RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Rządowe przedsięwzięcia pomnikowe ku czci Aleksandra I a ideologia „wskrzeszenia” Polski w latach 1815–1830

Creator:

Getka-Kenig, Mikołaj (1987– ) ORCID

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 123 nr 4 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Summary in English. ; p. 695-732

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

This analysis deals with the projects and circumstances of erecting monuments in honour of Emperor Alexander I of Russia, conceived as the “resurrector” of Poland, and involving the government of the constitutional Kingdom of Poland (1815–1830). This text is a contribution to research into the ideology of “resurrecting” Poland in the form of the Kingdom of Poland established upon the basis of a decision made at the Congress of Vienna but determined by Alexander I.

References:

Alings, Reinhard. Monument und Nation. Das Bild vom Nationalstaat im Medium Denkmal — zum Verhältnis von Nation und Staat im deutschen Kaiserreich 1871–1918. Berlin: Walter de Gruyter, 1996.
Altendorf, Bettina B. Die russischen Sänger des Königs und die Kolonie Alexandrowka in Potsdam. Berlin: Bässler, 2004.
Bandtkie, Jerzy Samuel. Krótkie wyobrażenie dziejów Królestwa Polskiego. T. 2. Wrocław: Wilhelm Bogumił Korn, 1810.
Barańska, Anna. „Praktyka polska Aleksandra I”. W Wolnomularstwo Narodowe. Walerian Łukasiński, red. Wiktoria Śliwowska, 37–72. Warszawa: Instytut Historii PAN, 2014.
Bartoszewicz, Kazimierz. Utworzenie Królestwa Kongresowego. Kraków: Centralne Biuro Wydawnictw N.K.N., 1916.
Burdziej, Bogdan. „«Tytuł Północy» — Aleksander I w polskiej literaturze okolicznościowej 1801–1826”. Litteraria Copernicana 7, nr 1 (2011): 18–49.
Carrier, Peter. Holocaust Monuments and National Memory Cultures in France and Germany since 1989. New York: Berghahn Books, 2005.
Czyżewski, Krzysztof J., Marek Walczak. „Kult świętego Stanisława w wieku XVIII w perspektywie sztuki”. W Praeminado incitat. Order świętego Stanisława 1765–1831, red. Michał Zawadzki, Dariusz Nowacki, 14–42. Warszawa: Zamek Królewski w Warszawie, 2015.
Dąbrowicz, Elżbieta. Galeria ojców. Autorytet publiczny w literaturze polskiej lat 1800–1861. Białystok: Wydawnictwo Trans Humana, 2009.
Deszczyńska, Martyna. „Historia sacra” i dzieje narodowe. Refleksja historyczna z lat 1795–1830 nad rolą religii i Kościoła w przeszłości Polski. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2003.
Galant, Wojciech. Skarbiec świętych pańskich. Żywoty świętych na wszystkie dni w roku. Monachium: Karol Aug. Seyfried i Sp., 1926.
Getka-Kenig, Mikołaj. Ojcowie „wskrzeszonej” ojczyzny. Senat w rzeczywistości społeczno-politycznej Księstwa Warszawskiego. Warszawa: Neriton, 2013.
Gołębiowski, Łukasz. Opisanie historyczno-statystyczne miasta Warszawy. Warszawa: N. Glücksberg, 1827.
Grabski, Andrzej Feliks. Myśl historyczna polskiego oświecenia. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
Grześkowiak-Krwawicz, Anna. Regina libertas. Wolność w polskiej myśli politycznej XVIII wieku. Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2006.
Hazareesingh, Sudhir. The Saint-Napoleon. Celebration of Sovereignty in Nineteenth-Century France. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2004.
Hoock, Holger. Empires of the Imagination. Politics, War, and the Arts in the British World, 1750–1850. London: Profile Books, 2010.
Jaroszewski, Tadeusz Stefan. Chrystian Piotr Aigner. Architekt warszawskiego klasycyzmu. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
Jaroszewski, Tadeusz Stefan. Kościół św. Aleksandra. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
Karpińska, Małgorzata. „Nie ma Mikołaja!”. Starania o kształt sejmu w powstaniu listopadowym 1830–1831. Warszawa: Neriton, 2007.
Kwiatkowski, Marek. Belweder. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976.
Kwiatkowski, Marek. „Nieznane widoki i plany warszawskich odwachów i rogatek celnych”. Biuletyn Historii Sztuki 21, nr 1 (1959): 84–91.
Kwiatkowski, Marek. Stanisław August — król-architekt. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1983.
Leskiewiczowa, Janina, Franciszka Ramotowska, red. Obraz Królestwa Polskiego w okresie konstytucyjnym. T. 1, Raporty Rady Stanu Królestwa Polskiego z działalności rządu w latach 1816–1828. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984.
Łepkowski, Tadeusz. „Naród bez państwa”. W Polska. Losy państwa i narodu, red. Henryk Samsonowicz et al., 225–410. Warszawa: Iskry, 1992.
Łukasiński, Walerian. Pamiętnik. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960.
Markiewiczowa, Hanna. Działalność opiekuńczo-wychowawcza Warszawskiego Towarzystwa Dobroczynności. Warszawa: Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
Marschall, Sabine. Landscape of Memory. Commemorative Monuments, Memorials and Public Statuary in Post-apartheid South Africa. Leiden: Brill, 2010.
Michalski, Sergiusz. Public Monuments. Art in Political Bondage 1870–1997. London: Reaktion Books Ltd., 1998.
Mycielski, Maciej. Rząd Królestwa Polskiego wobec sejmików i zgromadzeń gminnych 1815–1830. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, 2010.
[Ostrowski, Antoni]. Żywot Tomasza Ostrowskiego. T. 2. Paryż: Księgarnia Polska, 1840.
Pasquali, Susanna. „From the Pantheon of Artists to the Pantheon of Illustrious Men: Raphael’s Tomb and its Legacy”. W Pantheons: Transformations of a Monumental Idea, red. Richard Wrigley, Matthew Craske, 35–56. Aldershot: Routledge, 2004.
Paszkiewicz, Piotr. „Carskie pomniki i architektura okazjonalna w Warszawie (1815–1915). Treści i funkcje ideowe”. Biuletyn Historii Sztuki 52, nr 3/4 (1990): 287–317.
Paszkiewicz, Piotr. Pod berłem Romanowów. Sztuka rosyjska w Warszawie 1815–1815. Warszawa: Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, 1991.
Petit, Vincent. „Religion du souverain, souverain de la religion: l’invention de saint Napoléon”. Revue Historique 314, nr 3 (2012): 643–658.
Pickering, Paul A., Alex Tyrell, red. Contested Sites, Commemoration, Memorial and Popular Politics in Nineteeth-Century Britain. Aldershot: Ashgate, 2004.
Pohlsander, Hans A. National Monuments and Nationalism in 19th Century Germany. Bern: Peter Lang, 2008.
Polaczek, Janusz. Sztuka i polityka w Księstwie Warszawskim. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2005.
Prutsch, Markus J. „«Monarchical Constitutionalism» in Post-Napoleonic Europe. Concept and Practice”. W Constitutionalism, Legitimacy, and Power. Nineteenth-Century Experiences, red. Kelly L. Grotke, Markus J. Prutsch, 69–83. Oxford: Oxford University Press, 2014.
Przelaskowski, Ryszard. Sejm warszawski roku 1825. Warszawa: Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1929.
Rastawiecki, Edward. Słownik malarzów polskich, tudzież obcych w Polsce osiadłych lub czasowo w niej przebywających. T. 2. Warszawa: Drukarnia S. Orgelbranda, 1851.
Rausch, Helke. Kultfigur und Nation. Öffentliche Denkmäler in Paris, Berlin und London 1848–1914. München: R. Oldenbourg Verlag, 2006.
Savage, Kirk. Standing Soldiers, Kneeling Slaves. Race, War, and Monument in Nineteenth-Century America. Princeton: Princeton University Press, 1997.
[Schmidtner, Leonard]. Zbiór celniejszych gmachów miasta stołecznego Warszawy. T. 2–3. Warszawa: Litografia D[aniela] Knusmanna, 1823–1824.
Schrauwers, Albert. „The «Benevolent» Colonies of Johannes van den Bosch: Continuities in the Administration of Poverty in the Netherlands and Indonesia”. Comparative Studies in Society and History 43, nr 2 (2001): 298–328.
Sierakowski, Sebastian. Architektura obejmująca wszelki gatunek murowania i budowania. T. 1. Kraków: Drukarnia Akademicka, 1812.
Skarbek, Fryderyk. O ubóstwie i ubogich. Warszawa: Drukarnia Gałęzowskiego, 1827.
Smolka, Stanisław, red. Korespondencja Lubeckiego z ministrami i sekretarzami stanu Ignacym Sobolewskim i Stefanem Grabowskim. T. 3. Kraków: Akademia Umiejętności, 1909.
Trzebiński, Wojciech. „Aleksander I a działalność urbanistyczna rządu Królestwa Polskiego w latach 1815–1821”. Kwartalnik Architektury i Urbanistyki 34, nr 1/2 (1989): 35–89.
Vick, Brian E. The Congress of Vienna. Power and Politics after Napoleon. Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 2014.
Webster, Sally. The Nation’s First Monument and the Origins of the American Memorial Tradition. Abingdon: Ashgate, 2015.
Zajewski, Władysław. „Sołtyk Roman (1790–1843)”. W Polski Słownik Biograficzny, T. 40, 420–421. Warszawa: IH PAN, 2000–2001.
Żelazny, Czesław. „Geneza obelisku w Cytadeli. Na marginesie sprawy wzniesienia pomnika Traugutta”. Polska Zbrojna 3, nr 291 (1923): 3.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

123

Issue:

4

Start page:

695

End page:

772

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5903 ; oai:rcin.org.pl:61791 ; 10.12775/KH.2016.123.4.02

Source:

IH PAN, sygn. A.52/123/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/123/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information