Obiekt

Tytuł: Stare i nowe problemy z Edmundem Burkiem

Inny tytuł:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 3 (2017)

Współtwórca:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk ; Polskie Towarzystwo Historyczne

Wydawca:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

s. 569-590 ; 24 cm

Abstrakt:

Edmund Burke (1730–1797), już za swojego życia był jedną z najbardziej kontrowersyjnych i wpływowych pod względem intelektualnym postaci na brytyjskiej scenie politycznej. Po śmierci spory o charakter jego poglądów, które określano jako „konserwatywne”, „liberalne” bądź wprowadzano podział na „wczesnego, liberalnego Burke’a” i „późnego, konserwatywnego Burke’a”, przyciągały uwagę wielu polityków i badaczy. Także na początku XXI w. idee Burke’a budzą szerokie zainteresowanie, co wskazuje na ich znaczenie, ale też na trudności z ich interpretacją.

Bibliografia:

Biały Filip, Quentin Skinner. Doniosłość i znaczenie. Komentarz tłumacza „Znaczenia i rozumienia w historii idei”, „Refleksje” wiosna–lato 2014, 9, s. 171–194. ; Bourke Richard, Empire & Revolution. The Political Life of Edmund Burke, Princeton University Press, Princeton–Oxford 2015. ; Bromwich David, The Intellectual Life of Edmund Burke. From the Sublime and Beautiful to American Independence, The Belknap Press of Harvard University Press, Cambridge Ma 2014. ; Canavan Francis P., Edmund Burke. Prescription and Providence, Carolina Academic Press, Durham N.C. 1987. ; Canavan Francis P., The Political Economy of Edmund Burke. The Role of Property in His Thought, Fordham University Press, New York 1995. ; Canavan Francis P., The Political Reason of Edmund Burke, Duke University Press, Durham N.C. 1960. ; Cobban Alfred, Edmund Burke and the Revolt Against the Eighteenth Century, G. Allen and Unwin, London 1929. ; Conniff James, The Useful Cobbler. Edmund Burke and the Politics of Progress, State University of New York Press, Albany 1994. ; Courtney Cecil Patrick, Montesquieu and Burke, Blackwell, Oxford 1963. ; Crowe Ian, Patriotism and Public Spirit. Edmund Burke and the Role of the Critic in Mid-Eighteenth-Century Britain, Stanford University Press, Stanford 2012. ; Fiszman Samuel, European and American Opinions of the Constitution of 3 May, w: Constitution and Reform in Eighteenth-Century Poland. The Constitution of 3 May 1791, wyd. Samuel Fiszman, Indiana University Press, Bloomington 1997, s. 453–493. ; Fuchs Michel, Edmund Burke, Ireland, and the Fashioning of Self, Voltaire Foundation, Oxford 1996. ; Gibbons Luke, Edmund Burke and Ireland. Aesthetics, Politics and the Colonial Sublime, Cambridge University Press, Cambridge 2003. ; Grygieńć Janusz, Quentina Skinnera rewolucje w humanistyce i naukach społecznych, w: Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska, red. nauk. Janusz Grygieńć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 9–20. ; Grygieńć Janusz, Rekonstrukcja intencji czy dekonstrukcja ideologii? Praktyczne konsekwencje kontekstualizmu metodologicznego Quentina Skinnera, w: Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska, red. nauk. Janusz Grygieńć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 185–203. ; Hampsher-Monk Iain, Reflections on the Revolution in France, w: The Cambridge Companion to Edmund Burke, red. David Dwan, Christopher Insole, Cambridge University Press, Cambridge 2012, s. 195–208. ; Kramnick Isaac, The rage of Edmund Burke. Portrait of an ambivalent conservative, Basic Books, New York 1977. ; Lee Maurice, Scotland and the „General Crisis” of the seventeenth century, w: idem, The „Inevitable” Union and Other Essays on Early Modern Scotland, Tuckwell Press, East Linton 2003, s. 116–132. ; Levin Yuval, The Great Debate. Edmund Burke, Thomas Paine, and the Birth of Right and Left, Basic Books, New York 2014. ; Lock Frederick Peter, Edmund Burke, t. 1: 1730–1784, Clarendon Press, Oxford 1999. ; Lock Frederick Peter, Edmund Burke, t. 2: 1784–1797, Clarendon Press, Oxford 2006. ; Maciag Drew, Edmund Burke in America. The Contested Career of the Father of Modern Conservatism, Cornell University Press, Ithaca 2013. ; Macpherson Crawford Brough, Burke, Oxford University Press, Oxford–Toronto 1980. ; Markiewka Tomasz Szymon, Teoria interpretacji Quentina Skinnera, w: Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska, red. nauk. Janusz Grygieńć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 163–183. ; Norman Jesse, Edmund Burke. Philosopher, Politician, Prophet, William Collins, London 2013. ; Norman Jesse, Edmund Burke. The First Conservative, Basic Books, New York 2013. ; Norman Jesse, Edmund Burke. The Visionary Who Invented Modern Politics, William Collins, London 2014. ; Norman Jesse, The Big Society. The Anatomy of the New Politics, University of Buckingham Press, Buckingham 2010. ; O’Brien Conor Cruise, The Great Melody. A Thematic Biography and Commented Anthology of Edmund Burke, Sinclair-Stevenson, London 1993. ; O’Gorman Frank, Edmund Burke. His Political Philosophy, w: Political thinkers, wyd. Geraint Parry, t. 2, Routledge, London 2004 (pierwsze wydanie 1973). ; Skinner Quentin, Meaning and Understanding in the History of Ideas, „History and Theory” 8, 1969, 1, s. 3–53. ; Skinner Quentin, Znaczenie i rozumienie w historii idei, tłum. F. Biały, „Refleksje” wiosna–lato 2014, 9, s. 127–169. ; Stanlis Peter James, Edmund Burke and the Natural Law, University of Michigan Press, Ann Arbor 1958. ; The Relevance of Edmund Burke, red. Peter James Stanlis, P.J. Kenedy, New York 1964. ; Waśkiewicz Andrzej, Interpretacja intencji autorów tekstów według Quentina Skinnera, w: Quentin Skinner. Metoda historyczna i wolność republikańska, red. nauk. Janusz Grygieńć, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2016, s. 133–161. ; Wecter Dixon, The Missing Years in Edmund Burke’s Biography, „PMLA” 53, grudzień 1938, 4, s. 1102–1125. ; Welsh Jennifer M., Edmund Burke and International Relations. The Commonwealth of Europe and the Crusade against the French Revolution, Macmillan, Basingstoke 1995.

Czasopismo/Seria/cykl:

Kwartalnik Historyczny

Tom:

124

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

569

Strona końc.:

590

Format:

application/pdf

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:64872 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2017.124.3.07

Źródło:

IH PAN, sygn. A.52/124/3 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/3 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY-ND 4.0 Międzynarodowe] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa-Bez utworów zależnych 4.0, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Historii PAN

Dofinansowane ze środków:

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji