Object

Title: Offensive pour la Pologne? Wojskowe aspekty polityki mocarstw zachodnich wobec Polski a konferencja w Abbeville (wiosna–lato 1939 roku)

Creator:

Mazur, Wojciech (1963- )

Date issued/created:

2017

Resource type:

Tekst

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 4 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 699-731 ; Summary in English and Polish

Abstract:

Among the events important for the development of political situation and war strategy in the first weeks of World War II only few can compare with the first meeting of the Anglo-French Supreme War Council at Abbeville in France on 12 September 1939. What is surprising is that the meeting, often referred to in the literature on the subject, has not been thoroughly researched by historians.

References:

Alexander Martin S., The Republic in Danger. General Maurice Gamelin and the politics of French defence. 1933–1940, Cambridge University Press, Cambridge–New York 1992.
Bédarida François, La stratégie secrète de la drôle de guerre. Le Conseil suprême interallié: septembre 1939 – avril 1940, Presses de la Foundation nationale des sciences politiques & Editions du CNRS, Paris 1979.
Bethell Nicolas, Zwycięska wojna Hitlera. Wrzesień 1939, tłum. Jan Zygmunt Bielski, PAX, Warszawa 1997.
Bułhak Henryk, Polska–Francja, z dziejów sojuszu 1922–1939, cz. 1: 1922–1932, Wydawnictwo Fundacji „Historia pro Futuro”, Warszawa 1993.
Cadogan Alexander, The Diaries of Sir Alexander Cadogan O.M., 1939–1946, red. David Dilks, G.P. Putnam’s Sons, New York 1972.
Ciałowicz Jan, Polsko-francuski sojusz wojskowy 1921–1939, PWN, Warszawa 1970. Davion Isabelle, Mon voisin, cet ennemi. La politique de sécurité française face aux relations polono-tchécoslovaques entre 1919 et 1939, Peter Lang, Bruxelles 2009.
Dessberg Frédéric, Le triangle impossible. Les rélations franco-soviétiques et le facteur polonais dans les questions de sécurité en Europe (1924–1935), Peter Lang, Bruxelles 2009.
Dockrill Michael L., The Foreign Office and France during the Phoney War, September 1939 – May 1940, w: Diplomacy and World Power. Studies in British Foreign Policy, 1890–1951, red. Michael L. Dockrill, Brian J.C. McKercher, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2002.
Documents Diplomatiques Français 1932–1939, 2e serie (1936–1939), t. 16 (1er Mai – 24 Juin 1939), Imprimerie Nationale, Paris 1983; t. 18 (13–25 août 1939), Imprimerie Nationale, Paris 1985.
Documents Diplomatiques Français 1939 (3 septembre – 21 décembre 1939), Peter Lang, Bruxelles 2002.
Gamelin Maurice, Sérvir, t. 3: La Guerre (Septembre 1939 – 19 Mai 1940), Libraire Plon, Paris 1947.
Gmurczyk-Wrońska Małgorzata, Polska – niepotrzebny aliant Francji? (Francja wobec Polski w latach 1938–1944), Neriton, Warszawa 2003.
Imlay Talbot C., Facing the Second World War. Strategy, Politics, and Economics in Britain and France 1938–1940, Oxford University Press, Oxford–New York 2003.
Ironside Edmund, The Ironside Diaries, 1937–1940, red. Roderick Macleod, Denis Kelly, Constable and Company Ltd, London 1963.
Jurga Tadeusz, 1939. Obrona Polski i Europy, Bellona, Warszawa 2014.
Kornat Marek, Polityka zagraniczna Polski 1938–1939. Cztery decyzje Józefa Becka, Wydawnictwo Oskar, Gdańsk 2012.
Le Goyet Pierre, France – Pologne 1919–1939. De l’amitié romantique à la méfiance réciproque, Éditions France-Empire, Paris 1991.
Le Goyet Pierre, Le mystère Gamelin, Presses de la Cité, Paris 1975.
Łukasiewicz Juliusz, Dyplomata w Paryżu, 1936–1939. Wspomnienia i dokumenty Juliusza Łukasiewicza Ambasadora Rzeczypospolitej Polskiej, red. Wacław Jędrzejewicz, Henryk Bułhak, Polska Fundacja Kulturalna, Londyn 1989.
Mazur Wojciech, II Rzeczpospolita w planach koalicyjnych działań lotniczych przeciw Niemcom (1921–1939), „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2016, 2–3, s. 201–220.
Mazur Wojciech, Lot ku burzy. Polska w przygotowaniach mocarstw Zachodu do wojny powietrznej, marzec–sierpień 1939 roku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2017.
Mazur Wojciech, Pod wiatr. Francja i lotnictwo wojskowe II Rzeczypospolitej (1921–1938), Księgarnia Akademicka, Kraków 2015.
Mazur Wojciech, „Zdrajcy z Londynu”. Armia brytyjska a koncepcje wojskowej pomocy dla Polski we wrześniu 1939 roku, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2012, 2, s. 43–74.
McDonough Frank, Poland in the Political and Military Strategy of British Policy, March – September 1939, w: Kampania polska 1939 r. Polityka – społeczeństwo – kultura, red. Marek P. Deszczyński, Tymoteusz Pawłowski, t. 1: Strategia, Neriton, Warszawa 2013, s. 155–168.
Moczulski Leszek, Wojna polska, Bellona, Warszawa 2009.
Mühlstein Anatol, Dziennik, wrzesień 1939 – listopad 1940, red. Jan E. Zamojski, tłum. Dorota Zamojska, PWN, Warszawa 1999.
Panecki Tadeusz, Francja wobec Polski we wrześniu 1939 r. – prawdy i mity, w: Si vis pacem, para bellum: bezpieczeństwo i polityka Polski. Księga jubileuszowa ofiarowana profesorowi Tadeuszowi Dubickiemu, red. Robert Majzner, Wydawnictwo Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa–Włocławek 2013 (Zeszyty Historyczne – Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, z. 12), s. 721–729.
Philpott William J., The Benefit of Experience? The Supreme War Council and the Higher Management of Coalition War, 1939–40, w: Martin S. Alexander, William J. Philpott, Anglo-French Defence Relations between the Wars, Palgrave Macmilllan, Houndmills, Basignstoke–New York 2002, s. 209–226.
Polska w polityce międzynarodowej (1939–1945). Zbiór dokumentów, t. 1: 1939, oprac. Włodzimierz Tadeusz Kowalski, PIW, Warszawa 1989.
Prazmowska Anita, Britain, Poland and the Eastern Front, 1939, Cambridge University Press, Cambridge–New York 2004.
Przyczynki i materiały do historii kampanii wrześniowej 1939 roku. Protokóły polsko-francuskich rozmów sztabowych odbytych w Paryżu, w maju 1939, „Bellona” (Londyn) 1958, 2, s. 165–179.
Sainte-Suzanne de Raymond, Une politique étrangère. Le Quai d’Orsay et Saint-John Perse à l’épreuve d’un régard. Journal. Novembre 1938 – juin 1940, ed. Henriette, Philippe Levillain, Éditions Viviane Hamy, Paris 2000.
Slessor John, The Central Blue. Recollections and Reflections, Sassell and Company Limited, London 1956.
Smart Nick, British strategy and politics during the Phony War. Before the balloon went up, Praeger Publishers, Westport–London 2003.
Stachiewicz Wacław, Wierności dochować żołnierskiej. Przygotowania wojenne w Polsce 1935–1939 oraz kampania 1939 w relacjach i rozważaniach szefa Sztabu Głównego i szefa Sztabu Naczelnego Wodza, RYTM, Warszawa 1998.
Woźny Aleksander, Sprawa dotrzymania francuskiego zobowiązania sojuszniczego a sowiecka dyrektywa z 14 września 1939 r. o wkroczeniu do Polski (aspekt wywiadowczy), w: Wrzesień 1939. Wojna na dwa fronty, red. Janusz Gmitruk, Wojciech Włodarkiewicz, Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Warszawa 2010. Zgórniak Marian, Europa w przededniu wojny. Sytuacja militarna w latach 1938–1939, Księgarnia Akademicka, Kraków 1993.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

124

Issue:

4

Start page:

699

End page:

731

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65085 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2017.124.4.03

Source:

IH PAN, sygn. A.52/124/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng ; pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Access:

Open

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information