Object

Title: "A trwanie twoje jest, jak śmierć, na zawsze - coraz straszniejsze i krwawsze..." : modernistyczny wizerunek Salome

Creator:

Trześniowski, Dariusz

Date issued/created:

2001

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. R. Ambelain, Jezus. Największa tajemnica templariuszy. Przeł. K. Feken. Warszawa 1993.
2. P. Calvocoressi, Kto jest kim w „Biblii”. Przeł. J.Jarniewicz. Łódź 1992.
3. G. Carille, Salome. W: H. H. Hofstäter, Symbolizm. Przeł. S. Błaut. Warszawa 1987.
4. Dictionary of the Bibie. Ed. J. Hastings. Edinburgh b.r.
5. L. Eustachiewicz, Dramaturgia Młodej Polski. Próba monografii dramatu z lat 1890-1918. Warszawa 1986.
6. Ewangelia Tomasza. W zb.: Apokryfy „Nowego Testamentu”. Pod red. M. Starowieyski. T. 1: Ewangelie apokryficzne. Cz. 1. Lublin 1986.
7. Ewangelia według Egipcjan. W zb.: Apokryfy „Nowego Testamentu”. Pod red. M. Starowieyski. T. 1: Ewangelie apokryficzne. Cz. 1. Lublin 1986.
8. G. Flaubert, Herodiada. W: Trzy opowieści. Przeł. J.Rogoziński. Warszawa 1969.
9. J. Flawiusz, Dzieje dawnego Izraela. Przeł. Z. Kubiak, J. Radożycki. Wstęp E. Dąbrowski, W. Malej. Komentarz J. Radożycki. Warszawa 1997.
10. W. Fowlie, Hérodiade. W: Mallarmé. With forteen line drawings by H. Matisse. Wyd. 3. Chicago-London 1970.
11. W. Grubiński, Księżniczka żydowska. Warszawa 1927.
12. W. Gutowski, Nagie dusze i maski. O młodopolskich mitach miłości. Kraków 1992.
13. W. Gutowski, Wobec „śmierci Boga". Sytuacje młodopolskie. „Roczniki Humanistyczne” 1997, t. 45, z. 1, s. 151-164.
14. W. Gutowski, Wstęp w: O. Wilde, Salome. Tł. W. Fromowicz. Il. A. Beardsley. [Wstęp W. Gutowski], Bydgoszcz 1992.
15. J.-K. Huysmans, Na wspak. Przeł. i wstęp J. Rogoziński. Warszawa 1976.
16. W. Kaczmarek, Dekadencka wizja katastrofy: „ Uczta Herodiady". W: Złamane pieczęcie Księgi. Inspiracje biblijne w dramaturgii Młodej Polski. Lublin 1999.
17. J. Kasprowicz, Chrystus. W: Dzieła. Pod red. S. Kołaczkowski. T. 2. Kraków 1930.
18. J. Kasprowicz, Ginącemu światu. Lwów 1901.
19. J. Kasprowicz, Salome. W: Wybór poezji. Oprac. J. J. Lipski. Wyd. 3. BN I 120. Wrocław 1990.
20. J. Kasprowicz, Uczta Herodiady. Lwów 1905.
21. J. Kasprowicz, Uczta Herodiady. W: Dzieła. Pod red. S. Kołaczkowski. T. 12. Kraków 1930.
22. M. Konopnicka, Atta Troll. Sen nocy letniej. Warszawa 1887.
23. B. de Kornitz, Salome: Virgin or Prostitute. New York 1953.
24. W. Kozicki, W gaju Akademosa. Lwów 1912.
25. E. Krause, Ryszard Strauss. Człowiek i dzieło. Przeł. K. Bula. Posł. B. Pociej. Kraków 1983.
26. E. Kuryluk, Salome, albo o rozkoszy. O grotesce w twórczości Aubreya Beardsleya. Kraków 1976.
27. E. Kuryluk, Wiedeńska apokalipsa. Eseje o sztuce i literaturze wiedeńskiej około 1900. Kraków 1974.
28. J. Laforgue, Moralités légendaires. Ed. P. Pia. Paris 1977.
29. Larousse au XXe siecle. T. 1. Paris b.r.
30. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1878-1891. Warszawa 1967.
31. J. J. Lipski, Twórczość Jana Kasprowicza w latach 1891-1906. Warszawa 1975.
32. List Heroda do Piłata. W zb.: Apokryfy „Nowego Testamentu”. Pod red. M. Starowieyski. T. 1: Ewangelie apokryficzne. Cz. 2. Lublin 1986.
33. J. Lorentowicz, Dwadzieścia lat teatru. T. 4. Warszawa 1929.
34. S. Mallarmé, Noces d ’Hèrodiade. Paris 1959.
35. S. Mallarmé, Poésies. Anecdotes ou Poèmes. Pages diverses. Ed. établie, préfacée et annotée par D. Leuwers. B.m. 1977.
36. S. Mallarmé, Wybór poezji. Red. A. Ważyk. Warszawa 1980.
37. B. Marchal, Lecture de Mallarmé. Poésies - Igitur. Le coup de dès. B.m. 1985.
38. R. Mazurkiewicz, Tradycja świętojańska w literaturze staropolskiej. Kraków 1993.
39. H. Mynarek, Jezus i kobiety. Miłosne życie Nazarejczyka. Przeł. N. Niewiadomski. Gdynia 1995.
40. J. Ortega y Gasset, Portret Salome. W: Szkice o miłości. Przeł. K. Kamyszew. Warszawa 1989.
41. J. Paladihle, Gustave Moreau. Paris 1971.
42. Pistis Sophia. Ed. C. Schmidt. Transl. V. Macdermot. W zb.: Nag Hammadi Studies. Leiden 1978.
43. M. Podraza-Kwiatkowska, Salome i Androgyne. Mizoginizm a emancypacja. W: Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Wyd. 2. Kraków 1994.
44. Podręczna encyklopedia biblijna. Pod red. E. Dąbrowski. T. 2. Poznań 1960.
45. M. Praz, Zmysły, śmierć i diabeł w literaturze romantycznej. Przeł. K. Żaboklicki. Wstęp M. Brahmer. Warszawa 1966.
46. B. Reizow, Flaubert. Przeł. J. Jędrzejewicz. Warszawa 1961.
47. E. Renan, Żywot Jezusa. Przeł. A. Niemojewski. Łódź 1991.
48. P. Skarga, Żywoty świętych Starego i Nowego Zakonu. Na każdy dzień przez cały rok. T. 8. Kraków 1882.
49. M. Stala, Ponad przepaścią. W: Pejzaż człowieka. Młodopolskie myśli i wyobrażenia o duszy, duchu i ciele. Kraków 1994.
50. M. Stykowa, Dzieje sceniczne i recepcja krytyczna „ Na Wzgórzu Śmierci ” oraz „Uczty Herodiady" Jana Kasprowicza. W zb.: Dramat biblijny Młodej Polski. Red. S. Kruk. Wrocław 1992.
51. H. Sudermann, Jan Chrzciciel (Joannes). Tł. J. Kasprowicz. Złoczów 1900.
52. A. Szandlerowski, Confiteor. W: Pisma. Przedm. J. Jankowski. T. 2. Warszawa 1912.
53. D. Trześniowski, Dramat mistyczny Antoniego Szandlerowskiego. W zb.: Dramat biblijny Młodej Polski. Red. S. Kruk. Wrocław 1992.
54. A. Urbański, Atta Troll. Złoczów [1901].
55. P.- O. Walzer, Essai sur Mallarmé. Paris 1963.
56. O. Wilde, Salome. Paryż 1893.
57. O. Wilde, Salome. Przekł. W. Fromowicz. Kraków 1904.
58. O. Wilde, Salome. Tł. W. Fromowicz. Il. A. Beardsley. [Wstęp W. Gutowski], Bydgoszcz 1992.
59. O. Wilde, Salome: tragedya w jednym akcie. Wstęp., przekł. z ang. L. Choromański. Warszawa 1914.
60. W. Wolski, Asceta i Salomy. Warszawa 1911.
61. H. G. Zagona, The Legend of Salome and the Principle of Art for Arts Sake. Geneve-Paris 1960.
62. K. Zawistowska, Herodiada. W: Poezje. Przedm. Z. Przesmycki-Miriam. Kraków 1903.
63. K. Zawistowska, Herodiada. W: Utwory zebrane. Oprac. L. Kozikowska-Kowalik. Kraków 1982.
64. J. Żuławski, Z Monachium. „Salome” Oskara Wilde'a. W: Eseje. Wybór J. Żuławski. Wstęp J. Kreczmar. Warszawa 1960.

Issue:

1

Start page:

7

End page:

31

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123353 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 6, 2020

Number of object content hits:

36

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86455

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information