Object

Title: "Czas wzbogacony" w późnej liryce Aleksandra Wata

Creator:

Przymuszała, Beata

Date issued/created:

2001

Resource type:

Text

Subtitle:

Pamiętnik Literacki, Z. 1 (2001)

Publisher:

Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk

Place of publishing:

Warszawa

Description:

Abstract eng.

References:

1. Th. W. Adorno, O tradycji. W: Sztuka i sztuki. Wybór esejów. Przeł. K. Krzemień-Ojak. Wybór i wstęp K. Sauerland. Warszawa 1990.
2. H. Arendt, Eichmann w Jerozolimie. Rzecz o banalności zła. Przeł. A. Szostakiewicz. Wyd. 2. Kraków 1987.
3. J. Błoński, Mikołaj Sęp Szarzyński a początki polskiego baroku. Wyd. 2, uzup. Kraków 1996.
4. J. Borowski, Męczennik własnej konwersji - świadectwo „porażonej" wiary. (O doświadczeniu sacrum w poezji Aleksandra Wata). „Roczniki Humanistyczne” 1993, t. 39/40 (1991/1992), z. 1, s. 19-45.
5. J. Brodski, Muza żałoby. Przeł. K. Tarnowska, A. Konarek. W: Śpiew wahadła. [Eseje]. „Zeszyty Literackie” 1996, nr 55, s. 26-37.
6. A. Cieński, Esencje jego czarne. „Odra” 1958, nr 4, s. 4.
7. P. Czapliński, Śmierć, czyli o niedoskonałości. W zb.: Czytanie Herberta. Red. P. Czapliński, P. Śliwiński, E. Wiegandt. Poznań 1995, s. 49-64.
8. K. Dybciak, Poetycka fenomenologia człowieka religijnego. (O twórczości Karola Wojtyły). W zb.: Sacrum w literaturze. Red. J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Wyd.2. Lublin 1983, s. 149-166.
9. Th. S. Eliot, Tradycja i talent indywidualny. W: Szkice literackie. Red., wybór, przedm. i przypisy W. Chwalewik. Warszawa 1963.
10. M. Eustachiewicz, Z recepcji baroku w poezji polskiej po roku 1956. W zb.: Z badań nad polską tradycją literacką. Red. J. Łukasiewicz. Wrocław 1993, s. 7-63.
11. A. Fiut, Uwierzytelnić swą nieprzynależność. W zb.: Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata. Studia. Red. W. Ligęza. Kraków 1992, s. 17-32.
12. M. Głowiński, Medytacje. Hasło w: M. Głowiński, T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Słownik terminów literackich. Pod red. J. Sławiński. Wyd. 2, poszerz. i popr. Wrocław 1989, s. 296.
13. D. Gostyńska, Retoryka iluzji. Koncept w poezji barokowej. Warszawa 1991.
14. K. Grzybowska, Przeciwko przepisom . „Życie Literackie” 1958, nr 11, s. 8.
15. M. Heidegger, Hölderlin i istota poezji. Przeł. K. Michalski. „Twórczość” 1976, nr 5, s. 91-101.
16. Cz. Hernas, Dziedzictwo i analogie. „Znak” 1995, nr 7, s. 85-89.
17. F. Hölderlin, Wiersze. Wrocław 1982.
18. Z. Jarosiński, Literatura lat 1945-1975. Warszawa 1996.
19. W. Kopaliński, Słownik symboli. Warszawa 1991.
20. W. Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych. Wyd. 20. Warszawa 1990.
21. M. Kozielski, Czerń, śmierć i ciemność. „NaGłos” 1991, nr 5, s. 27-46.
22. Z. Kubiak, Mitologia Greków i Rzymian. Warszawa 1997.
23. J. Kwiatkowski, Magia poezji. O poetach polskich XX wieku. Wybór M. Podraza-Kwiatkowska, A. Łebkowska. Posł. M. Stala. Kraków 1997.
24. A. Legeżyńska, Dom i poetycka bezdomność w liryce współczesnej. Warszawa 1996.
25. W. Ligęza, „Homo patiens” Aleksandra Wata. „Znak” 1991, nr 2, s. 17-24.
26. W. Ligęza, Poezja jako czytanie znaków. W zb.: Pamięć głosów. O twórczości Aleksandra Wata. Studia. Red. W. Ligęza. Kraków 1992, s. 7-15.
27. J. J. Lipski, Noc ciemna. „Twórczość” 1963, nr 4, s. 58-60.
28. G. E. R. Lloyd, Czas w myśli greckiej. Tł. B. Chwedeńczuk. W zb.: Czas w kulturze. Wybór, oprac., wstęp A. Zajączkowski. Warszawa 1988, s. 207-259.
29. J. Łukasiewicz, W Dwudziestoleciu. (O poezji Aleksandra Wata). „Pismo” 1981, nr 5/6, s. 9-24.
30. J. Łukasiewicz, „Wiersze śródziemnomorskie" - obrzęd ofiary. W: Oko poematu. Wrocław 1991.
31. H. Markiewicz, A. Romanowski, Skrzydlate słowa. Warszawa 1990.
32. W. Markowska, Mity Greków i Rzymian. Warszawa 1968.
33. T. Michałowska, Poetyka i poezja. Studia i szkice staropolskie. Warszawa 1982.
34. Cz. Miłosz, Piasek w klepsydrze. W: Ogród nauk. Lublin 1991.
35. A. Neher, Wizja czasu i historii w kulturze żydow skiej. W zb.: Tł. B. Chwedeńczuk. W zb.: Czas w kulturze. Wybór, oprac., wstęp A. Zajączkowski. Warszawa 1988, s. 261-290.
36. M. Olbromski, Czarodziejska kula. Inspiracje antyczne w powojennej liryce Aleksandra Wata. „Zeszyty Naukowe KUL” 1986, nr 3/4, s. 45-66.
37. J. Parandowski, Mitologia. Warszawa 1959.
38. G. Pattaro, Pojmowanie czasu w chrześcijaństwie. Tł. B. Chwedeńczuk. W zb.: Czas w kulturze. Wybór, oprac., wstęp A. Zajączkowski. Warszawa 1988, s. 291-329.
39. A. Pawełczyńska, Czas człowieka. Warszawa 1986.
40. J. Pieszczachowicz, Wygnaniec w labiryncie XX wieku. W: Wygnaniec w labiryncie XX wieku. Poetyckie rodowody z Dwudziestolecia. Kraków 1994.
41. K. Pietrych, Obraz natury w „Pieśniach wędrowca" Aleksandra Wata. „Prace Polonistyczne” 1992, t. 46 (1990), s. 73-87.
42. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. W przekł. z języków oryginalnych. Oprac. Zespół Biblistów Polskich [...]. Biblia Tysiąclecia. Wyd. 3, popr. Poznań-Warszawa 1980.
43. M. Podraza-Kwiatkowska, Symbolizm i symbolika w poezji Młodej Polski. Teoria i praktyka. Wyd. 2. Kraków 1994.
44. S. Sawicki, Sacrum w literaturze. W zb.: Sacrum w literaturze. Red. J. Gotfryd, M. Jasińska-Wojtkowska, S. Sawicki. Wyd.2. Lublin 1983, s. 13-26.
45. Stary Testament. Historia zbawienia. Paryż 1987.
46. W. Tatarkiewicz, Historia filozofii. T. 1. Warszawa 1993.
47. J. Tischner, Wiązania nadziei. W: Świat ludzkiej nadziei. Wybór szkiców filozoficznych 1966-1975. Wyd. 3. Kraków 1994.
48. T. Tyczyński, Powrót Wata. „Krytyka” 1992, nr 39, s. 265-269.
49. D. Urbańska, Wiersz wolny. Próba charakterystyki systemowej. Warszawa 1995.
50. T. Venclova, Aleksander Wat obrazoburca. Przeł. J. Goślicki. Kraków 1997.
51. A. Wat, Antyzoil, albo rekolekcje na koniec roku. Cz. 2. „Kuźnica” 1948, nr 7, s. 3-5; 9.
52. A. Wat, Dziennik bez samogłosek. Oprac. K. Rutkowski. Warszawa 1990.
53. A. Wat, Mój wiek. Pamiętnik mówiony. Rozm. przepr. i przedm. Cz. Miłosz. Do druku przygot. L. Ciołkoszowa. T. 1-2. Warszawa 1990.
54. A. Wat, O przetłumaczalności utworów poetyckich. „Literatura na Świecie” 1983, nr 7, s. 322-336.
55. A. Wat, Poezje zebrane. Oprac. A. Micińska, J. Zieliński. Kraków 1992.
56. S. Weil, Świadomość nadprzyrodzona. Wybór myśli. Przeł. A. Olędzka-Frybesowa. Wyd. 3. Wybór i oprac. A. Wielowieyski. Warszawa 1996.
57. M. Wojdyło, Malarstwo i kolor w poezji Aleksandra Wata. „Ruch Literacki” 1985, nr 2, s. 109-125.
58. K. Zajas, Miłosz i filozofia. Kraków 1997.
59. J. Zieliński, Spowiedź syna królewskiego. „Twórczość” 1984, nr 3, s. 77-88.
60. I. Ziemiński, Śmierć Jezusa z Nazaretu. „Znak” 1994, nr 7, s. 83-95.
61. Z. Żygulski, Fryderyk Hölderlin (1770-1843). Wrocław 1964.

Issue:

1

Start page:

137

End page:

159

Detailed Resource Type:

Article : original article

Format:

application/octet-stream

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:123358 ; 0031-0514

Source:

IBL PAN, call no. P.I.280 ; IBL PAN, call no. P.I.30 ; click here to follow the link

Language:

pol ; eng

Rights:

Rights Reserved - Free Access

Terms of use:

Copyright-protected material. May be used within the limits of statutory user freedoms

Digitizing institution:

Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences

Original in:

Library of the Institute of Literary Research PAS

Projects co-financed by:

Ministry of Science and Higher Education ; Activities popularizing science (DUN)

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Oct 2, 2020

In our library since:

May 6, 2020

Number of object content hits:

27

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/86460

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information