Object

Title: Polska z bliska i z oddali : przypadek Daniela Beauvois w świetle jego wspomnień

Creator:

Kuk, Leszek (1951- )

Date issued/created:

2017

Resource Type:

Article : scientific review

Subtitle:

Kwartalnik Historyczny R. 124 nr 4 (2017)

Contributor:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences ; Polish Historical Society

Publisher:

Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

p. 805-820 ; Summary in English and Polish

Abstract:

Daniel Beauvois (b. 1938), an outstanding French researcher in the field of history of Poland and Eastern Europe states, has been tied to Poland and its science of history since the late 1960s. His research is focused on the former eastern territories of the pre-partitioned Polish-Lithuanian Commonwealth, especially its southern Ukrainian part. His studies led Professor Beauvois to conclusions and reflections quite different from those dominating in the Polish literature on the subject, and to the deconstruction of a traditional image of the Polish presence in this region; this, in fact, provoked resistance of Polish historians. Professor Beauvois’ autobiography, published in 2015 in French, sheds light on the evolution of his views and relationship with Polish historians.

References:

Beauvois Daniel, Histoire de la Pologne, Hatier, Paris 1995.
Beauvois Daniel, Mes pierres de lune. Essai d’autobiographie professionnelle, „Organon” 2014, 46 (Special), s. 11–147.
Beauvois Daniel, Trójkąt ukraiński. Szlachta, carat i lud na Wołyniu, Podolu i Kijowszczyźnie 1793–1914, UMCS, Lublin 2011.
Grala Hieronim, Kolonializm alla polacca, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2017, nr 4, s. 93–117.
Grala Hieronim, Rzeczpospolita szlachecka – twór kolonialny?, w: Perspektywy postkolonializmu w Polsce. Polska w perspektywie postkolonialnej, [red.] Jan Kieniewicz, „Debaty Artes Liberales” 10, 2016, s. 275–299.
Kieniewicz Stefan, Daniel Beauvois o kresach południowych (w związku z pracą D. Beauvois, Le noble, le serf et le revisor. La noblesse polonaise entre le tsarisme et les masses ukrainiennes (1831–1863), Paris-Montreux 1985, s. 365), PH 77, 1986, 4, s. 767–775.
Kuk Leszek, Francja i polskie powstania narodowe w XIX wieku, w: Wbrew królewskim aliansom. Rosja, Europa i polska walka o niepodległość w XIX wieku, [red.] Łukasz Adamski, Sławomir Dębski, Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Warszawa 2016, s. 109–137.
Perspektywy postkolonializmu w Polsce. Polska w perspektywie postkolonialnej, [red.] Jan Kieniewicz, „Debaty Artes Liberales” 10, 2016.
Pieniądz Aneta, Historycy a teoria postkolonialna – między niewiedzą, odrzuceniem i krytyką, w: Perspektywy postkolonializmu w Polsce. Polska w perspektywie postkolonialnej, [red.] Jan Kieniewicz, „Debaty Artes Liberales” 10, 2016, s. 105–117.
Po co nam Francja?, „Polski Przegląd Dyplomatyczny” 2017, 2 (69), s. 33–60.
Sowa Jan, Fantomowe ciało króla. Peryferyjne zmagania z nowoczesną formą, Universitas, Kraków 2011.
Sowa Jan, Inna Rzeczpospolita jest możliwa! Widma przeszłości, wizje przyszłości, W.A.B., Grupa Wydawnicza Foksal, Warszawa 2015.
Szeptycki Andrzej, Strategiczne partnerstwo Polski i Francji w okresie prezydentury Nicolasa Sarkozy’ego, w: Tendencje i procesy rozwojowe współczesnych stosunków międzynarodowych, red. Marcin Florian Gawrycki i in., Scholar, Warszawa 2016, s. 462–475.
Wokół kolonializmu, „Debaty IBI AL” 1, 2008.

Relation:

Kwartalnik Historyczny

Volume:

124

Issue:

4

Start page:

805

End page:

820

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:65090 ; 0023-5903 ; 10.12775/KH.2017.124.4.08

Source:

IH PAN, sygn. A.52/124/4 Podr. ; IH PAN, sygn. A.96/124/4 ; click here to follow the link

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Coverage:

pol

Rights:

Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY-ND 4.0] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY-ND 4.0 license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of History of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of History PAS

Projects co-financed by:

Objects

Similar

This page uses 'cookies'. More information