Obiekt

Tytuł: Pozytywistyczne spleeny – „Melancholicy” Elizy Orzeszkowej

Twórca:

Śniedziewski, Piotr

Data wydania/powstania:

2009

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 4 (2009)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

1. J. Bachórz, Pozytywistka na rozdrożu. W zb.: Przełom antypozytywistyczny w polskiej świadomości kulturowej końca XIX wieku. Red. T. Bujnicki, J. Maciejewski. Wrocław 1986.
2. K. Bartoszewicz, Pesymiści i melancholicy. "Wędrowiec" 1896, nr 49, s. 452-453; nr 50, s. 470-471; nr 51, s. 483-484; nr 52, s. 509-510.
3. Ch. Baudelaire, Moje obnażone serce. Przeł., wstępami i przypisami opatrzył A. Kijowski. Wrocław 1997.
4. Ch. Baudelaire, Spleen (inc. "Kiedy niebo..."). Przeł. B. Wieniawa Długoszowski. W: Kwiaty zła. Przeł. Z. Bieńkowski [i in.]. Wybór M. Leśniewska, J. Brzozowski. Posłowie J. Brzozowski. Kraków 1994, s. 36.
5. Ch. Baudelaire, Spleen (inc. "Więcej mam wspomnień..."). Przeł. M. Jastrun. W: Kwiaty zła. Przeł. Z. Bieńkowski [i in.]. Wybór M. Leśniewska, J. Brzozowski. Posłowie J. Brzozowski. Kraków 1994, s.199.
6. L. Belmont, W wieku nerwowym. "Tygodnik Romansów i Powieści" 1888 r.
7. G. Borkowska, Cudzoziemki. Studia o polskiej prozie kobiecej. Warszawa 1996.
8. F.-R. Chateaubriand, Pamiętniki zza grobu. Wybór, przekład i komentarz J. Guze. Warszawa 1991.
9. M. Delon, Les Ombres du Siècle des Lumières. "Magazine Littéraire" 2005 (octobre-novembre, hors-série).
10. Un Entretien avec Julia Kristeva: Les abîmes de l'âme. Propos recueillis par D.-A. Grisoni. "Magazine Littéraire" 2005 (octobre-novembre, hors-série).
11. M. Głowiński, "Cham", czyli pani Bovary nad brzegami Niemna. W zb.: "Lalka" i inne. Studia w stulecie polskiej powiesci realistycznej. Red. J. Bachórz, M. Głowiński. Warszawa 1992, s. 129-143.
12. M. Głowiński, Od dokumentu do wyznania: o powieści w pierwszej osobie. W: Powieść młodopolska. Studium z poetyki historycznej. Kraków 1997, s. 222-264.
13. Hippocrate, De la nature de l'homme. - Des maladies. - Aphorismes. W zb.: P. Dandrey, Anthologie de l'umeur noir. Écrits sur la mélancolie d'Hippocrate à l'"Encyclopédie". Paris 2005.
14. R. Kliblansky, E. Panofsk, F. Saxl, Saturne et la mélancolie. Études historiques et philologiques: nature, religion, médecine et art (Trad. de l'anglais et d'autres langues par F. Durand-Bogaert, L. Évrard. Paris 1989).
15. K. Kłosińska, Powieści o "wieku nerwowym". Katowice 1988.
16. R. Kopp, "Les Limbes insondés de la tristesse". Figures de la mélancolie romantique de Chateaubriand à Sartre. W zb.: Mélancolie. Génie et folie en Occident. Sous la direction de J. Clair. Paris 2005.
17. M. Kreft, Koncepcja "przecywilizowania" w twórczości Elizy Orzeszkowej. "Roczniki Humanistyczne" 2005, z. 1, s. 125-147.
18. J. Kristeva, Czarne słońce. Depresja i melancholia. Przeł. M. P. Markowski, R. Ryziński. Wstęp M. P. Markowski. Kraków 2007, s. 3-73.
19. A. Kuczyńska, Piękny stan melancholii. Filozofia niedosytu i sztuka. Warszawa 1999.
20. H. Markiewicz, Bezdogmatowcy i melancholicy. W: W kręgu Żeromskiego. Rozprawy i szkice historycznoliterackie. Warszawa 1977, s. 116-142.
21. H. Markiewicz, Dialektyka pozytywizmu polskiego. W: Przekroje i zbliżenia dawne i nowe. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze. Warszawa 1976, s. 20-41.
22. Cz. Miłosz, Sienkiewicz, Homer i Gnębon Puczymorda. W: Prywatne obowiązki. Kraków 2001, s. 103-112.
23. E. Orzeszkowa, Cham. W: Niziny. - Dziurdziowie. - Cham. Warszawa 1991.
24. E. Orzeszkowa, Listy. T. 1: Dwugłosy. Pod kierunkiem J. Ujejskiego oprac. L. B. Świderski. Warszawa-Grodno 1937.
25. E. Orzeszkowa, Melancholicy. T. 1-2. W: Pisma zebrane. Red. J. Krzyżanowski. T. 28-29. Warszawa 1949.
26. E. Panofsky, Trzy ryciny Albrechta Dürera: "Rycerz, Śmierć i Diabeł", "Św. Hieronim w pracowni", "Melencolia I". W zb.: Studia z historii sztuki. Wybór, oprac., posłowie J. Białostocki. Warszawa 1971.
27. G. Poulet, Les Métamorphoses du cercle. Préface de J. Starobinski. Paris 1979.
28. B. Prus, Lalka. T. 2. Wrocław 1995.
29. A. Raubo, Melancholia pozytywistki. "Przegląd Powszechny" 2004, nr 11, s. 258.
30. E. Rewers, Nadzieja, siostra melancholii. W zb.: Odłamki rozbitych luster. Rozprawy z filozofii kultury, sztuki i estetyki ofiarowane Pani Profesor Alicji Kuczyńskiej. Red. I. Lorenc, przy współpr. M. Borowskiej, M. Szyszkowskiej. Warszawa 2005, s. 51-63.
31. H. Sienkiewicz, Bez dogmatu. W: Pisma wybrane. T. 11. Wyd. 3. Warszawa 1989.
32. A. Świętochowski, Dumania pesymisty. Oprac., wstęp E. Paczoska. Warszawa 2002.
33. O. Tokarczuk, Lalka i perła. Kraków 2001.
34. J. Tomkowski, Neurotyczni bohaterowie powieści Prusa. "Pamiętnik Literacki" 1986, z. 2, s. 27-63.
35. T. Walas, Jak kupiec galanteryjny mógł zostać dekadentem, czyli tajemnice realizmu. W zb.: Literackie wizje i re-wizje. Red. M. Stępień, W. Walencki. Warszawa 1980, s. 112-120.
36. M. Żmigrodzka, Modernizm polski w oczach pozytywistki. W zb.: Z problemów literatury polskiej XX wieku. T. 1: Młoda Polska. Red. J. Kwiatkowski, Z. Żabicki. Warszawa 1965, s. 52-79.

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

53

Strona końc.:

71

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:63565 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2017-11-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

370

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/80575

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji