Object

Title: Zapomniany dramat o arianach

Creator:

Tazbir, Janusz

Date issued/created:

2015

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2015)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Brückner, Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie. Seria 1. Warszawa 1905. Wznowienie w oprac. L. Szczuckiego: Warszawa 1962. ; 2. A. Brückner, Z dziejów polskich różnowierców. Arianie. „Ateneum” 1896, t. 2–3. ; 3. Sz. Budny, O urzędzie miecza używającym (1583). Wyd. S. Kot. Warszawa 1932. ; 4. M. Cichowski, Pogrom diabła ariańskiego [...] (Kraków, b.r.). ; 5. L. Dobrzyńska-Rybicka, Zygmunt Taszycki. Ustęp z dziejów ariaństwa w Polsce. „Przegląd Polski” t. 155, nry 464–465 (1905). ; 6. A. Kersten, Na tropach Napierskiego. W kręgu mitów i faktów. Warszawa 1970. ; 7. A. Koehlerówna, Ludwika Dobrzyńska-Rybicka 1868–1958. „Przegląd Biblioteczny” 1959, z. 4. ; 8. L. Kubala, Jerzy Ossoliński. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1924. ; 9. W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. Wstęp, oprac. J. Tazbir. Warszawa 2005. ; 10. K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J. N. Bobrowicz. T. 6. Lipsk 1841, s. 552–553. ; 11. H. Powodowski, Wędzidło na sprosne błędy a bluźnierstwa nowych arianow [...] (Poznań 1582). ; 12. M. Ptaszyński, Jan Jerzy Szlichtyng. Biogram w: Polski słownik biograficzny. T. 48, z. 3. Warszawa–Kraków 2013, s. 394. ; 13. L. Simon, Bibliografia dramatu polskiego 1765–1964. Oprac., red. E. Heise, T. Sivert. T. l. Warszawa 1972. ; 14. Słownik pracowników książki polskiej. Red. I. Treichel. Warszawa–Łódź 1972. ; 15. J. Tazbir, Jeszcze o Aleksandrze Kostce-Napierskim. „Miscellanea Historico-Archivistica” t. 11 (2000), s. 223–224. ; 16. J. Tazbir, Szkice o literaturze i sztuce. Kraków 2002. ; 17. W. Urban, Praktyczna działalność braci polskich wobec chłopów. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 5 (1960). ; 18. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy. Oprac. S. Cynarski, A. Falniowska-Gradowska. Kórnik 1990. ; 19. M. Wajsblum, Reformacja w „Złotej wolności” Zofii Kossak-Szczuckiej. „Reformacja w Polsce” t. 6 (1934), s. 158. ; 20. Wielkopolski słownik biograficzny. Red. J. Topolski. Warszawa 1981.

Issue:

1

Start page:

237

End page:

241

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64492 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Feb 15, 2018

Number of object content hits:

173

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/82594

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

Edition name Date
Tazbir J. - Zapomniany dramat o arianach Oct 2, 2020
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information