Object

Title: Działalność antyalkoholowa Józefa Romana Rybickiego – szkic do biografii

Creator:

Jackowska, Anna Maria

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : original article

Subtitle:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały 15 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Publisher:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 171-187 ; Summary in English. ; Projects co-financed by the Ministry of Science and Higher Education

Abstract:

Józef Roman Rybicki has been remembered mainly as an outstanding activist of the Polish opposition underground and important member of the opposition, while his social and civic activities are mentioned much less frequently, despite the fact that his involvement in an anti-alcohol was very significant. Józef Rybicki engaged in anti-alcohol actions already in the 1930s. In later years he was more absorbed by different duties and problems. It was not until the mid-fifties that he was able return to this activity and soon afterwards he started to play an important role on the national scale. He established the Socio-Medical Commission at Pruszków, and at the same time began to work for the Social Anti-Alcohol Committee in Warsaw, where he quickly got promoted, acquiring, among other things, the position of deputy president of the Voivodeship Department of the Social AntiAlcohol Committee in Warsaw. In that capacity he contributed to the establishment of several institutions for detoxification treatment. He was also the head of the publishing and propaganda department of the Social Anti-Alcohol Committee; at the same time he cooperated with an elite periodical Walka z Alkoholizmem (Struggle against Alcoholism). He was the author of several texts (published in fragments or in full) about anti-alcohol actions and campaigns. In 1969 he left the Social Anti-Alcohol Committee but did not stop his anti-alcohol activities, as he was a member of the jury of various competitions in the field of anti-alcohol propaganda. He was also associated with the sobriety movement of the clergy which led to his appointment in 1972 to the Episcopal Commission for Sobriety. In the same year he was made a member of the Experts’ Team of the Permanent Commission at the Council of Ministers for the Struggle against Alcoholism. In that capacity he contributed to the publication in 1981 of the very first great report on problem of alcoholism in Poland.

References:

Friszke A., Czas KOR-u. Jacek Kuroń a geneza Solidarności, Kraków 2011 ; Friszke A., Opozycja polityczna w PRL, Londyn 1994 ; Kosiński K., Historia pijaństwa w czasach PRL. Polityka – obyczaje – szara strefa – patologie, Warszawa 2008 ; Kunert A.K., Józef Roman Rybicki, w: Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. 3, Warszawa 1991, s. 151–156 ; Kunert A.K., Nauczyciel i żołnierz. Józef Rybicki (1901–1986), „Więź” 1986, nr 11–12 (337–338), s. 155–161 ; Kunert A.K., Oskarżony Kazimierz Moczarski, Warszawa 2006 ; Kunert A.K., Rybicki Józef Roman, PSB, t. 33, z. 2, Wrocław 1991, s. 308–311 ; Kurtyka J., Na szlaku AK („NIE”, DSZ, WiN), w: Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski, Kraków 2011, s. 53–86 (pierwodruk: „Zeszyty Historyczne” 1991, z. 94, s. 13–47) ; Kurtyka J., Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość”, w: Z dziejów agonii i podboju. Prace zebrane z zakresu najnowszej historii Polski, Kraków 2011, s. 129–138 (pierwodruk: Żołnierze wyklęci. Antykomunistyczne podziemie zbrojne po 1944 roku, oprac. K. Krajewski, J. Kurtyka, T. Łabuszewski, P. Niwiński, J. Pawłowicz, G. Wąsowski, J. Węgierski, L. Żebrowski, red. A. Borowski, Warszawa 2002, s. 95–206) ; Łeszczyński G., Okręg warszawski Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość” 1945–1947, „Biuletyn Informacyjny”, Zarząd Główny Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, marzec 2017, nr 3 (323), s. 30–36 ; Machcewicz A., Kazimierz Moczarski. Biografia, Kraków 2009 ; Pawlina S., Życie w dywersji. Codzienność żołnierzy Kedywu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej, Gdańsk 2016 ; Rybicki Józef Roman, w: Zrzeszenie „Wolność i Niezawisłość” w dokumentach, t. 6, cz. 3: Noty biograficzne ważniejszych postaci wymienionych w tomach I–VI, oprac. A. Zagórski, Wrocław 2000, s. 598–601 ; Salmonowicz S., Ludwik Muzyczka. Polityk i żołnierz. Przyczynek do dziejów Armii Krajowej, Warszawa 1992 ; Szarota T., Józef Rybicki – jeden z Niepokornych, w: Karuzela na Placu Krasińskich. Studia i szkice z lat wojny i okupacji, Warszawa 2007, s. 48–51 (pierwodruk: Wspomnienie o Józefie Rybickim (1901–1986), „Tygodnik Powszechny” 2 III 2003, nr 9) ; Śliwowska W., Pan Puchatek. Rzecz o Wacławie Józefie Zawadzkim, Warszawa 2006 ; Wiśniewski W., Rzymianin z AK. Rzecz o dr Józefie Rybickim ps. „Andrzej”, „Maciej”, Warszawa 2001

Relation:

Polska 1944/45-1989 : studia i materiały

Volume:

15

Start page:

171

End page:

187

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:64922 ; oai:rcin.org.pl:64922 ; 2450-8357 ; 10.12775/Polska.2017.09

Source:

IH PAN, sygn. B.155/15 Podr. ; IH PAN, sygn. B.156/15 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar
×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information