Object

Title: Zygmunt III wobec Habsburgów i Jana Zamoyskiego

Creator:

Opaliński, Edward (1950– ) ORCID

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 123 nr 4 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 777-795 ; Summary in English. ; Reviewed book : Przemysław Szpaczyński, Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587–1618, Kraków 2013, Universitas, ss. 414

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

Sigismund (Zygmunt) III Vasa was the ruler of Poland in 1587–1632 and of Sweden from 1592 to 1599, that is, until his dethronement by the Swedes. This article mainly assesses the relations between the Sigismund and the Habsburgs and the domestic opposition in the years 1587–1592 in the light of theses and findings by Przemysław Szpaczyński.

References:

Chłapowski, Krzysztof, i in., oprac. Urzędnicy centralni i nadworni Polski XIV–XVIII. Spisy. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII Wieku. Spisy, red. Antoni Gąsiorowski, t. 10. Kórnik: Wydawnictwo Biblioteka Kórnicka, 1992.
Leitsch, Walter. Das Leben am Hof König Sigismund III. von Polen. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2009.
Leitsch, Walter. Sigismund III. von Polen und Jan Zamoyski. Die Rolle Estlands in der Rivalität zwischen König und Hetman. Wien: Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 2006.
Lepszy, Kazimierz. Rzeczpospolita polska w dobie sejmu inkwizycyjnego. Kraków: Wydawnictwo Polskiej Akademii Umiejętności, 1939.
Lepszy, Kazimierz. Walka stronnictw w pierwszych latach panowania Zygmunta III. Kraków: Wydawnictwo Gebethner i Wolff , 1929.
Polak, Wojciech. O Kreml i Smoleńszczyznę. Polityka Rzeczypospolitej wobec Moskwy 1607–1612. Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 1995.
Przyboś, Kazimierz, oprac. Urzędnicy województwa ruskiego XIV–XVIII wieku. Spisy. Urzędnicy Dawnej Rzeczypospolitej XII–XVIII Wieku. Spisy, red. Antoni Gąsiorowski, t. 3, z. 1. Wrocław: Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 1987.
Szpaczyński, Przemysław. Mocarstwowe dążenia Zygmunta III w latach 1587–1618. Kraków: Universitas, 2013.
Wisner, Henryk. Zygmunt III Waza. Wyd. 2. Wrocław: Wydawnictwo Zakład Narodowy imienia Ossolińskich, 2006.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

123

Issue:

4

Start page:

777

End page:

795

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5903 ; oai:rcin.org.pl:61793 ; 10.12775/KH.2016.123.4.05

Source:

IH PAN, sygn. A.52/123/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/123/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information