RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Activities of the Nature Conservation Commitee of the Polish Academy of Sciences in 1991-1999

Creator:

Wuczyński, Andrzej

Date issued/created:

2000

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; bibliografia na stronach 114-116 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

1. Anonymus 1994. Przyrodnicze aspekty melioracji wodnych. T. 1-2, Zesz. Nauk. AR, Wrocław, 246: 251+198.
2. Dąbrowska-Prot E. 1999. XXV sympozjum na temat „Rola owadów w funkcjonowaniu biocenoz Białowieskiego Parku Narodowego i innych terenów chronionych” (Białowieża, 15-17 IX 1998 r.). Wiad. Ekol. 4, 1: 83-84.
3. Fabijanowski J. 1978. Komitet Naukowy Ochrony Przyrody i Jej Zasobów PAN i kierunki jego działalności. Chrońmy Przyr. Ojcz. 34, 2: 11-22.
4. Głowaciński Z. 1992. Z działalności Komitetu Ochrony Przyrody PAN w kadencjach 1981-1983 i 1984-1987. W: Czynna ochrona zwierząt (red. Olaczek R., Tomiałojć L.). PWN, Warszawa, s. 137-143.
5. Grzywacz A., Tomiałojć L. 1997. Uchwała Komitetów Polskiej Akademii Nauk - Nauk Leśnych i Ochrony Przyrody - w sprawie przyszłości Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 53, 6: 72-73, także Przegląd Leśniczy (październik 1997) i Przyroda Polska.
6. Kulesza M. 1988. Społeczny projekt ustawy o ochronie przyrody (1980-1983). W: Problemy ochrony polskiej przyrody (red. Olaczek B., Zarzycki K.). Komitet Ochrony Przyrody PAN, PWN, Warszawa.
7. Ławrynowicz M. 1992. Działalność Komitetu Ochrony Przyrody PAN w latach 1987-1991. W: Czynna ochrona zwierząt (red. Olaczek R., Tomiałojć L.). PWN, Warszawa, s. 145-148.
8. Nowicki M. 1993. Strategia ekorozwoju Polski. Ministerstwo OŚZNiL, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa.
9. Ochrona... 1993. Ochrona przyrody na obszarach leśnych - opinie i wnioski Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Za Komitet: Tomiałojć L., Jakubiec Z.). Maszynopis, 5-6. lutego 1993.
10. Olaczek B., Zarzycki K. 1985. Program rozwoju do roku 2000 nauki o ochronie przyrody. Kosmos 34, 3: 473-484.
11. Olaczek R., Tomiałojć L. (red.) 1992. Czynna ochrona zwierząt. PWN, Warszawa.
12. Ryszkowski L., Bałazy S. 1991. Strategia ochrony żywych zasobów przyrody w Polsce. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań.
13. Strategia... 1999. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (projekt z dn. 30.07.1999). Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego, Wrocław.
14. Struktura... 1992. „Struktura i funkcjonowanie Ministerstwa Ochrony Środowiska”. List otwarty, sygn. przez L. Tomiałojcia i Z. Jakubca (5 grudnia 1992).
15. Światowa Strategia Ochrony Przyrody 1980. Tłum. R. Olac zek, LOP.
16. Tomiałojć L. (red.) 1993. Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Wyd. IOP PAN, Kraków.
17. Tomiałojć L. (red.) 1995. Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. Wyd. IOP PAN, Kraków.
18. Tomiałojć L. 1996. Fałszywy obraz ochrony przyrody. Chrońmy Przyr Tomiałojć L. (red.) 1995. Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. Wyd. IOP PAN, Kraków.
19. Tomiałojć L. 1997. W czym tkwi sedno sporu naszego leśnictwa z ochroną przyrody. Przegląd Leśniczy, luty 1997.
20. Tomiałojć L. 1998. The Nature Conservation Committee of the Polish Academy of Sciences (NCC of PAS). Newsletter Central and Eastern Europe IUCN 13 (26): 8-9.
21. Tomiałojć L. 1999. Czy nadal chcemy w Polsce realizować zasadę ekorozwoju? Zielona Alternatywa 2 (21): 30-31.
22. Tomiałojć L., Przybylski T. 1995. Ochrona przyrody w Polsce - ocena dyscypliny naukowej. W: Nauka w Polsce w ocenie komitetów naukowych PAN. T. 2: 99-121, Warszawa.
23. Tomiałojć L., Wuczyński A. 1999. Organizacyjne, prawne i finansowe problemy ochrony przyrody. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55, 5: 70-78.
24. Wuczyński A. w druku. 40 lat działalności Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Mater. z sympozjum „Naukowe i techniczne problemy ochrony przyrody w Polsce” (red. Olaczek R.), Łódź, 22-24 VI 1998.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

56

Issue:

1

Start page:

102

End page:

116

Detailed Resource Type:

Article : others noncitable

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70519

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 9, 2021

In our library since:

Apr 23, 2019

Number of object content hits:

31

Number of object content views in PDF format

32

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/89317

Show description in RDF format:

RDF

Show description in RDFa format:

RDFa

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information