Object

Title: Activities of the Nature Conservation Commitee of the Polish Academy of Sciences in 1991-1999

Creator:

Wuczyński, Andrzej

Date issued/created:

2000

Resource Type:

Article : others noncitable

Publisher:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; bibliografia na stronach 114-116 ; ISSN 0009-6172

References:

1. Anonymus 1994. Przyrodnicze aspekty melioracji wodnych. T. 1-2, Zesz. Nauk. AR, Wrocław, 246: 251+198. ; 2. Dąbrowska-Prot E. 1999. XXV sympozjum na temat „Rola owadów w funkcjonowaniu biocenoz Białowieskiego Parku Narodowego i innych terenów chronionych” (Białowieża, 15-17 IX 1998 r.). Wiad. Ekol. 4, 1: 83-84. ; 3. Fabijanowski J. 1978. Komitet Naukowy Ochrony Przyrody i Jej Zasobów PAN i kierunki jego działalności. Chrońmy Przyr. Ojcz. 34, 2: 11-22. ; 4. Głowaciński Z. 1992. Z działalności Komitetu Ochrony Przyrody PAN w kadencjach 1981-1983 i 1984-1987. W: Czynna ochrona zwierząt (red. Olaczek R., Tomiałojć L.). PWN, Warszawa, s. 137-143. ; 5. Grzywacz A., Tomiałojć L. 1997. Uchwała Komitetów Polskiej Akademii Nauk - Nauk Leśnych i Ochrony Przyrody - w sprawie przyszłości Puszczy Białowieskiej. Chrońmy Przyr. Ojcz. 53, 6: 72-73, także Przegląd Leśniczy (październik 1997) i Przyroda Polska. ; 6. Kulesza M. 1988. Społeczny projekt ustawy o ochronie przyrody (1980-1983). W: Problemy ochrony polskiej przyrody (red. Olaczek B., Zarzycki K.). Komitet Ochrony Przyrody PAN, PWN, Warszawa. ; 7. Ławrynowicz M. 1992. Działalność Komitetu Ochrony Przyrody PAN w latach 1987-1991. W: Czynna ochrona zwierząt (red. Olaczek R., Tomiałojć L.). PWN, Warszawa, s. 145-148. ; 8. Nowicki M. 1993. Strategia ekorozwoju Polski. Ministerstwo OŚZNiL, Agencja Reklamowo-Wydawnicza A. Grzegorczyk, Warszawa. ; 9. Ochrona... 1993. Ochrona przyrody na obszarach leśnych - opinie i wnioski Komitetu Ochrony Przyrody PAN (Za Komitet: Tomiałojć L., Jakubiec Z.). Maszynopis, 5-6. lutego 1993. ; 10. Olaczek B., Zarzycki K. 1985. Program rozwoju do roku 2000 nauki o ochronie przyrody. Kosmos 34, 3: 473-484. ; 11. Olaczek R., Tomiałojć L. (red.) 1992. Czynna ochrona zwierząt. PWN, Warszawa. ; 12. Ryszkowski L., Bałazy S. 1991. Strategia ochrony żywych zasobów przyrody w Polsce. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań. ; 13. Strategia... 1999. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego (projekt z dn. 30.07.1999). Urząd Marszałkowski Woj. Dolnośląskiego, Wrocław. ; 14. Struktura... 1992. „Struktura i funkcjonowanie Ministerstwa Ochrony Środowiska”. List otwarty, sygn. przez L. Tomiałojcia i Z. Jakubca (5 grudnia 1992). ; 15. Światowa Strategia Ochrony Przyrody 1980. Tłum. R. Olac zek, LOP. ; 16. Tomiałojć L. (red.) 1993. Ochrona przyrody i środowiska w dolinach nizinnych rzek Polski. Wyd. IOP PAN, Kraków. ; 17. Tomiałojć L. (red.) 1995. Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. Wyd. IOP PAN, Kraków. ; 18. Tomiałojć L. 1996. Fałszywy obraz ochrony przyrody. Chrońmy Przyr Tomiałojć L. (red.) 1995. Ekologiczne aspekty melioracji wodnych. Wyd. IOP PAN, Kraków. ; 19. Tomiałojć L. 1997. W czym tkwi sedno sporu naszego leśnictwa z ochroną przyrody. Przegląd Leśniczy, luty 1997. ; 20. Tomiałojć L. 1998. The Nature Conservation Committee of the Polish Academy of Sciences (NCC of PAS). Newsletter Central and Eastern Europe IUCN 13 (26): 8-9. ; 21. Tomiałojć L. 1999. Czy nadal chcemy w Polsce realizować zasadę ekorozwoju? Zielona Alternatywa 2 (21): 30-31. ; 22. Tomiałojć L., Przybylski T. 1995. Ochrona przyrody w Polsce - ocena dyscypliny naukowej. W: Nauka w Polsce w ocenie komitetów naukowych PAN. T. 2: 99-121, Warszawa. ; 23. Tomiałojć L., Wuczyński A. 1999. Organizacyjne, prawne i finansowe problemy ochrony przyrody. Chrońmy Przyr. Ojcz. 55, 5: 70-78. ; 24. Wuczyński A. w druku. 40 lat działalności Komitetu Ochrony Przyrody PAN. Mater. z sympozjum „Naukowe i techniczne problemy ochrony przyrody w Polsce” (red. Olaczek R.), Łódź, 22-24 VI 1998.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

56

Issue:

1

Start page:

102

End page:

116

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:70519

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Jul 24, 2019

In our library since:

Apr 23, 2019

Number of object content hits:

13

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/89317

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information