Obiekt

Tytuł: Zapomniany dramat o arianach

Twórca:

Tazbir, Janusz

Data wydania/powstania:

2015

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki Z. 1 (2015)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2016-2018: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. A. Brückner, Różnowiercy polscy. Szkice obyczajowe i literackie. Seria 1. Warszawa 1905. Wznowienie w oprac. L. Szczuckiego: Warszawa 1962.
2. A. Brückner, Z dziejów polskich różnowierców. Arianie. „Ateneum” 1896, t. 2–3.
3. Sz. Budny, O urzędzie miecza używającym (1583). Wyd. S. Kot. Warszawa 1932.
4. M. Cichowski, Pogrom diabła ariańskiego [...] (Kraków, b.r.).
5. L. Dobrzyńska-Rybicka, Zygmunt Taszycki. Ustęp z dziejów ariaństwa w Polsce. „Przegląd Polski” t. 155, nry 464–465 (1905).
6. A. Kersten, Na tropach Napierskiego. W kręgu mitów i faktów. Warszawa 1970.
7. A. Koehlerówna, Ludwika Dobrzyńska-Rybicka 1868–1958. „Przegląd Biblioteczny” 1959, z. 4.
8. L. Kubala, Jerzy Ossoliński. Wyd. 2, popr. i uzup. Warszawa 1924.
9. W. Łoziński, Prawem i lewem. Obyczaje na Czerwonej Rusi w pierwszej połowie XVII wieku. Wstęp, oprac. J. Tazbir. Warszawa 2005.
10. K. Niesiecki, Herbarz polski. Wyd. J. N. Bobrowicz. T. 6. Lipsk 1841, s. 552–553.
11. H. Powodowski, Wędzidło na sprosne błędy a bluźnierstwa nowych arianow [...] (Poznań 1582).
12. M. Ptaszyński, Jan Jerzy Szlichtyng. Biogram w: Polski słownik biograficzny. T. 48, z. 3. Warszawa–Kraków 2013, s. 394.
13. L. Simon, Bibliografia dramatu polskiego 1765–1964. Oprac., red. E. Heise, T. Sivert. T. l. Warszawa 1972.
14. Słownik pracowników książki polskiej. Red. I. Treichel. Warszawa–Łódź 1972.
15. J. Tazbir, Jeszcze o Aleksandrze Kostce-Napierskim. „Miscellanea Historico-Archivistica” t. 11 (2000), s. 223–224.
16. J. Tazbir, Szkice o literaturze i sztuce. Kraków 2002.
17. W. Urban, Praktyczna działalność braci polskich wobec chłopów. „Odrodzenie i Reformacja w Polsce” t. 5 (1960).
18. Urzędnicy województwa krakowskiego XVI–XVIII wieku. Spisy. Oprac. S. Cynarski, A. Falniowska-Gradowska. Kórnik 1990.
19. M. Wajsblum, Reformacja w „Złotej wolności” Zofii Kossak-Szczuckiej. „Reformacja w Polsce” t. 6 (1934), s. 158.
20. Wielkopolski słownik biograficzny. Red. J. Topolski. Warszawa 1981.

Zeszyt:

1

Strona pocz.:

237

Strona końc.:

241

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64492 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2020-10-02

Data dodania obiektu:

2018-02-15

Liczba wyświetleń treści obiektu:

173

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/82594

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

Nazwa wydania Data
Tazbir J. - Zapomniany dramat o arianach 2020-10-02
×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji