.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

123

Issue:

1

Start page:

103

End page:

124

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5903 ; oai:rcin.org.pl:59199

Source:

IH PAN, sygn. A.52/123/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/123/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information