Obiekt

Tytuł: Rozważania o kontrrewolucji : czeski obóz katolicki i jego sojusznicy w walce z radykałami husyckimi

Twórca:

Bylina, Stanisław (1936–2017)

Data wydania/powstania:

2017

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 3 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 439-466 ; 24 cm ; Streszczenie w jęz. angielskim

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Abstrakt:

Artykuł przedstawia działania zbrojne i polityczne obozu katolickiego w Czechach w latach dwudziestych i trzydziestych XV w. skierowane przeciw radykalnym stronnictwom husyckim i ich wojskom.

Bibliografia:

Bartoš František Michálek, Husitská revoluce, t. 1: Doba Žižková 1415–1426, t. 2: Vlada bratrstev a její pád 1426–1427, Academia, Praha 1965, 1966.
Bylina Stanisław, Rewolucja husycka, t. 1: Przedświt i pierwsze lata, t. 2: Czas chwały i czas zmierzchu, t. 3: Kontrrewolucja i opór pokonanych, IH PAN, Neriton, Warszawa 2011, 2015, 2016.
Bystrický Václav, Západní Čechy v husitských válkách, Veduta, České Budějovice 2013.
Čornej Petr, Tajemství českých kronik. Cesty k kořenům husitské tradice, Praha–Vyšehrad 1987.
Čornej Petr, Lipanská křižovatka. Přičiny, průběh a historický význam jedné bitvy, Panorama, Praha 1992.
Čornej Petr, Velké dějiny zemí Koruny české, t. 5: 1402–1437, wyd. 2, Paseka, Praha–Litomyšl 2010.
Hejnic Josef, Polívka Miloslav, Plzeň v husitské revoluci, Ústav československých a světových dějin ČSAV, Praha 1987.
Husitské století, red. Pavlina Cermanová, Robert Novotný, Pavel Soukup, Lidové noviny, Praha 2014.
Kadlec Jaroslav, Přehled církevních dějin českých, t. 1, Praha 1977.
Kaminsky Howard, A History of the Hussite Revolution, Berkeley, Los Angeles 1967.
Kavka František, Poslední Lucemburk na českém trůně, Mladá fronta, Praha 1998.
Kejř Jíři, Mistři pražské univerzity a kněží táborští, Univerzita Karlova, Praha 1981.
Kubíková Anna, Oldřich II. z Rožmberka, Veduta, České Budějovice 2004.
Kubů František, Cheb v době husitské, w: Soudce smluvený v Chebu, Panorama, Cheb [1984].
Macek Josef, Tábor v husitském revolučním hnutí, t. 1–2, Nakladatelství Československé Akademie Věd, Praha 1955.
Rožmberkové. Rod českych velmožů a jeho cesta dějinami, red. Jaroslav Pánek, NPÚ, ÚOP v Českých Budějovicích, České Budějovice 2011.
Šimůnek Robert, Správní systém šlechtického dominia v pozdně středověkých Čechách. Rožmberská doména 1418–1472, Historický ústav AV ČR, Praha 2005.
Šmahel František, Husitská revoluce, t. 1: Doba vymknutá z kloubů, t. 2: Kořeny české reformace, t. 3: Kronika valečných let, t. 4: Epilog bouřlivého věku, Historický ústav AV ČR, Praha 1993.
Šmahel František, Dějiny Tábora, t. 1, cz. 1–2, Jihočeské nakladatelství, České Budějovice 1989, 1990.
Válka Josef, Zikmund a husité. Jak zakončit (husitskou) revoluci, „Časopis Matice moravské” 128, 2009, s. 3–32.
Válka Josef, Husitská revoluce a první pokusy o restauraci, „Časopis Matice moravské” 130, 2011, s. 3–27.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

124

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

439

Strona końc.:

466

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64867 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2017.124.3.02

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/124/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2010-2014, Priorytet 2. Infrastruktura strefy B + R ; Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Dostęp:

Otwarty

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji