Projekty RCIN i OZwRCIN

Obiekt

Tytuł: Grzyby chronione na terenie Parku Krajobrazowego im. Gen. Dezyderego Chłapowskiego

Twórca:

Kujawa, Anna

Data wydania/powstania:

2003

Typ zasobu:

Tekst

Wydawca:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Miejsce wydania:

Kraków

Opis:

21 cm ; bibliografia na stronach 92-93 ; ISSN 0009-6172

Typ obiektu:

Czasopismo/Artykuł

Bibliografia:

Bałazy S., Ratyńska H. 1988. Charakterystyka szaty roślinnej Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. W: Ochrona wartości krajobrazowych na Ziemi Kościańskiej (red. Ryszkowski L., Zimniewicz K.). Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej. Kościan: 60—76.
Bałazy S., Ratyńska H., Szwed W. 1990. Struktura przestrzenna lasów i zadrzewień śródpolnych okolic Turwi na tle roślinności rzeczywistej. W: Obieg wody i bariery biochemiczne w krajobrazie rolniczym (red. Ryszkowski L., Marcinek J., Kędziora A.) Wyd. Nauk. UAM: 37—45.
Bujakiewicz A., Kujawa A. 2000. Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań. Acta Mycol. 35 (2): 183-195.
Danielewicz W., Maliński T. 1999. Materiały do znajomości rozmieszczenia purchawicy olbrzymiej (Langrmannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. w Zachodniej Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach, B. 48: 239—248.
Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 1998. Różnorodność roślin Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego i jej ochrona. W: Kształtowanie środowiska rolniczego na przykładzie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego (red. Ryszkowski L., Bałazy S.). Zakład Badań Środowiska rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 123—132.
Goszczyński J., Kaczmarek W., Karg J., Kukielska C. 1980. Stanowisko purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w Turwi. Chrońmy Przyr. Ojcz. 36, 5: 51-52.
Kujawa A., Karg J. 1997. Chronione i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkopolski 2 (4): 102—103.
Lisiewska M., Strakulska M. 2002. Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (Central Wielkopolska). Pol. Bot. Journ. 47 (2): 167—181.
Ratyńska H. 1986. Charakterystyka fitosocjologiczna i florystyczna zbiorowisk leśnych i zaroślowych na obszarze projektowanego Parku Agroekologicznego im. gen. D. Chłapowskiego. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań (maszynopis).
Ratyńska H. 1990. Szata roślinna jako wyraz antropogenicznych przeobrażeń krajobrazu rolniczego okolic Turwi. W: Charakterystyki ekologiczne wybranych elementów krajobrazów rolniczych. SGGW-AR 26: 137—154.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. nr 106, poz. 1167, Warszawa.
Ryszkowski L. 1996—1998. Koncepcja Planu Ochrony Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego w zakresie uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych z rozpoznaniem głównych zagrożeń środowiska i przyrody oraz określeniem kierunków kształtowania krajobrazu i ochrony zasobów przyrody żywej. Etap I—III. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań (maszynopis).
Strakulska M. 2001. Grzyby wielkoowocnikowe w wybranych zadrzewieniach śródpolnych Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego w Turwi. Praca magisterska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (maszynopis).
Wojewoda W., Ławrynowicz M. 1992. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Inst. Bot. im. W. Szafera PAN. Kraków: 27—56.

Czasopismo/Seria/cykl:

Chrońmy Przyrodę Ojczystą

Tom:

59

Zeszyt:

4

Strona pocz.:

89

Strona końc.:

93

Szczegółowy typ zasobu:

Artykuł

Identyfikator zasobu:

oai:rcin.org.pl:72049

Źródło:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Język:

pol

Język streszczenia:

eng

Prawa:

Licencja Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska

Zasady wykorzystania:

Zasób chroniony prawem autorskim. [CC BY 3.0 PL] Korzystanie dozwolone zgodnie z licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska, której pełne postanowienia dostępne są pod adresem: ; -

Digitalizacja:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Lokalizacja oryginału:

Instytut Ochrony Przyrody Polskiej Akademii Nauk

Dofinansowane ze środków:

Program Operacyjny Polska Cyfrowa, lata 2014-2020, Działanie 2.3 : Cyfrowa dostępność i użyteczność sektora publicznego; środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa

Dostęp:

Otwarty

Kolekcje, do których przypisany jest obiekt:

Data ostatniej modyfikacji:

2021-04-09

Data dodania obiektu:

2019-05-31

Liczba wyświetleń treści obiektu:

24

Wszystkie dostępne wersje tego obiektu:

https://rcin.org.pl/publication/90104

Wyświetl opis w formacie RDF:

RDF

Wyświetl opis w formacie OAI-PMH:

OAI-PMH

×

Cytowanie

Styl cytowania:

Ta strona wykorzystuje pliki 'cookies'. Więcej informacji