Object

Title: Paweł Stępień, Poeta barokowy wobec przemijania i śmierci : Hieronim Morsztyn, Szymon Zimorowic, Jan Andrzej Morsztyn. Warszawa 1996

Creator:

Czyż, Antoni

Date issued/created:

1999

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki: Z. 1 (1999)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. A. Czyż, Morsztyn libertyński - poeta i Krzyż. "Teksty Drugie" 1994, nr 3, s. 66-78. ; 2. A. Czyż, Morsztyn libertyński—poeta i Krzyż. W: Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995. ; 3. A. Czyż, Rec: K. Obremski, „Psalmodia polska". Trzy studia nad poematem. Toruń 1995. „Pamiętnik Literacki” 1997, z. 2, s. 183-191. ; 4. A. Czyż, Rec: P. Urbański, Natura i łaska w poezji polskiego baroku. „Barok” 1996, nr 2 (6), s. 285-289. ; 5. A. Czyż, Światło i słowo. Egzystencjalne czytanie tekstów dawnych. Warszawa 1995. ; 6. A. Czyż, W sprawie metod interpretacji liryki dawnej. W: Władza marzeń. Studia o wyobraźni i tekstach. Bydgoszcz 1997. ; 7. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991. ; 8. M. Malicki, „Summarius wierszów" przypisywany Hieronimowi Morsztynowi i odmiany jego tekstu. „Archiwum Literackie” 1990, t. 27, s. 119-478. ; 9. P. Matywiecki, Przedmowa. W: Od początku. Antologia poezji polskiej od średniowiecza do wieku XX. Ułożył., przedm. P. Matywiecki. T. 1. Gdańsk 1997, s. 5-23. ; 10. H. Morsztyn, Światowa Rozkosz z Ochmistrzem swoim i ze dwunastą swych służebnych panien. Wyd. A. Karpiński. Warszawa 1995. ; 11. A. Nawarecki, Hieronima Morsztyna zmysłowa miłość porządku. „Ogród” 1992, nr 1(9), s. 212-234. ; 12. A. Nowicka-Jeżowa, Dyskusja z platońską koncepcją miłości w erotyce J. A. Morsztyna. W zb.: Literatura polskiego baroku. W kręgu idei. Referaty z konferencji zorganizowanej przez Katedrę Literatury Staropolskiej Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w Kazimierzu nad Wisłą 18—22 X 1993. Red. A. Nowicka-Jeżowa, M. Hanusiewicz, A. Karpiński. Lublin 1995, s. 413-437. ; 13. A. Nowicka-Jeżowa, Morsztyn i Marino—poeci dwóch kultur. „Barok” 1994, nr 1, s. 31-48. ; 14. B. Otwinowska, „Concors discordia" Sarbiewskiego w teorii konceptyzmu. „Pamiętnik Literacki” 1968, z. 3, s. 81-110. ; 15. K. Płachcińska, Logika układu. (Ze studiów nad „Roksolankami" Szymona Zimorowica). W zb.: Wśród zagadnień polskiej literatury barokowej. Red. Z. J. Nowak. T. 1. Katowice 1980. ; 16. S. S. Szemiot, Sumariusz wierszów. Z rękopisu wyd. i oprac. M. Korolko. Warszawa 1981. ; 17. P. Urbański, Natura i łaska w poezji polskiego baroku. Kielce 1996. ; 18. K. Ziemba, Jan Kochanowski jako poeta egzystencji. Prolegomena do interpretacji „Trenów". Warszawa 1994. ; 19. S. Zimorowic, Roksolanki. Oprac. L. Ślękowa. BN I 73. Wrocław 1983.

Issue:

1

Start page:

197

End page:

201

Detailed Resource Type:

Review

Format:

application/pdf

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:68218 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Object collections:

Last modified:

Aug 27, 2020

In our library since:

Feb 1, 2019

Number of object content hits:

181

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/85550

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information