Object

Title: O łódzkich protestantach w XIX w. — polemicznie

Creator:

Woźniak, Krzysztof Paweł (1954– )

Date issued/created:

2016

Resource type:

Text

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 123 nr 4 (2016)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 797-816 ; Summary in English. ; Reviewed book : Hanna Krajewska, Protestanci w Łodzi 1815–1914 : między edukacją a ewangelizacją, Warszawa 2014, Instytut Historii Nauki Polskiej Akademii Nauk, pp. 541

Type of object:

Journal/Article

Abstract:

The development and differentiation of the Protestant community in the emergent industrial metropolis of Łódź (1820–1914) has not until now been the topic of in-depth research. The book by Hanna Krajewska endeavours to fill this gap by describing particular denominations as well as the domains and forms of the activity of their members: evangelization and education. This, however, is an unsuccessful attempt, starting with the erroneous notion of the publication, which does not define the key concept of “evangelization” but encompasses all symptoms of the pursuits of the religious communities, including education.

References:

Badziak, Kazimierz, Karol Chylak, Małgorzata Łapa. „Łódzkie chrześcijańskie wspólnoty wyznaniowe (bez Kościoła rzymskokatolickiego) w latach 1914–1939”. W Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi, red. Mariusz Kulesza, Małgorzata Łapa, Jacek Walicki, 67–130. Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2010.
Badziak, Kazimierz, Karol Chylak, Małgorzata Łapa. Łódź wielowyznaniowa. Dzieje wspólnot religijnych do 1914 roku. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2014.
Budziarek, Marek. „Konfessionelle Koexistenz in Lodz im 19. und 20. Jahrhundert”. W Polen, Deutsche und Juden in Lodz 1820–1939. Eine schwierige Nachbarschaft, red. Jürgen Hensel, 269–282. Osnabrück: fibre Verlag, 1999.
Caban, Wiesław, red. Niemieccy osadnicy w Królestwie Polskim 1815–1915. Kielce: Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Jana Kochanowskiego, 1999.
Chałupczak, Henryk, Tomasz Browarek. Mniejszości narodowe w Polsce 1918–1995. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 1998.
Czembor, Henryk. „Dzieje ewangelicyzmu w Łodzi (od początków do 1939 r.)”. Kalendarz Ewangelicki (1979): 217–225.
Czembor, Henryk. „Dzieje luteranizmu w Łodzi”. Rocznik Teologiczny 19, nr 2 (1977): 20–67.
Fijałkowski, Paweł. „Menonici na Mazowszu (od połowy XVIII w. do 1945 r.)”. Rocznik Mazowiecki 13 (2001): 233–258.
Gastpary, Woldemar. Historia protestantyzmu w Polsce od połowy XVIII wieku do I wojny światowej. Warszawa: Chrześcijańska Akademia Teologiczna, 1977.
Gąsiorowska, Natalia. „Z dziejów przemysłu w Królestwie Polskim. Osadnictwo fabryczne”. Ekonomista 22, nr 1 (1922): 1–40.
Gorski, Stefan. Niemcy w Królestwie Polskim. Warszawa: Rychliński i Wegner, 1908.
Grelewski, Stefan. Wyznania protestanckie i sekty religijne w Polsce współczesnej. Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1937.
Heike, Otto. 150 Jahre Schwabensiedlungen in Polen 1795–1945. Leverkusen: Selbstverlag, 1979.
Karczyńska, Helena. Odnowiona Jednota Braterska w XVIII–XX wieku. Z dziejów ruchu religijnego herrnhutów w krajach Europy Środkowo-Wschodniej i na świecie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 2012.
Karczyńska, Helena. „Osadnictwo braci czeskich i morawskich w zachodniej i środkowej Polsce”. W Geografia historyczna a badania społeczno-gospodarcze, red. Joanna Szczepankiewicz-Battek, 39–53. Legnica: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Witelona; Łódź: Uniwersytet Łódzki. Katedra Geografii Politycznej i Studiów Regionalnych, 2009.
Kopczyńska-Jaworska, Bronisława, Krzysztof Woźniak. Łódzcy luteranie. Społeczność i jej organizacja. Wrocław: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, 2002.
Kossmann, Eugen Oskar. Die Anfänge des Deutschtums im Litzmannstädter Raum. Leipzig: Verlag von S. Hirzel, 1942.
Kossmann, Eugen Oskar. Deutsche mitten in Polen. Unsere Vorfahren AM Webstuhl der Geschichte. Berlin: Westreuz-Verlag, 1985.
Kotewicz, Ryszard. Antoni Ostrowski (1782–1845). Ziemianin — przemysłowiec, założyciel Tomaszowa Mazowieckiego. Warszawa: Neriton, 1995.
Kowalczyk, Rafał. Polityka gospodarcza i finansowa Księstwa Warszawskiego w latach 1807–1812. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2010.
Krajewska, Hanna. „Otto Heike i Kościół Ewangelicki w Łodzi”. W Otto Heike — „Niemiecki dziennikarz z Łodzi” jako historyk, red. Bernhard Kwoka, 59–66. Herne: Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen, 2004.
Krajewska, Hanna. Protestanci w Łodzi 1815–1914. Między edukacją a ewangelizacją. Warszawa: Instytut Historii Nauki PAN, 2014.
Krajewska, Hanna. „Szkoły i nauka religii — udział łódzkich protestantów w procesie kształcenia młodzieży 1820–1914”. Rozprawy z Dziejów Oświaty 40 (2000): 59–86.
Krajewska, Hanna, Krzysztof Woźniak. Recenzja: Niemcy w dziejach Łodzi do 1945 r., red. Krzysztof A. Kuczyński, Barbara Ratecka. Rocznik Łódzki 50 (2003): 234–242.
Krech, Volkhard, Matthias Schlegel. „Auf der Suche nach dem «wahren Selbst». Über den Zusammenhang von Konversion und der Konstitution religiöser Identität”. W Religiöse Konversion. Systematische und fallorientierte Studien in soziologischer Perspektive, red. Hubert Knoblauch, Volkhard Krech, Monika Wohlrab-Sahr, 169–194. Konstanz: Universität Verlag Konstanz, 1998.
Kulesza, Mariusz, Małgorzata Łapa, Jacek Walicki, red. Rola wspólnot wyznaniowych w historii miasta Łodzi. Łódź: Wydawnictwo Ibidem, 2010.
Marchlewski, Wojciech. „Menonici w Polsce. (O powstaniu społeczności menonickiej Wymyśla Nowego)”. Etnografia Polska 30, nr 2 (1986): 129–145.
Matelski, Dariusz. Niemcy w Polsce w XX wieku. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999.
Oleńczak, Piotr. „Napoleońska twierdza Modlin w dobie Księstwa Warszawskiego. Wielka rozbudowa w latach 1811–1812”. Studia z Historii Społeczno-Gospodarczej XIX i XX Wieku 2 (2004): 195–229.
Pytlas, Stefan. Łódzka burżuazja przemysłowa w latach 1864–1914. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 1994.
Ratzlaff , Erich L. Im Weichselbogen. Mennonitensiedlungen in Zentralpolen. Winnipeg: Christian Press, 1971.
Schmidt, Artur. Die St.-Trinitatis-Kirche. Evangelische Muttergemeinde in Lodz. Mönchengladbach: Heimatkreisgemeinschaft der Deutschen aus dem Lodzer Industriegebiet, 1988.
Słoniowa, Anna. „Problemy liczebności, narodowości i wewnętrznego zróżnicowania burżuazji łódzkiej w drugiej połowie XIX w.”. W Dzieje burżuazji w Polsce. Studia i materiały, red. Ryszard Kołodziejczyk. T. 3, 121–144. Wrocław: Ossolineum, 1983.
Sobiczewski, Bernard. „Otto Heike i Archiwum Miejskie w Łodzi w czasach II wojny światowej”. W Otto Heike — „Niemiecki dziennikarz z Łodzi” jako historyk, red. Bern hard Kwoka, 67–80. Herne: Kommission für die Geschichte der Deutschen in Polen, 2004.
Sosnowska, Joanna. Działalność socjalna i opiekuńczo-wychowawcza Łódzkiego Chrześcijańskiego Towarzystwa Dobroczynności (1885–1940). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2011.
Stefański, Krzysztof. Kaplica grobowa Karola Scheiblera. Perła architektury neogotyckiej. Łódź: Wydawnictwo Wing, 2006.
Stefański, Krzysztof. Ludzie, którzy zbudowali Łódź. Leksykon architektów i budowniczych miasta (do 1939 r.). Łódź: Księży Młyn Dom Wydawniczy, 2009.
Stegner, Tadeusz. Ewangelicy warszawscy 1815–1918. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Semper, 1993.
Stegner, Tadeusz. Polacy ewangelicy w Królestwie Polskim 1815–1914. Gdańsk: Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 1992.
Strzałkowski, Jacek. Architekci i budowniczowie Łodzi do 1944 r. Łódź: Nakład własny, 1997.
Sygulski, Marek. „Sprawa zapewnienia deputatu drewna dla ewangelickiej szkoły elementarnej w kolonii olęderskiej Grabieniec koło Łodzi w latach 1834–1852”. Zeszyty Wiejskie 9 (2004): 95–118.
Teplitzka, Berta. Portrety łódzkie, oprac. Małgorzata Półrola. Łódź: Wydawnictwo Biblioteka, 2008.
Tomaszewski, Henryk Ryszard. Baptyści w Polsce w latach 1858–1918. Warszawa: Słowo i Życie Oficyna Wydawnicza, 1993.
Wieczorkowska, Iwona. „Społeczność ewangelicko-reformowana w Łodzi na przełomie XIX i XX wieku”. Praca magisterska, Uniwersytet Łódzki, 2000.
Woźniak, Krzysztof Paweł. „Burżuazja łódzka, polska, europejska”. W Imperium rodziny Poznańskich. Przywrócone dziedzictwo czasu i miejsca, red. Maja Jakóbczyk, Katarzyna Kuropatwa-Pik, Cezary Pawlak, 47–65. Łódź: Muzeum Miasta Łodzi, 2012.
Woźniak, Krzysztof Paweł. „«Ein feste Burg ist unser Gott». O religijności rodziny Scheiblerów i Herbstów”. W Filmowy pałac ziemi obiecanej, red. Ewa M. Bladowska. T. 1, W stronę Scheiblerów, 135–160. Łódź: Muzeum Kinematografii w Łodzi, 2011.
Woźniak, Krzysztof. „Inicjatywy przemysłowe Rajmunda Rembielińskiego w Łodzi w latach 1820–1830”. W Rajmund Rembieliński. Jego czasy i jego współcześni, red. Alina Barszczewska-Krupa, 61–95. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989.
Woźniak, Krzysztof Paweł. Niemieckie osadnictwo wiejskie między Prosną, Pilicą a Wisłą od lat 70. XVIII w. do 1866 r. Proces i jego interpretacje. Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2013.
Woźniak, Krzysztof Paweł. „Nieśmiertelny «Lodzermensch» i inne figury. Uwagi nad książką Moniki Kucner pt. Literatura «ziemi obiecanej». Twórczość niemieckojęzycznych łodzian w XIX i na początku XX wieku”. Rocznik Łódzki 62 (2014): 215–230.
Woźniak, Krzysztof Paweł. „Śladami Niemców w Łodzi i w Polsce środkowej. Dziedzictwo miejsca, czasu i ludzi w praktyce akademickiej”. W Przyszłość wielokulturowości w Polsce? Nowe wyzwania dla antropologii kulturowej i etnologii, red. Dorota Angutek, 77–87. Wrocław: Polskie Towarzystwo Źródłoznawcze; Zielona Góra: Uniwersytet Zielonogórski, 2016.
Woźniak, Krzysztof. „Towarzystwa strzeleckie w miastach Polski środkowej w XIX i na początku XX w.”. Łódzkie Studia Etnograficzne 39 (1987): 137–162.
Woźniak, Krzysztof. „Wiejskie zaplecze Pabianic w I połowie XIX w.”. Pabianiciana 1 (1992): 67–73.
Woźniak, Krzysztof. „Źródła finansowania przemysłu włókienniczego w okręgu łódzkim do lat pięćdziesiątych XIX wieku”. Roczniki Dziejów Społeczno-Gospodarczych 49 (1988): 41–64.
Zwoliński, Piotr. „Rola wychowawczo-oświatowa duszpasterzy łódzkich w XIX i pierwszej połowie XX wieku”. W Rola nauczycieli łódzkich w tworzeniu dziedzictwa kulturowego Łodzi, red. Sławomir Gala, 185–206. Łódź: Łódzkie Towarzystwo Naukowe.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

123

Issue:

4

Start page:

797

End page:

816

Detailed Resource Type:

Article : scientific review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

0023-5903 ; oai:rcin.org.pl:61794 ; 10.12775/KH.2016.123.4.06

Source:

IH PAN, sygn. A.52/123/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/123/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information