Object

Title: Areas of special floristical values in the Rybnik Plateau

Creator:

Urbisz, Andrzej

Date issued/created:

2003

Resource Type:

Article

Publisher:

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; bibliografia na stronach 41-42 ; ISSN 0009-6172

References:

Bernacki L., Nowak T., Urbisz An., Urbisz Al., Tokarska-Guzik B. 2000. Rośliny chronione, zagrożone i rzadkie województwa śląskiego. Acta Biologica Silesiana 35(52): 78-107, Uniwersytet Śląski, Katowice.
Cabała S. 1990. Zróżnicowanie i rozmieszczenie zbiorowisk leśnych na Wyżynie Śląskiej. Prac. Nauk. UŚ nr 1068. Katowice.
Celiński F., Cabała S., Wika S., Babczyńska-Sendek B. 1982. Nowe stanowiska rzadkich roślin naczyniowych na Górnym Śląsku i terenach przyległych. Cz. V. Zesz. Przyr. OTPN 21: 3-11.
Celiński F., Czylok A., 1995. Różnorodność biologiczna i przyrodniczo-krajobrazowa „Uroczyska Głębokie Doły” koło Rybnika. Scripta Rudensia 5. PK CKKRW. Rudy Wielkie.
Czudek A. 1929. Osobliwości i zabytki przyrody województwa śląskiego. Państwowa Rada Ochrony Przyrody 19: 1-79. Kraków.
Domański R., Stebel An., Stebel A. 1997. Materiały do flory chronionych i zagrożonych roślin naczyniowych południowej części województwa katowickiego. Cz. II. Gatunki zagrożone i rzadkie. Archiwum Ochrony Środowiska 23(1-2): 223-233.
Fiek E. 1881. Flora von Schlesien preussischen und osterreichischen Antheils. J. U. Kerns Verl. Breslau.
Kondracki J. 1988. Geografia fizyczna Polski. PWN Warszawa.
Kozłowska A. 1936. Szata roślinna województwa śląskiego. Inst. Śl. Katowice.
Krotoski T. 1996. Długosz królewski Osmunda regalis na Płaskowyżu Rybnickim. Chrońmy Przyr. Ojcz. 1: 67-69.
Krotoski T. 2001. Nowe stanowiska roślin chronionych i rzadkich stwierdzone na Płaskowyżu Rybnickim i terenach przyległych w latach 1996-2000. Scripta Rudensia 11: 59-64. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Rudy Wielkie.
Kuśka A. 1994. Wartości przyrodnicze uroczyska „Buk” w Rudach. Kształt. środ. geogr. i ochr. przyr. na terenach uprz. i zurban. 14: 49-54. WBiOŚ WNoZ UŚ Katowice-Sosnowiec.
Rostański K. 1994. Chronione i rzadkie wartości botaniczne na terenie Parku Krajobrazowego „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Część 1 i 2. Scripta Rudensia 1: 77-104. PK CKKRW. Rudy Wielkie.
Schube T. 1903. Die Verbreitung der Gefasspflanzen in Schlesien preussischen und ostereichischen Anteils. Breslau.
Sendek A., Kuśka A. 1989. Walory przyrodnicze i rekreacyjne Parku Zdrojowego w Jastrzębiu Zdroju. Katedra Nauk Biolog. AWF. Katowice.
Sojka A. 2001. Notatki florystyczne z okolic Rybnika-Gotartowic. Scripta Rudensia 11: 67-68. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Rudy Wielkie.
Stebel A., Domański R. 1993. W sprawie ochrony roślinności wodnej i torfowiskowej w okolicach miasta Żory w Rybnickim Okręgu Węglowym (Wyżyna Śląska). Kształt. środ. geogr. i ochr. przyr. na terenach uprz. i zurban. 11: 41-45. WBiOŚ, WNoZ UŚ, Katowice-Sosnowiec.
Stebel A., Domański R., Stebel An. 1997. Materiały do flory chronionych i zagrożonych roślin naczyniowych południowej części województwa katowickiego. Cz. I. Gatunki podlegające ochronie prawnej i proponowane do ochrony w województwie katowickim. Archiwum Ochrony Środowiska 23(1-2): 213-222.
Urbisz An. 1996. Flora naczyniowa Płaskowyżu Rybnickiego na tle antropogenicznych przemian tego obszaru. Scripta Rudensia 6. Park Krajobrazowy „Cysterskie Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Rudy Wielkie.
Zając M. 1996. Mountain vascular plants in the Polish Lowlands. Polish Bot. Stud. 11: 1-92. Polish Academy of Sciences. W. Szafer Institute of Botany. Kraków.
Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z. (red.). 1992. Lista roślin zagrożonych w Polsce. Wyd. 2. Inst. Bot. im. W. Szafera, PAN, Kraków.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

59

Issue:

1

Start page:

24

End page:

42

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:71653

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Object collections:

Last modified:

Jul 24, 2019

In our library since:

May 28, 2019

Number of object content hits:

22

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/89502

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

This page uses 'cookies'. More information