Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Dwie odmiany liryki osobistej w utworach pijarów doby Oświecenia : Marcina Eysymonta "Job z gruntu nieszczęśliwy" i Piotra Celestyna Tyszyńskiego "Duma w starości"

Twórca:

Bogdziewicz, Henryk

Data wydania/powstania:

2000

Typ zasobu:

Tekst

Inny tytuł:

Pamiętnik Literacki: Z. 3 (2000)

Wydawca:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Warszawa

Opis:

Streszcz. ang. ; Zadanie finansowane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu Działalność upowszechniająca naukę 2018-2019: "Pamiętnik Literacki" – zwiększenie potencjału naukowego, poziomu umiędzynarodowienia i stopnia oddziaływania pisma przez efektywne upowszechnianie w Internecie

Bibliografia:

1. J. Archutowski, Sługa Jahwy w Księdze Izajasza Proroka. Kraków 1923.
2. K. Bartoszewski, J. Zbiciak, Ars moriendi. Hasło w: Encyklopedia katolicka. Red. F. Gryglewicz. T. 1. Lublin 1973, s. szpalty 950-951.
3. M. Dahood, Proverbs and Northwest Semitic Philology. Rome 1963.
4. E. Ehrlich, Analiza literacka Ps 29. Przyczynek metodologiczny do egzegezy tekstów poetyckich Starego Testamentu. „Studia Warmińskie” 1975.
5. M. van Esbroeck, Hermeneutik, Strukturalismus und Exegese. München 1968.
6. M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Red. J. Sławiński. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1989.
8. E. Koenig, Die poesie des Alten Testament. Leipzig 1965.
9. O. Kopczyński, O tłumaczeniu. W: Gramatyka dla szkół narodowych na klasę I. Warszawa 1778.
10. T. Kostkiewiczowa, Duma. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1991, s. 85-88.
11. J. Meisner, Być takimi, jakimi przewidział nas Bóg. Rozważania o Matce Bożej. Tł. H. Bogdziewicz. Rzeszów 1997.
12. Motywy religijne w twórczości pisarzy polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Lublin 1995.
13. K. Narbutt, Logika, czyli rozważania i rozsądzania rzeczy nauka [...]. Wilno 1769.
14. Oświeceni o literaturze. Wypowiedzi pisarzy polskich 1740-1800. Oprac. T. Kostkiewiczowa, Z. Goliński. T. 1. Warszawa 1993.
15. M. Peter, Wykład Pisma Świętego Starego Testamentu. Poznań 1970.
16. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekładzie polskim J. Wujka. Tekst poprawili oraz wstępami i krótkim komentarzem opatrzyli: Stary Testament - S. Styś, Nowy Testament - J. Rostworowski. Kraków 1935.
17. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Oprac. zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-Warszawa 1980.
18. J. Pryszmont, Historia teologii moralnej. Warszawa 1987.
19. L. J. Rogier, G. de Bertier de Sauvigny, J. Hajjar, Historia Kościoła. T. 4: 1715-1848. Przeł. T. Szafrański. Warszawa 1987.
20. J. J. Rousseau, Wyznania. (Wybór). Przeł. T. Żeleński (Boy). Oprac. E. Rzadkowska. BN II 192. Wrocław 1978.
21. S. Sawicki, Poetyka, interpretacja, sacrum. Warszawa 1981.
22. L. A. Schoekel, Estudios de Poetica Hebrea. Barcelona 1963.
23. A. Thiébaut, Pielgrzymka do grobu Jana Jakuba Russo w Ermenonwilu. Aneks: Rozmowa Russo z samym sobą. Przez A. Klimaszewskiego. Oprac. E. Rzadkowska. BN II 212. Wrocław 1983.
24. F. Villon, Wielki Testament. Przekł., wstęp T. Żeleński (Boy). Warszawa 1954.
25. R. Wellek, A. Warren, Teoria literatury. Przekł., red., posł. M. Żurowski. Warszawa 1976.
26. M. Włodarski, Obraz i słowo. Kraków 1991.
27. Cz. Zgorzelski, Duma-poprzedniczka ballady. Toruń 1949.
28. J. Ziętarska, Etyka-estetyka-filologia. U źródeł dawnej myśli translatorskiej. W zb.: Przekład literacki. Teoria. Historia. Współczesność. Red. A. Nowicka-Jeżowa, D. Knysz--Tomaszewska. Warszawa 1997, s. 29-39.
29. J. Ziętarska, Przekład-adaptacja. Hasło w: Słownik literatury polskiego oświecenia. Red. T. Kostkiewiczowa. Wyd. 2, poszerzone i poprawione. Wrocław 1991, s. 478-484.
30. J. Ziętarska, Sztuka przekładu w poglądach literackich polskiego oświecenia. Wrocław 1969.
31. P. Żbikowski, Klasycyzm postanisławowski. Doktryna estetycznoliteracka. Warszawa 1984.
32. P. Żbikowski, Poezje więzienne Hugona Kołłątaja. Studia i teksty. Wrocław 1993.

Zeszyt:

3

Strona pocz.:

95

Strona końc.:

116

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł naukowy oryginalny

Format:

application/octet-stream

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:71117 ; 0031-0514

Źródło:

IBL PAN, sygn. P.I.280 ; IBL PAN, sygn. P.I.30 ; kliknij tutaj, żeby przejść

Język:

pol ; eng

Prawa:

Prawa zastrzeżone - dostęp nieograniczony

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. Korzystanie dozwolone w zakresie określonym przez przepisy o dozwolonym użytku.

Digitalizacja:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Biblioteka Instytutu Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego ; Działalność upowszechniająca naukę (DUN)

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2 paź 2020

Data dodania obiektu:

15 maj 2019

Liczba pobrań / odtworzeń:

108

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/86088

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie RDFa:

RDFa

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji