Obiekt

Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.
Ta publikacja jest chroniona prawem autorskim. Dostęp do jej cyfrowej wersji jest możliwy po zalogowaniu.

Tytuł: Where Codes Meet: On the Literary Uses of Iconic Signs

Inny tytuł:

Vol. 2 (2015) - Special Issue - English Edition

Wydawca:

IBL PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

21 cm ; Tekst pol., streszcz. ang.

Bibliografia:

1. R. Arnheim, Visual Thinking (Berkeley: University of California Press, 1971).
2. E. Balcerzan, “W stronę genologii multimedialnej,” in Genologia dzisiaj, eds. W. Bolecki and I. Opacki (Warsaw: Wydawnictwo IBL PAN, 2000).
3. R. Barthes, Camera Lucida: Reflections on Photography, trans. R. Howard (New York: Hill and Wang, 1981).
4. R. Barthes, “Rhetoric of the Image,” trans. S. Heath, in Image, Music, Text (New York: Hill and Wang, 1977).
5. M. Bense, Vermittlung der Realitäten: Semiotische Erkenntnistheorie (Baden-Baden: Agis-Verlag, 1969).
6. H. Buczyńska-Garewicz, Wartość i fakt. Rozważania o pragmatyzmie (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970).
7. H. Buczyńska-Garewicz, Znak – znaczenie – wartość. Szkice o filozofii amerykańskiej (Warszawa: Książka i Wiedza, 1975).
8. M. A. Caws, The Art of Interference (Princeton: Princeton University Press, 1990).
9. T. Cieślikowska, J. Sławiński, eds., Pogranicza i korespondencje sztuk (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980).
10. F. Daneš, “Text a jeho ilustrace,” Slovo a slovesnost 56 (2009): 174–189.
11. I. Dąmbska, “O konwencjach semiotycznych,” Studia semiotyczne 4 (1973):
12. H. and I. Deer, “Satire as Rhetorical Play,” Boundary 5 (1977): 711–722.
13. M. Dickstein, “Black Humor and History: Fiction in the Sixties,” Partisan Review 43.2 (1976): 197.
14. A. Duszak, “Tekst naturalny,” in Tekst, dyskurs, komunikacja międzykulturowa (Warsaw: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998).
15. A. Dziadek, Obrazy i wiersze. Z zagadnień interferencji sztuk w polskiej poezji współczesnej (Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2004).
16. U. Eco, The Mysterious Flame of Queen Loana: An Illustrated Novel, trans. G. Brock (London: Secker & Warburg, 2005).
17. U. Eco, Nieobecna struktura, trans. A. Weinsberg, P. Bravo (Warszawa: Wydawnictwo KR, 1996).
18. From Sign to Singing, eds. W. Müller and O. Fisher (Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 2003).
19. M. Głowiński, “Mimesis językowa w wypowiedzi literackiej,” Pamiętnik Literacki 4 (1980): 59-71.
20. E. H. Gombrich, Art and Illusion: A Study in the Psychology of Pictorial Representation (New York: Pantheon Books, 1960).
21. M. Hopfinger, W laboratorium sztuki XX wieku. O roli słowa i obrazu (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1993).
22. Iconicity in Language and Literature in Form Miming Meaning, eds. O. Ficher and M. Nänny (Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 1999).
23. Iconicity in Syntax, ed. J. Haiman (Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 1985).
24. R. Jakobson, “Linguistics and Poetics,” in Twentieth-Century Literary Theory, ed. K. Newton (London: Macmillan Education UK, 1997).
25. R. Jakobson, “W poszukiwaniu istoty języka,” in W poszukiwaniu istoty języka, trans., ed. M. R. Mayenowa, vol. 1, (Warszawa: 1989).
26. L. Jenny, “Strategia formy,” trans. K. Falicka and J. Falicki, Pamiętnik Literacki, 1 (1988): 265-295.
27. Z. Kloch, “Słowa i obrazy. Kilka uwag o związkach i zależnościach,” Pamiętnik Literacki 4 (1990): 183-208.
28. Kognitywne podstawy języka i językoznawstwa, ed. E. Tabakowska (Kraków: Universitas, 2001).
29. Z. Kopczyńska, “Malowanie słowami,” in Język a poezja (Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976).
30. G. R. Kress, Th. van Leeuwen, Reading Images: The Grammar of Visual Design (London: Routledge, 1996).
31. J. Lalewicz, “Mimetyzm formalny i problem naśladowania w komunikacji literackiej,” in Tekst i fabuła, eds. Cz. Niedzielski and J. Sławiński (Wrocław: Ossolineum, 1979).
32. J. Lalewicz, “Przedstawianie i znaczenie. Próba analizy semiologocznej rysunku (1–2),“ Sztuka 4–5 (1979).
33. W. Ławniczak, “Uwagi o pojęciu znaku ikonicznego,” Studia Semiotyczne 2 (1971): 34-45.
34. M. R. Mayenowa, “Pojęcie wyrażenia cudzysłowowego a sytuacja komunikacyjna literatury,” in Poetyka teoretyczna (Wrocław: Ossolineum, 1974).
35. M. R. Mayenowa, “Porównanie niektórych możliwości tekstów słownych i wizualnych ikonicznych,” in Studia i rozprawy, eds. A. Axer and T. Dobrzyńska (Warszawa: Wydawnictwo IBL PAN, 1993).
36. Z. Mitosek, Mimesis. Zjawisko i problem (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997).
37. A. Morawińska, Słowo i obraz (Warszawa, 1982).
38. The Motivated Sign, eds. O. Fischer and M. Nänny (Amsterdam, Philadelphia: Benjamins, 2001).
39. K. Olechnicki, Antropologia obrazu. Fotografia jako metoda, przedmiot i medium nauk społecznych (Warszawa: Oficyna Naukowa, 2003).
40. Ch. S. Peirce, “What Is a Sign?,” in The Essential Peirce. Selected Philosophical Writings. Volume 2 (1893-1913), Peirce Edition Project, ed. S. Pierce (Bloomington: Indiana University Press, 1998), 5-6.
41. M. Poprzęcka, Czas wyobrażony. O sposobach opowiadania w polskim malarstwie XIX wieku (Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 1986).
42. M. Porębski, “Czy metaforę można zobaczyć?,” Teksty 6 (1980): 61-78.
43. M. Porębski, Obrazy i znaki (Kraków: 1986).
44. Ch. Russell, “The Vault of Language: Self-Reflective Artifice in Contemporary American Fiction,” Modern Fiction Studies 20 (1974).
45. P. Rypson, Obraz słowa. Historia poezji wizualnej (Warszawa: Akademia Ruchu, 1989).
46. A. de Saint-Exupéry, The Little Prince (Ware: Wordsworth Classics, 1995).
47. S. Shuty, Podręcznik do Ludzi (Warszawa: W.A.B., 1996).
48. S. Shuty, Produkt Polski (Kraków: Ha!Art, 2005). Pages not numbered.
49. B. Sienkiewicz, Literackie "teorie widzenia” (Poznań, 1992).
50. M. Sieńczyk, Hydriola (Warszawa: Lampa i Iskra Boża, 2005).
51. S. Sikora, Fotografia: między dokumentem a symbolem (Izabelin: Świat Literacki, 2004).
52. T. Sławek, Między literami. Szkice o poezji konkretnej (Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1989).
53. S. Sontag, On Photography (New York: Farrar, Straus and Giroux, 1977).
54. E. Szczęsna, “Opowiadanie i media,” Pamiętnik Literacki 2 (2002): 125-136.
55. J. Szyłak, Poetyka komiksu. Warstwa ikoniczna i językowa (Gdańsk: słowo/obraz terytoria, 2000), 154–157.
56. K. Vonnegut, Breakfast of Champions (New York: RosettaBooks, 2010).
57. M. Wallis, “Napisy w obrazach,” in Sztuki i znaki. Pisma semiotyczne (Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983).
58. O. Walzel, “Wzajemne naświetlanie się sztuk,” in Teoria badań literackich za granicą, ed. S. Skwarczyńska, vol. 2, part 1 (Wrocław: Wydawnictwo Literackie, 1974).
59. S. Wysłouch, “Ilustracja autorska – casus Brunona Schulza,” Teksty Drugie 5 (1992): 116-122.
60. S. Wysłouch, O malarskości literatury, in Literatura i semiotyka (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001).
61. S. Wysłouch, “Tekst i ilustracja,” in Literatura a sztuki wizualne (Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994).

Czasopismo/Seria/cykl:

Teksty Drugie

Zeszyt:

2

Strona pocz.:

295

Strona końc.:

320

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62209 ; 0867-0633 ; 10.18318/td.2015.en.2.18

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.2524 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp ograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone wyłącznie na terminalach Instytutu Badań Literackich PAN w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2018-12-20

Data dodania obiektu:

2017-04-04

Liczba wyświetleń treści obiektu:

11

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/81575

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji