Object

Title: Pierwsza zdrada Zachodu : wokół książki Andrzeja Nowaka

Creator:

Kornat, Marek (1971- )

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 1 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii PAN

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 149-166 ; Book reviewed : Pierwsza zdrada Zachodu : 1920 - zapomniany appeasement / Andrzej Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2015. ; Summary in English.

Abstract:

he Polish-Soviet War (1919–1920) is one of the key factors shaping the Versailles governance in Eastern Europe. Having saved implementation of the Treaty of Versailles, the war gave the nations of Central and Eastern Europe an extremely valuable opportunity, for twenty years, to decide about themselves and build their own national countries on the remnants of three empires, which disintegrated in the after-math of the geopolitical revolution brought by the Great War (1914–1918). From the very beginning, the West did not understand the geopolitical significance of the Polish-Soviet War, seen as a local conflict of two countries, triggered by “Polish imperialism”.

References:

Bainville Jacques, Les conséquences politiques de la paix, Nouvelle Librairie Nationale, Paris 1920. ; Balcerak Wiesław, Na drodze do wojny. Europa Środkowo-Wschodnia wobec agresji niemieckiej i sowieckiej, w: Od Wersalu do Poczdamu. Sytuacja międzynarodowa Europy Środkowo-Wschodniej 1918—1945, red. Andrzej Koryn, Instytut Historii PAN, Warszawa 1996, s. 106–116. ; Dąbski Jan, Pokój ryski. Wspomnienia, pertraktacje, tajne układy z Joffem, listy, Warszawa 1931. ; Keynes John Maynard, Economic Consequences of the Peace, Macmillan & Co., London 1919. ; Kornat Marek, „Prakatastrofa” Europy czy „wielki przełom w dziejach ludzkości”? (Nad stuletnią rocznicą wybuchu Wielkiej Wojny), DN 2014, 3, s. 11–28. ; La guerre polono-soviétique de 1919–1920. Colloque, ed. Céline Gervais, Institut d’études slaves, Paris 1975. ; Lloyd George David, The Truth about the Peace Treaties, London 1938, vol. 1–2. ; Lord D’Abernon (Edgar), The Eighteenth Decisive Battle of the World. Warsaw, 1920, Hodder and Stoughton, London 1931. ; Millerand Alexandre, Au sécours de la Pologne, „Revue de France” 12, 1932. ; Nitti Francesco, L’Europe sans paix, Stock, Paris 1923. ; Nowak Andrzej, Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 — zapomniany appeasement, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2015. ; Nowak Andrzej, Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Arcana, Kraków 2001. ; Raïssac Guy, Un soldat dans la tourmente, Editions Albin Michel, Paris 1963. ; Skrzyński Aleksander, Poland and Peace, G. Allen & Unwin Ltd., London 1924. ; Smogorzewski Kazimierz, La Pologne restaurée, Gebethner i Wolff, Paris 1927. ; Sukiennicki Wiktor, Balfour a Polska, „Zeszyty Historyczne” 1970, 17, s. 39–55. ; Wandycz Piotr, General Weygand and the Battle of Warsaw of 1920, „Journal of Central European Affairs” 19, 1960, 4, s. 357–365. ; Wereszycki Henryk, Niewygasła przeszłość. Refleksje i polemiki, Znak, Kraków 1987. ; Zaleski August, Przemowy i deklaracje, t. 1–2, Warszawa 1929–1931.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

124

Issue:

1

Start page:

149

End page:

166

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:62546 ; oai:rcin.org.pl:62546 ; 0023-5903

Source:

IH PAN, sygn. A.52/124/1 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/1 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Projects co-financed by:

; European Union. European Regional Development Fund

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information