RCIN and OZwRCIN projects

Object

Title: Protected fungi in the General Dezydery Chłapowski Landscape Park

Creator:

Kujawa, Anna

Date issued/created:

2003

Resource type:

Text

Publisher:

Institute of Nature Conservation Polish Academy of Sciences

Place of publishing:

Kraków

Description:

21 cm ; bibliografia na stronach 92-93 ; ISSN 0009-6172

Type of object:

Journal/Article

References:

Bałazy S., Ratyńska H. 1988. Charakterystyka szaty roślinnej Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. W: Ochrona wartości krajobrazowych na Ziemi Kościańskiej (red. Ryszkowski L., Zimniewicz K.). Towarzystwo Miłośników Ziemi Kościańskiej. Kościan: 60—76.
Bałazy S., Ratyńska H., Szwed W. 1990. Struktura przestrzenna lasów i zadrzewień śródpolnych okolic Turwi na tle roślinności rzeczywistej. W: Obieg wody i bariery biochemiczne w krajobrazie rolniczym (red. Ryszkowski L., Marcinek J., Kędziora A.) Wyd. Nauk. UAM: 37—45.
Bujakiewicz A., Kujawa A. 2000. Macrofungi of manorial park in Turew near Poznań. Acta Mycol. 35 (2): 183-195.
Danielewicz W., Maliński T. 1999. Materiały do znajomości rozmieszczenia purchawicy olbrzymiej (Langrmannia gigantea (Batsch: Pers.) Rostk. w Zachodniej Polsce. Bad. Fizjogr. Pol. Zach, B. 48: 239—248.
Gołdyn H., Arczyńska-Chudy E. 1998. Różnorodność roślin Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego i jej ochrona. W: Kształtowanie środowiska rolniczego na przykładzie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego (red. Ryszkowski L., Bałazy S.). Zakład Badań Środowiska rolniczego i Leśnego PAN, Poznań: 123—132.
Goszczyński J., Kaczmarek W., Karg J., Kukielska C. 1980. Stanowisko purchawicy olbrzymiej Langermannia gigantea w Turwi. Chrońmy Przyr. Ojcz. 36, 5: 51-52.
Kujawa A., Karg J. 1997. Chronione i zagrożone gatunki grzybów wielkoowocnikowych na terenie Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego. Biul. Parków Krajobr. Wielkopolski 2 (4): 102—103.
Lisiewska M., Strakulska M. 2002. Biodiversity of macrofungi of selected field afforestations in the Agroecological Landscape Park near Turew (Central Wielkopolska). Pol. Bot. Journ. 47 (2): 167—181.
Ratyńska H. 1986. Charakterystyka fitosocjologiczna i florystyczna zbiorowisk leśnych i zaroślowych na obszarze projektowanego Parku Agroekologicznego im. gen. D. Chłapowskiego. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań (maszynopis).
Ratyńska H. 1990. Szata roślinna jako wyraz antropogenicznych przeobrażeń krajobrazu rolniczego okolic Turwi. W: Charakterystyki ekologiczne wybranych elementów krajobrazów rolniczych. SGGW-AR 26: 137—154.
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 września 2001 r. w sprawie określenia listy gatunków roślin dziko występujących objętych ochroną gatunkową ścisłą i częściową oraz zakazów właściwych dla tych gatunków i odstępstw od tych zakazów. Dz. U. nr 106, poz. 1167, Warszawa.
Ryszkowski L. 1996—1998. Koncepcja Planu Ochrony Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego w zakresie uwarunkowań przyrodniczych i gospodarczych z rozpoznaniem głównych zagrożeń środowiska i przyrody oraz określeniem kierunków kształtowania krajobrazu i ochrony zasobów przyrody żywej. Etap I—III. Zakład Badań Środowiska Rolniczego i Leśnego PAN, Poznań (maszynopis).
Strakulska M. 2001. Grzyby wielkoowocnikowe w wybranych zadrzewieniach śródpolnych Agroekologicznego Parku Krajobrazowego im. gen. D. Chłapowskiego w Turwi. Praca magisterska, Zakład Ekologii Roślin i Ochrony Środowiska Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu (maszynopis).
Wojewoda W., Ławrynowicz M. 1992. Czerwona lista grzybów wielkoowocnikowych zagrożonych w Polsce. W: Lista roślin zagrożonych w Polsce (red. Zarzycki K., Wojewoda W., Heinrich Z.). Inst. Bot. im. W. Szafera PAN. Kraków: 27—56.

Relation:

Let's protect Our Indigenous Nature

Volume:

59

Issue:

4

Start page:

89

End page:

93

Detailed Resource Type:

Article

Resource Identifier:

oai:rcin.org.pl:72049

Source:

Bibl. IOP PAN, sygn. F 2, II 293/cz, II 324/cz

Language:

pol

Language of abstract:

eng

Rights:

Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license

Terms of use:

Copyright-protected material. [CC BY 3.0 PL] May be used within the scope specified in Creative Commons Attribution BY 3.0 PL license, full text available at: ; -

Digitizing institution:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Original in:

Institute of Nature Conservation of the Polish Academy of Science

Projects co-financed by:

Operational Program Digital Poland, 2014-2020, Measure 2.3: Digital accessibility and usefulness of public sector information; funds from the European Regional Development Fund and national co-financing from the state budget.

Access:

Open

Object collections:

Last modified:

Apr 9, 2021

In our library since:

May 31, 2019

Number of object content hits:

24

All available object's versions:

https://rcin.org.pl/publication/90104

Show description in RDF format:

RDF

Show description in OAI-PMH format:

OAI-PMH

×

Citation

Citation style:

This page uses 'cookies'. More information