Obiekt

Tytuł: Polemika Szymona Askenazego i Bronisława Dembińskiego (1903–1904)

Twórca:

Zielińska, Zofia (1944– )

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 1 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii PAN

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 5-42 ; Aneks w jęz, pol. i ros. ; Streszcz. ang.

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Przedmiotem artykułu jest toczona w latach 1903-1904 polemika Szymona Askenazego z Bronisławem Dembińskim. Spór rozpoczął Askenazy, kwestionując wartość najważniejszej części wydawnictwa źródłowego na temat genezy drugiego i trzeciego rozbioru Polski, które w 1902 r. opublikował Dembiński - części zaczerpniętej z archiwów rosyjskich. Rozpatrując deprecjonujące edycję argumenty Askenazego, autorka dowodzi, że nie spełniają one reguł warsztatu historycznego.

Bibliografia:

Arhiv knâzâ Voroncova, ks. 12–13, Bumagi grafov Aleksandra i Semena Romanovičej Voroncovyh, wyd. Pëtr Bartenev, Tipografiâ Lebedeva, Moskva 1877–1879, ks. 13 ma podtytuł: Pis’ma knâzâ Bezborodki (1776–1799).
Askenazy Szymon, Henryk Sybel, „Biblioteka Warszawska” 1, 1896, 221, s. 1–36.
Askenazy Szymon, Polemika, KH 18, 1904, 1, s. 187–189.
Askenazy Szymon, Przyczynek do krytyki depesz M. M. Alopeusa, KH 17, 1903, 4, s. 530–543.
Askenazy Szymon, Przymierze polsko-pruskie, Gebethner i Wolff, Warszawa–Kraków 1901.
Askenazy Szymon, rec.: Paul Wittichen, Die polnische Politik Preussens 1788–1790, Vandenhoeck und Ruprecht, Göttingen 1899, KH 15, 1901, s. 118–120.
Askenazy Szymon, Z działalności ministra Lubeckiego, „Biblioteka Warszawska” 2, 1897, 226, s. 133–157, 326–362.
Askenazy Szymon, Dwa stulecia XVIII i XIX. Badania i przyczynki, t. 1, Gebethner i Wolff, Warszawa 1901.
Barycz Henryk, Bronisław Dembiński i jego stanowisko w historiografii polskiej, „Przegląd Zachodni” 2, 1946, 2, s. 642–662.
Barycz Henryk, Szymon Askenazy wśród przeciwieństw i niepowodzeń życiowych i naukowych, w: idem, Na przełomie dwóch stuleci. Z dziejów polskiej humanistyki w dobie Młodej Polski, Ossolineum, Wrocław 1977, s. 237–318.
Bil’basov Vasilij Alekseevič, Princ Nassau-Zigen w Rossii (1786–1796), w: idem, Istoričeskiâ monografii, t. 4, Tipografiâ I.N. Skorohodova, S. Petersburg 1901, s. 523–592.
Biliński Piotr, Spór Władysława Konopczyńskiego z Szymonem Askenazym, w: Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Zofia Zielińska, Wojciech Kriegseisen, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 191–217.
Biliński Piotr, Władysław Konopczyński. Historyk i polityk II Rzeczypospolitej (1880–1952), Inicjatywa Wydawnicza „Ad Astra”, Warszawa 1999.
Corberon Michel Daniel Bourrée, chevalier de..., Un diplomate français à la cour de Catherine II. 1775–1780. Journal intime du chevalier de Corberon, chargé d’affaires de France en Russie, t. 2, wyd. Léon Honoré Labande, Plon, Paris 1901.
Dembiński Bronisław, Polska na przełomie, nakładem H. Altenberga Sp. z o.o., E. Wendego i Sp., W. Tempłowicza, Warszawa–Lwów–Poznań 1913.
Dembiński Bronisław, Uwagi nad metodą naukową w zakresie dziejów nowożytnych, KH 17, 1903, 4, s. 519–529.
Dembiński Bronisław, W sprawie krytyki korespondencyi dyplomatycznej, KH 18, 1904, 1, s. 32–46.
Dohm Christian Wilhelm, Denkwürdigkeiten meiner Zeit oder Beiträge zur Geschichte vom letzten Viertel des achtzehnten und vom Anfang des neunzehnten Jahrhunderts 1778 bis 1806, t. 1, Verlag der Meyerschen Hof-Buchhandlung, Commission der Helwingschen Hof-Buchhandlung, Lemgo–Hannover 1814.
Filipowicz Mirosław, Wobec Rosji. Studia z dziejów historiografii polskiej od końca XIX wieku po II wojnę światową, Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 2000.
Goertz Johann Eustach, Historische und politische Denkwürdigkeiten des königlichen preussischen Staatsministers Johann Eustach Graf von Goertz, aus dessen hinterlassenen Papieren entworfen, t. 2, J.G. Cotta’schen Buchhandlung, Stuttgart–Tübingen 1828.
Hof- und Staatshandbuch des Königreichs Bayern 1812, Lindauer’schen Schriften, München 1813.
Hoszowska Mariola, Szymon Askenazy i jego korespondencja z Ludwikiem Finklem, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2013.
Kalinka Walerian, Sejm Czteroletni, t. 1, Oficyna Wydawnicza Volumen, Warszawa 1991.
Kobeko Dmitrij Fomič, Cesarevič Pavel Petrovič (1754–1796). Istoričeskoe izsledovanie, Tipografiâ M.M. Stasûleviča, S.-Peterburg 1887.
Lord Robert Howard, Drugi rozbiór Polski, tłum. Andrzej Jaraczewski, wstęp Jerzy Łojek, PAX, Warszawa 1984.
Łukaszewicz Witold, Targowica i powstanie kościuszkowskie. Ze studiów nad historią Polski XVIII wieku, Wydawnictwo MON, Warszawa 1953.
Marcks Erich, Naudé Albert, Allgemeine Deutsche Biographie, t. 52, Duncker und Humblot, Leipzig 1906, s. 592–597.
Materialy dlâ žizneopisaniâ grafa Nikity Petroviča Panina t. 3, wyd. Aleksandr Gustavovič Brikner, Tipografija Imperatorskoj Akademii Nauk, S.-Peterburg 1890.
Naudé Albert, Der preussische Staatsschatz unter Friedrich Wilhelm II und seine Erschöpfung, „Forschungen zur brandenburgischen und preussischen Geschichte” 5, 1892, s. 203–256.
„Der Österreichische Beobachter” 1829, 7/12, s. 1430.
„Regierungsblatt für das Königreich Württemberg vom Jahr 1831”, 1831, 36 (29 VIII 1831), s. 361–406.
Rostworowski Emanuel, Jakobin Józef Pawlikowski anonimowym autorem słynnych pism politycznych, KH 63, 1956, 2, s. 74–81.
Serwański Maciej, Dorobek naukowy Profesora Bronisława Dembińskiego, w: Bronisław Dembiński (1858–1939), wybitny historyk, polityk i działacz społeczny. Zbiór studiów, red. Włodzimierz Jastrzębski, Adam Marszałek, Toruń 2004, s. 70–85.
SIRIO, t. 29, Tipografiâ V.S. Balaševa, S.-Peterburg 1881.
Skałkowski Adam, Bronisław Dembiński (1858–1939), KH 53, 1946, 3–4, s. 469–477.
Stribrny Wolfgang, Goertz Johann Eustach, Neue Deutsche Biographie, t. 6, Duncker und Humblot, Berlin 1964, s. 538–539.
„Unterhandlungen und Mitteilungen von und für Bayern zum Nutzen und Vergnügen” 8, 1833, 7, s. 56.
Zahorski Andrzej, Spór o Stanisława Augusta, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1990.
Zielińska Zofia, „Temat zastępczy”. Polemika Szymona Askenazego z Władysławem Konopczyńskim, w: Władysław Konopczyński jako badacz dziejów XVIII wieku, red. Zofia Zielińska, Wojciech Kriegseisen, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk, Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 219–247.
Źródła do dziejów drugiego i trzeciego rozbioru Polski, wyd. Bronisław Dembiński, t. 1: Polityka Rosyi i Prus wobec Polski od początków Sejmu Czteroletniego do ogłoszenia Konstytucyi Trzeciego Maja 1788–1791, Nakładem Towarzystwa dla Popierania Nauki Polskiej, Lwów 1902.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

124

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

5

Strona końc.:

42

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:62541 ; 0023-5903

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/124/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/1 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji