RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Motyw łez w poezji Mickiewicza : symbolika oczyszczenia i regeneracji

Creator:

Zwierzyński, Leszek

Date issued/created:

1998

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1998)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. R. M. Blüth , Psychogeneza „Snu w Dreźnie”. W: Pisma literackie. Oprac. P. Nowaczyński. Kraków 1987.
2. J. Brzozowski, Fragment lozański. Próba komentarza do wierszy ostatnich Mickiewicza. „Acta Universitatis Lodziensis”. Folia Litteraria 1991, z. 31, s. 17-42.
3. B. Dopart, Dramat Adama. O mitycznej podstawie antropologicznej koncepcji III części „Dziadów". „Ethos” 1991, nr 13/14.
4. B. Dopart, O „człowieku wiecznym". W: Balsam i trucizna. 13 tekstów o Mickiewiczu. Gdańsk 1993.
5. M. Eliade, Traktat o historii religii. Przeł. J. Wierusz-Kowalski. Łódź 1993.
6. D. Forstner, Świat symboliki chrześcijańskiej. Przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński. Warszawa 1990.
7. M. Głowiński, Mity przebrane. Kraków 1990.
8. Z. Kępiński, Mickiewicz hermetyczny. Warszawa 1980.
9. J. Kleiner, Mickiewicz. T. 2, cz. 1. Lublin 1948.
10. A. Kubale, Dziecko romantyczne. Wrocław 1984.
11. M. Maciejewski, „Kształty poetyckie i razem realne” w liryce mistycznej Słowackiego. (O dziecięcych mediach romantyzmu). W : Poetyka. Gatunek—obraz. Wrocław 1977.
12. M. Maciejewski, Mickiewiczowskie „czucia wieczności”. W zb.: Mickiewicz. Sympozjum w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Lublin 1979.
13. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 1. Oprac. Cz. Zgorzelski. Warszawa 1993.
14. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 2. Oprac. W. Florian, przy współpr. K. Górski, Cz. Zgorzelski. Warszawa 1994.
15. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 3. Oprac. Z. Stefanowska. Warszawa 1995.
16. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 4. Oprac. Z. J. Nowak. Warszawa 1995.
17. A. Mickiewicz, Dzieła. Wyd. Rocznicowe. 1898—1998. T. 5. Oprac. Z. Dokurno. Warszawa 1996.
18. I. Opacki, Mickiewiczowskie „czucie czasu". W: „W środku niebokręga". Poezja romantycznych przełomów. Katowice 1995.
19. M. Piasecka, Mistrzowie snu. Mickiewicz—Słowacki—Krasiński. Wrocław 1992.
20. M. Piwińska, Człowiek i bohater. W zb.: Problemy polskiego romantyzmu. Seria II. Red. M. Żmigrodzka. Wrocław 1974, s. 47—100.
21. J. Przyboś, Czytając Mickiewicza. Warszawa 1956.
22. R. Przybylski, Słowo i milczenie Bohatera Polaków. Studium o „Dziadach". Warszawa 1993.
23. P. Ricoeur, Symbolika zła. Przeł. S. Cichowicz, M. Ochab. Warszawa 1986.
24. D. Seweryn, O wyobraźni lirycznej Mickiewicza. Warszawa 1996.
25. Słownik teologii biblijnej. Przekł. i oprac. K. Romaniuk. Poznań 1985.
26. W. Weintraub, Poeta i prorok. Rzecz o profetyzmie Mickiewicza. Warszawa 1982.
27. Cz. Zgorzelski, Zarysy i szkice literackie. Warszawa 1988.
28. L. Zwierzyński, Gerwazy—kozioł ofiarny? W zb.: Księga w 170 rocznicę wydania „Ballad i romansów" Adama Mickiewicza. Red. J. Kolbuszewski. Wrocław 1993, s. 284-295.

Issue:

1

Start page:

39

End page:

50

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68094 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

Jan 29, 2019

Number of object content hits:

587

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85167

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information